Korece 처럼, 같이, 함께 ile “gibi, kadar, birlikte” demek

Korece 처럼, 같이, 함께 ile "gibi, kadar, birlikte" demek dersimizde Korece sık kullanılan bazı yapıları göreceğiz.

Bu dersimizde Korecede gibi, kadar, birlikte demeyi öğreneceğiz. Genel olarak Türkçede ve Korecede gibi, kadar sözcüklerini şu şekilde kullanırız:

Tavşan kadar hızlı.

Ayı gibi güçlü.

Kaplumbağa kadar yavaş.

Yukarıdaki cümlelerdeki gibi ve kadar sözcükleri için Korecede 처럼 (çorom), 같이 (kaçi) kullanılır.

korece kelime kartı 23a

 

Cal hada kelimesini genelde Carada olarak duyarsınız.

처럼 ve 같이 – Gibi, kadar


Bu iki sözcüğün de kullanımı ve anlamı aynıdır. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bu iki sözcüğün kullanımı son derece basittir. Bir isimden sonra ve isme bitişik olarak yazılacaktır. Bitişik yazılması sebebi ile 같이 kelimesinin okunuşu kaçi değil, gaçi olarak değişecek. ㅌ harfinden sonra 이 gelirse Çi olarak okunur. Dikkat edelim 티 olsaydı Ti olarak okurduk. Yani ㅌ harfi hecenin altında tek başına durur ve sonrasında 이 gelirse Çi olarak okuyacağız. Alfabe derslerinde anlattım bunu.

아기처럼

Agiçorom

Çocuk kadar / gibi


같이

Komgaçi

Ayı kadar / gibi


거북이처럼

Kobugiçorom

Kaplumbağa kadar / gibi


Gördüğünüz gibi diğer Korece sözcükler gibi bunların da kullanımı basit. Bir kaç örnek cümle yapalım. Genelde bu tür yapılardan sonra sıfat getirmek gerekir. Tıpkı en üstte yazmış olduğum cümlelerdeki hızlı, güçlü ve yavaş sıfatları gibi. Fakat aşağıdaki örnekteki gibi bir fiilli yapıda da kullanabilirsiniz.

어머니요리사처럼 요리를 잘해요.

Omoninın yorisaçorom yorirıl carheyo.

Annem, bir aşçı gibi iyi yemek yapar.


Yukarıdaki örnekte 잘하다 – Cal hada – İyi yapmak fiili ile beraber kullandık. Bir kaç örnek daha yapalım.

오늘거북이처럼 느립니다.

Onırın kobugiçorom nırimnida.

Bugün, kaplumbağa gibi yavaşım.


Dilerseniz yukarıdaki cümleleri 같이 ile de yazabilirsiniz. Bir örnek daha yapalım.

아빠 돼지같이 먹고 있어요.

Abbaga twecigaçi moggo issoyo.

Babam, domuz gibi yemek yiyor.


같이 ve 함께 – Beraber, birlikte


같이’nin farklı bir kullanımını göreceğiz. 같이 ve 함께 kelimelerinin birliktelik anlamı vardır. 함께 genelde yazılı metinlerde 같이 ise konuşurken daha sık kullanılır. Yani Korece konuşurken 같이 kullanmak daha yaygındır. Ben de hep 같이 derim. Ama 함께 demek de yanlış değil. İsterseniz onu da diyebilirsiniz. Her ikisinin de kullanımı aynıdır.

Biz Türkçede “ile beraber, ile birlikte” deriz öyle değil mi? İşte bu sebeple biz de kaçi ve hamge kelimelerinden önce Korecede ile anlamına gelen ve daha önce öğrettiğim 와, 과, 하고 kelimelerini kullanacağız. Kural aşağıdaki gibi:

와 / 과 / 하고 + 같이 / 함께

Basit bir konu olduğu için direkt örneklerle görelim.

요코 씨하고 같이 학교에 갔어요.

Conın Yoko şihago kaçi haggyoe kassoyo.

Ben, Yoko ile beraber okula gittim.


Yukarıda 하고 같이 yerine 하고 함께 de getirebilirdik. Dilerseniz bu yapıları tek başına da kullanabilirsiniz.

밥을 함께 먹었어요.

Pabıl hamge mogossoyo.

Yemeği beraber yedik.


Basit bir konu olduğu için 2 örnek yeterlidir diye düşünüyorum. Sonraki dersimizde var ve yok kavramlarını öğreneceğiz. Gelelim günlük deyişimize.

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar