Korece 마다, 쯤 ve 밖에 ile her, civarı, dışında demek

Korece 마다, 쯤 ve 밖에 ile her, civarı, dışında demek dersinde çok sık kullanım alanı olan 마다, 쯤 ve 밖에 edatını inceleyeceğiz.

Bu dersimizde Korecede sık kullanılan 밖에, 쯤, ve 마다 edatlarını öğrenmeye devam edeceğiz. İlk olarak en kolayından başlayalım. Ama önce yeni kelimelerimiz var. Bugünkü kelimelerde 3 adet elektronik eşya ve 3 adet bilgisayar donanımını ekledim.

korece kelimeler

 

마다 – Her


Mada olarak okunan bu edatı bir isimden sonra getirmeniz yeterlidir. Kelimeye bitişik yazılır ve vereceği anlam ise her olacaktır. Biz Türkçede her araba, her ülke, her cumartesi vs derken önce her deriz. Koreliler ise mada ekini kelimeden önce değil sonra getirirler.

학생마다

Hagsengmada

Her öğrenci


나라마다

Naramada

Her ülke


월요일마다

Woryoilmada

Her pazartesi


Mada sözcüğünü günlük hayatta genellikle zaman sözcüklerinden sonra getiririz. Her 2 saatte bir kez, her 2 ayda bir kez gibi. Bu şekilde kullanmak için önce sayıyı getirmeniz yeterlidir.

2 달마다 – Her 2 ayda 1 kez

10 분마다 – Her 10 dakikada 1 kez

Şimdi 2 adet örnek cümle ile bu konuyu bitirelim.

이 버스10분마다 다녀요.

İ posının şib bunmada tanyoyo.

Bu otobüs, her 10 dakikada 1 kez gidip geliyor.


다니다 – Tanida – Gidip gelmek

아침마다 읽습니다.

Nanın açimmada çegıl igsımnida.

Ben, her sabah kitap okuyorum.


읽다 – İgda – Okumak

쯤 – Kadar, civarı, yaklaşık, gibi


Gelelim cım sözcüğüne. Bu edatı da kelimeden sonra ve bitişik yazacağız. Kullanımı son derece basittir. Ölçülebilir şeylerden sonra getirmeniz yeterli. Genelde sayı, tane, zaman, para sözcüklerinden sonra getiriyoruz. Kelimenin son harfi sesli harf ise ccım, değilse cım olarak okuyacağız.

10 분

Şibbuncım

10 dakika kadar / civarı / gibi

Yaklaşık 10 dakika


1000원

Çononcım

1000 won kadar / civarı / gibi

Yaklaşık 1000 won


2 달

Tu dalcım

2 ay kadar / civarı / gibi

Yaklaşık 2 ay


Gördüğünüz üzere kullanımı kolay. Şimdi bir kaç örnek yapalım.

한 시쯤 타블렛을 샀어요.

Han şicım tabıllesıl sassoyo.

Saat 1 gibi tablet satın aldım.

Saat 1 civarı tablet satın aldım.


타블렛 – Tabıllet kelimesi kalemle çizim yapılan grafik tabletler için kullanılır.

Yukarıdaki cümleyi inceleyelim. Dikkat ettiyseniz kadar yerine civarı, gibi olarak çevirdim. Çünkü saatin kaç olduğunu belirtiyorum. İşlemin ne kadar sürdüğünü değil. İşlemin 1 saat sürdüğünü anlatmak isteseydim 시간 – Şigan – Saat kelimesini kullanmalıydım. Örnekle görelim:

금요일마다  시간쯤 한국어를 공부해요.

Kımyoilmada han şigancım hangugorıl kongbuheyo.

Her cuma 1 saat kadar Korece çalışıyorum.


Yukarıda saatin kaç olduğunu değil ders çalışma süremin kaç saat sürdüğünü anlattım. İşte bu şekilde süre bildireceğiniz zaman şigan kelimesini kullanmalısınız.

밖에 – Dışında bir şey / bir yer / kimse…


Bu edat hem konum olarak “bir şeyin / yerin dışında” anlamında kullanılır hem de normal manada dışında / sadece anlamında kullanılır. Konum olarak kullanımına sonraki derslerde değineceğim. Bugün biz normal dışında kelimesini inceleyeceğiz. Bu edatı da kelimeden sonra ve bitişik yazıyoruz. Okunuşu bitişik yazıldığı için bagge olacak. Peki cümleye nasıl bir anlam katıyor?

Senin dışında kimse gelmedi.

Yukarıdaki cümlede ben bir konum belirtmedim öyle değil mi? Ve dikkat ettiyseniz cümle olumsuz bir cümle.

Senin dışında kimse geldi.

Cümlesi hatalı bir cümle olur.

Senin dışında herkes geldi.

Bu cümle ise doğru fakat bu cümleyi Korece bagge ile söylemeyiz. Çünkü bagge sadece olumsuz cümlede kullanılır. E o zaman ben yukarıdaki cümleyi nasıl söyleyeceğim? Şöyle:

Sadece sen gelmedin.

Daha önce sadece anlamına gelen 만 – Man edatını anlatmıştım. İşte bu 밖에 edatı ile 만 edatı hep karıştırılır. Man edatı hem olumlu hem de olumsuz cümlede kullanılabilir. Bagge ise bir konum belirtmiyorsa sadece olumsuz cümlede kullanılır. Mesela İstanbul’un dışında fabrikalar var cümlesini bagge ile kurabilirim. Çünkü konum belirttim.

Daha iyi anlaşılması için konuya bir örnek daha vereyim.

Yazıcı dışında bir şey almadım.

Yukarıdaki cümlede yazıcının dışından bahsetmiyorum öyle değil mi?

Demek ki nesnelerle kullanırken …dışında bir şey diye çevirmek gayet mantıklı.

Senin dışında kimse gelmedi.

Demek ki insanlarla kullanırken …dışında kimse diye çevirmek gayet mantıklı.

Ankara dışında bir yere gitmedim.

Demek ki bir yer ile kullanırken …dışında bir yer diye çevirmek gayet mantıklı.

Niye bu kadar ayrıntıya girdim? Çünkü ben de bunu öğrenirken zorlanmıştım ve bu şekilde Türkçeye uyarladım ve çok daha rahat anlaşılır hale geldi. Şimdi bu 3 cümleyi Korece yazalım.

프린터밖에 안 샀어요.

Pırintobagge an sassoyo.

Yazıcı dışında bir şey satın almadım.

Sadece yazıcı satın aldım.


안카라밖에 안 갔어요.

Ankarabagge an kassoyo. 

Ankara dışında bir yere gitmedim.

Sadece Ankara’ya gittim.


너밖에 안 왔어요.

Nobagge an wassoyo. 

Senin dışında kimse gelmedi.

Sadece sen geldin.


Sanırım konu anlaşılmıştır. Dersimiz burada bitti. Gelelim günlük deyişimize 🙂 Basitçe iyiyim derken kullanabilirsiniz. Biri size nasılsın diye sorduğunda cevap olarak söyleyebilirsiniz.

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler1

  • korece kelimeler
 

Tüm Eğitimler

Yorumlar