Korece bağlaçlar 고, 하고, 와, 과 ile “ve” demek

Korece bağlaçlar 고, 하고, 와, 과 ile "ve" demek dersinde Korecede ve anlamına gelen bağlaçlara değineceğiz.

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

Korece öğrenmeye devam ediyoruz. Geçen dersimizde Korecedeki çoğul ekini görmüştük. Bu dersimizde ise ve, ile anlamına gelen bazı kelimeleri göstereceğim. Bunları günlük hayatta çok sık kullanırız. Geçen dersimizde 6 tane meyve öğrenmiştik. Bugün 6 tane sebze öğreneceğiz.

 

Korece kelime kartı 14a

 

고 – Ve


İlk dersimizde 이다 – İda olmak fiilinden bahsetmiştik. Bunu cümlelerimizde 입니다 – İmnida olarak kullandık. İşte bu 이다 fiilinin sonundaki 다‘yı kaldırıp yerine 고 getireceğiz. Böylece kazanacağı anlam olup ve olacaktır. 이다‘nın olumsuzu 아니다‘dır. O zaman 아니다‘yı da 아니고 olarak kullanacağız. yapısını aşağıdaki örneklerde isimler için kullanacağız. Bu yapıyı sıfat ve fiillerde tekrar inceleyeceğiz.

이고

İgo

Olup ve


이/가 아니고

İ/ga anigo

Olmayıp ve


Bu kelimeleri isimlerin arasında kullanacağız. Kullanacağımız zaman çevirisini yaparken 이고 için ve, 아니고 için ise değil olarak çevireceğim ki kafanız karışmasın.

Biz Türküz.

Biz doktoruz.

Yukarıdaki 2 cümleyi 이고 – İgo ile birleştirelim.

저희 터키 사람이고 의사입니다.

Cohıinın toki saramigo ıisaimnida.

Biz, Türk ve doktoruz.


Biz Türk değiliz.

Biz Koreliyiz.

Şimdi de yukarıdaki iki cümleyi birleştirelim. Türk değiliz derken olumsuz kullanacağımız için 이/가 özne edatından faydalanacağız. Saram m ile bittiği için 이 getireceğiz.

저희 터키 사람이 아니고 한국 사람입니다.

Cohıinın toki sarami anigo hangug saramimnida.

Biz, Türk değil Koreliyiz.


Bu kişi annemdir.

Bu kişi de babamdır.

Yukarıdaki iki cümleyi birleştirelim. Anne ve babamızı tanıtacağımız için kişi derken saram yerine daha nazik bir ifade olan bun kelimesini kullanacağız.

이분 제 아버지이고 이분 제 어머니입니다.

İbunın ce abociigo ibundo ce omoniimnida.

Bu kişi, benim babam ve bu kişi de benim annemdir.


Bu igo ve anigo yapısını günlük hayatta çok sık kullanırız. Çünkü kimse 2 ayrı cümle kurmak istemez. Olabildiğince kısaltırız. Şimdi gelelim diğer kelimelere. Korecede ve, ile demenin bir çok yolu vardır. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanlardan bazıları ise şunlardır: 하고, 와, 과

하고 – Hago – Ve, ile

와 – Wa – Ve, ile

과 – Gwa – Ve, ile

 

하고 – Ve, ile


Bildiğiniz üzere Korecede bazı edatlar kendinden önceki kelimenin son harfine göre değişiyordu. Bu sözcüklerden 하고 – Hago kelimesinin böyle bir durumu yok. Kelime sesli harfle de bitse sessiz harfle de bitse iki ismin arasında kullanabilirsiniz. ilk kelimeye bitişik yazılır.

토마토하고 가지

Tomato hago kaci

Domates ve patlıcan

Domates ile patlıcan


가지하고 토마토

Kaci hago tomato

Patlıcan ve domates

Patlıcan ile domates


Peki cümle içinde nasıl kullanacağız? Şimdi bu öğrendiklerimiz ile örnek cümleler yazalım. Örnek cümlelerimizi önceki derslerde öğrendiklerimizi de kapsayacak şekilde yapacağım. Henüz fiilleri görmediğimiz için anlamayacağınız cümle kurmayacağım. 4. bölüm derslerinde fiillere geçeceğiz.

토마토하고 고추 빨간색입니다.

Tomato hago koçunın balganseg imnida.

Domates ve acı biber, kırmızıdır.


이것들 오이하고 당근입니다.

İgotdırın oihago tanggınimnida.

Bunlar, salatalık ve havuçtur.


Hago Korecede kullanımı en basit olan bağlaçlardandır. Şimdi de 와 – wa bağlacını görelim.

 

와, 과 – Ve, ile


Bu bağlaçlarımız da ve, ile anlamında kullanılır. İki kelimenin arasında kullanacağız. Fakat ilk kelime sesli harf ile bitiyorsa , sessiz harf ile bitiyorsa  getireceğiz. İlk kelimeye bitişik yazılırlar.

당근 감자

Tanggıngwa kamca

Havuç ve patates

Havuç ile patates


감자 당근

Kamcawa tanggın

Patates ve havuç

Patates ile havuç


Yukarıda hago ile yazdığımız örnek cümleleri va ve gva ile tekrar yazalım.

토마토와 고추 빨간색입니다.

Tomatowa koçunın balgansegimnida.

Domates ve acı biber, kırmızıdır.


이것들은 당근 오이입니다.

İgotdırın tanggıngwa oiimnida.

Bunlar, havuç ve salatalıktır.


 

Bu dersimiz de burada bitti. Sonraki dersimizde veya anlamına gelen yapıyı göreceğiz. Daha sonraki derslerimizde de farklı bağlaçları öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim günlük deyişimize. İngilizcedeki cool kelimesine denk geliyor. Bir erkeğe iyi görünüyorsun gibi bir şey demek isterseniz moşissoyo demeniz yeterlidir. Bir nesne için de kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşınızın çantasını beğendiyseniz onun için de moşissoyo diyebilirsiniz. Bu durumda hoş, güzel gibi bir anlama gelecektir. Ben de Korede çanta almak için bir mağazaya gittiğimde satıcı moşissoyo diyip duruyordu. Önceki sınıfımda da kadın hocam bana bakıp moşissoyo demişti sağolsun 🙂

GÜNLÜK DEYİŞ


멋있어요

Moşissoyo

Cool, havalı

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler2

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar