Korece 도 ve 만 ile “bile, sadece” demek ve uyruk söyleme

Korece bile, sadece edatları ve uyruk söyleme de, da, dahi, bile kelimesini ve sadece anlamına gelen man kelimesini göreceğiz

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

Bugünkü dersimizde Türkçede ayrı yazılan de, da, dahi, bile anlamındaki 도 – do edatını ve sadece anlamına gelen ve çok sık kullandığımız 만 – man edatını göreceğiz. Ne öğreneceğinizi birer örnek cümle ile gösterelim.

Ben de öğrenciyim.

Sadece ben öğrenciyim.

Geçen dersimizde ismimizi söylemeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde uyruk (Türk, Fransız, Japon, Alman…) söylemeyi de öğreneceğiz. Yavaş yavaş gramer öğrenirken kendimizi tanıtmayı da eş zamanlı öğrenmek de fayda var. Çayımızı, kahvemizi hazırladıysak başlayalım.

도 – De, da


A

A do

A da

Bir isimden sonra  edatını getirerek de, da demiş oluruz. Örnek vermek gerekirse bir arkadaşınızla buluştunuz. Arkadaşınız öğretmen olduğunu söyledi. Siz de “ben de öğretmenim” dediniz. İşte burada ayrı yazılan de edatı Korecede 도 edatıdır. Japonca bilenler için bu edatın karşılığı mo, İngilizcede ise too edatıdır. edatını kullanacağımız zaman cümleden 은, 는, 이,가 edatını çıkarırız. 도 edatı konum bildirmez. Yani Ankara’da yaşıyorum derken kullandığımız da edatı farklı bir edattır. Daha sonra öğreneceksiniz.

Şimdi daha önce öğrendiğimiz cümleler ile örnekler yapalım:

는 학생이에요.

Nonın hagsenieyo.

Sen, öğrencisin.


 학생이에요.

Nodo hagsenieyo.

Sen de öğrencisin.


Yukarıdaki örnek de olduğu gibi son derece basit bir kullanımı var. Başka örnekler de yapalım.

도 파란색이에요.

Çegdo paransegieyo.

Kitap da mavidir.


저희 터키 사람입니다.

Cohıido toki saramimnida.

Biz de Türküz.


Şimdi sadece anlamına gelen  만 – man kelimesine bakalım. Bu kelimeyi biz Türkçede isimden önce kullanırken Koreliler isimden sonra kullanırlar. İngilizcede only, Japoncada ise dake kelimesi karşılıklarıdır. 만 – man edatından sonra 은, 는, 이,가 edatını getirmenize gerek yok. Getirecekseniz de ‘dan sonra getirmelisiniz. Örneğin: 만은 gibi. Fakat kullanmasanız da olur.

만 – Sadece


A

A man

Sadece A

Yukarıda söylediğimiz cümleleri 만 – man edatı ile yazalım ve cümledeki değişimi görelim:

너만 학생이에요.

Noman hagsenieyo.

Sadece sen öğrencisin.


Korecede ㄱ (g) harfinden sonra ㅁ (m) harfi gelirse, ㄱ (g) harfini ㅇ(ng) olarak okumalısınız. Bu sebeple aşağıda çengman olarak okuduk.

책만 파란색이에요.

Çengman paransegieyo.

Sadece kitap mavidir.


저희 터키 사람입니다.

Cohıi man toki saramimnida.

Sadece biz Türküz.


Bu iki yapıyı öğrendiğimize göre bir önceki dersimizde gördüğümüz bazı cümleleri bu yapılarla birleştirelim.

제  노란색이에요.

Ce çegdo noransegieyo.

Benim kitabım da sarıdır.


요코 씨의 차만 보라색이 아닙니다.

Yoko şie çaman porasegi animnida.

Yoko hanımın sadece arabası mor değildir.


korece kelime kartı 8a

 

KORECE UYRUK SÖYLEME


Uyruk yani hangi milletten olduğumuzu söylerken ülke adından sonra 사람 – saram getirmek yeterlidir. Saram kelime manası olarak insan demektir. Türkiye üzerinden örnek yapalım.

터키 – Toki – Türkiye

터키 사람 – Toki saram – Türk (Türkiye insanı)

Bu şekilde uyruk söyleyebilirsiniz. Başka örnekler de yapalım:

일본 – İlbon – Japonya

일본 사람 – İlbon saram – Japon

미국 – Migug – Amerika

미국 사람 – Migug saram – Amerikalı

요코 씨는 일본 사람입니다.

Yoko şinın ilbon saramimnida.

Yoko hanım, Japondur.


Böylece dersimizi bitirmiş olduk. Sonraki dersimizde bu, şu, o demeyi öğreneceğiz 🙂 Gelelim günlük deyişimize. Bir hata yaptığınızda özür dilemek için kullanırsınız. Kibar bir özür dileme ifadesidir. Affedersiniz, özür dilerim yolu açar mısınız gibi bir durumda kullanılmaz. Sadece bir kusur sonucu hatanız varsa özür dilerken kullanacaksınız.

GÜNLÜK DEYİŞ


죄송합니다

Cwesonghamnida

Özür dilerim

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar