Korece ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar

Bu dersimizde Korecedeki ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ ile biten düzensiz fiil ve sıfatları inceleyeceğiz.

Son dilbilgisi dersimizde hiç örnek cümle yapmadan düzensiz yapılara değineceğiz. Ben genel olarak bu düzensiz yapıları oturup ezberlemek yerine zamanla öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Sonraki 4 derste 100 adet örnek cümle inceleyeceğiz.

Korecede bazı fiil ve sıfatların kökünün son harfine göre düzensizliğinden daha önce bahsetmiştim. Düzensiz yapıdaki bu kelimelerin de çekimleri bildiğimiz kurallara uymazdı. Bu derste bu tür kelimeleri inceleyecek ve en sık kullanılan bazı düzensiz sıfat ve fiilleri de göreceğiz.

7 farklı düzensiz grup bulunmaktadır. Bu grupta yer alan sıfat ve fiillerin köklerinden sonra sesli bir harf gelince son hecesinde bir değişiklik olur. Zaten bu değişiklik sebebiyle bu yapılara düzensiz fiil veya sıfat diyoruz. Şimdi tek tek görelim. Bilmeniz gereken en önemli kısım bunların 아 / 어 çekimlerinde neye dönüştüğüdür. Bunu da ezberlemeniz gerekiyor.

ㅡ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar


Fiil veya sıfat kökü ile bitenler sesli bir harf aldıklarında harfi düşer ve farklı bir harf gelir. Bunun da aslında bir kuralı var. Son heceden önceki sesli harfveya ise samimi form çekimindegetireceğiz. Diğer tüm durumlardagetireceğiz. Eğer son heceden başka bir hece yoksa genegetireceğiz. Örnekler üzerinden görelim.

Kök aynı zamanda son hece ise:

쓰다 (sıda) fiilinin kökü 쓰 (sı) ‘dır. Gördüğünüz gibi bu hece, aynı zamanda kelimenin son hecesidir. İşte bu tür bir kelimenin samimi formunu yapacağımız zaman kalkar ve yerinegelir. Bu durumda olur. Öyleyse 쓰다 (sıda) fiilinin samimi form çekimi 써요 olacaktır.

Son heceden önceki sesli harfㅏveya ㅗ ise:

바쁘다 (pabbıda) sıfatının kökü 바쁘 (pabbı) ‘dır. harfinden önceki sesli harf ise hecesindekiharfidir. Öyleyse 바쁘다 (pabbıda) sıfatının samimi çekimini yaparken kalkar ve yerinegelir. Bu durumda 바쁘다 (pabbıda) sıfatının samimi formu 바빠요 olacaktır.

Son heceden önceki sesli harfㅏveya ㅗ değil ise:

예쁘다 (yebbıda) sıfatının kökü 예쁘 (yebbı) ‘dır. harfinden önceki sesli harf ise 예 (ye) hecesindekiharfidir. Bu durumda kalkar ve yerinegelir. Öyleyse 예쁘다 (yebbıda) sıfatının samimi hali 예뻐요 (yebboyo) olur.

Samimi forma soktuğumuz sıfat ve fiillerin bildiğiniz üzere çeşitli çekimlerini daha önce yapmıştık. O çekim eklerini, işte bu 아 / 어 çekiminin arkasına getiriyorduk. Birkaç tanesini hatırlayalım ki önemi ortaya çıksın. Ben 쓰다 (sıda) fiilini baz alarak göstereceğim.

써요

Soyo

Yazıyorum


써도

Sodo

Yazsa da


썼어요

Sossoyo

Yazdım


İşte bu sebeple fiilin 아 / 어 çekimini bilen birisi birçok Korece gramer kuralını da hızlıca öğrenebilir. Hemen her yerde kullanıyoruz. Şimdi en sık kullanılan bazı ile biten fiil ve sıfatın 아 / 어 halini yazalım.

바쁘다 / 바빠요

Pabbıda / Pabbayo

Meşgul olmak


아프다 / 아파요

Apıda / Apayo

Hasta olmak


나쁘다 / 나빠요

Nabbıda / Nabbayo

Kötü olmak


기쁘다 / 기뻐요

Kibbıda / Kibboyo

Mutlu olmak


크다 / 커요

Kıda / Koyo

Büyük olmak


끄다 / 꺼요

Gıda / Goyo

Söndürmek


ㄷ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar


Kökü ile bitenlerde 2 farklı durum gözükmektedir. Bazı ile bitenlerden sonra sesli bir harf gelirse harfi harfine dönüşürken, bazılarında ise bir değişiklik olmadan normal bir şekilde çekimi yapılır.

Sadece samimi formda değil, arkalarına bir sesli harf aldıklarında da harf değişimi olabilir. Ben bunu 듣다 üzerinden göstereyim. Aynı durum harf değişimi yaşayan diğer kelimeler için de geçerlidir. Birkaç fiil çekimini uygulayalım.

들으면

Tırımyon

Dinlerse


들으세요

Tırıseyo

Dinleyiniz


들을 거예요

Tırıl koyeyo

Dinleyeceğim


Her ile biten fiil veya sıfat düzensiz değildir. Hangisi düzensiz hangisi düzenli ezberlemeniz gerekmektedir. Ben size 3 adet ile biten düzensiz ve 3 adet de düzenli kelime aşağıda vereceğim. Zamanla yeni kelimeler öğrenirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise fiil veya sıfat kötü ile bitiyorsa düzenli mi düzensiz mi onu da ezberlemeniz lazım. Aşağıda adına * koyduklarım düzensizler.

듣다 / 들어요

Tıdda / Tıroyo

*Dinlemek


묻다 / 물어요

Mudda / Muroyo

*Sormak


걷다 / 걸어요

Kodda / Koroyo

*Yürümek


받다 / 받아요

Padda / Padayo

Almak


닫다 / 닫아요

Tadda / Tadayo

Kapamak


믿다 / 믿어요

Midda / Midoyo

İnanmak


ㅂ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar


harfi ile biten fiil veya sıfatlarda düşer ve son hecenin yanına veya gelir. Bu harflerden sonra da 아요 veya 어요 geleceği için birleşip 와요 veya 워요 olarak eklenirler. Örnek olarak 돕다 üzerinden inceleyelim.

돕다 fiilinin kökünden harfini attığımızda yeni fiil kökü olacak. Ardından da harfini getireceğiz. Çünkü bu fiile geliyor. Bir kuralı yok. Bu yüzden düzensiz diyoruz. Yeni fiil kökümüz 도오 oldu. O zaman yeni fiilimiz ne şu an? 도오다. Artık gerisi kolay. Fiil ile bitiyorsa 아요 getiriyorduk öyle değil mi? Samimi form çekim kurallarını hatırlayın. ile birleşip oluyordu. Öyleyse 돕다 fiilinin samimi form çekimi 도와요 oldu.

Keşke bu kadarla bitse. Bu fiil ve sıfatları bir ismi nitelemek için ismin önünde ㄴ / 는 alacak şekilde kullanıyorduk. Maalesef ne alacakları da düzensiz olduğu için tamamen ezbere kalıyor işiniz. Kolay gelsin! Ben aşağıda 3 adet düzenli 3 adet de düzensiz kelime verdim. İleride harfi ile biten fiil veya sıfat görürseniz çekimlerini de kontrol edip ezberlemelisiniz. Düzensizlerde * işareti var.

쉽다 / 쉬워요

Şwibda / Şwiwoyo

*Kolay olmak


춥다 / 추워요

Çubda / Çuwoyo

*Soğuk olmak


고맙다 / 고마워요

Komabda / Komowoyo

*Teşekkür etmek


입다 / 입어요

İbda / İboyo

Giymek


좁다 / 좁아요

Cobda / Cobayo

Dar olmak


집다 / 집어요

Cibda / Ciboyo

Tutmak


ㄹ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar


harfi ile biten fiil veya sıfat köklerine ㅂ, ㄴ veya ile başlayan bir ek gelirse harfi düşer. Bu kural ile biten tüm fiil ve sıfatlar için geçerlidir. 살다 üzerinden görelim.

ㅅ ile başlayan ek alırsa ㄹ harfi düşer.

사세요 Saseyo

ㄴ ile başlayan ek alırsa ㄹ harfi düşer.

사는 Sanın

ㅂ ile başlayan ek alırsa ㄹ yerine ㅂ gelir.

삽니다 Samnida

Bu bahsettiğim kurallar diğer harfi ile biten fiil ve sıfatlar için de geçerlidir.  팔다 satmak fiili ile tekrar görelim aynı durumu.

팝니다

Pamnida

Satıyorum


파세요

Paseyo

Satınız


파는..

Panın…

Satan…


르 ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar


Çoğu ile biten fiil veya sıfat kökü, sesli bir harf ile başlayan bir ek alırlarsa hecesindeki düşer yerine gelir. Bu durumda arka arkaya 2 tane olur. Çoğu fiil bu kurala uysa da uymayanlar da mevcuttur.

빠르다 üzerinden inceleyelim. Sıfatın kökü 빠르‘dır. hecesindeki düşünce tek başına kalamayacağı için hecesinin altına gider. Böylece olur. Ardından da tekrar alacak. Korecede çift olmadığı için yeni bir hecenin ilk harfi olarak yanına yazılır. Böylece 빨ㄹ olur. 3 adet kelime yazalım.

다르다 / 달라요

Tarıda / Tallayo

Farklı olmak


모르다 / 몰라요

Morıda / Mollayo

Bilmemek


빠르다 / 빨라요

Barıda / Ballayo

Hızlı olmak


ㅎ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar


ㅎ ile biten sıfat kökleri sesli bir harf ile başlayan bir ek alırlarsa ㅎ düşer yerineㅐgelir. Bu ek gelirken kökte bulunan sesli harf de kalkar.

빨갛다 üzerinden inceleyelim. Sıfatın kökü 빨갛’dır. Son hece olan 갛 hecesinden ㅎ kısmını kaldıracağız. 갛 hecesindekiㅏharfinin yerine deㅐgetireceğiz. Böylece yeni kök 빨개 olacak. Samimi form çekimini bu şekilde yapacağız. Fakat diğer eklerdeㅐgetirmeyeceğiz. 하얗다 sıfatında iseㅒgetiririz.

빨개-

Balge-

Samimi form kökü


빨가-

Balga-

Diğer ekler için kök


빨간

Balgan

Niteleme hali


Şimdi 그렇다 üzerinden görelim.

그래요

Kıreyo

Öyledir


그래서

Kıreso

O yüzden


그러면

Kıromyon

Öyleyse


ㅅ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar


ile biten sıfat ve fiil kökleri sesli bir harf ile başlayan bir ek alırlarsa düşer. Elbette düşmeyip normal çekime uğrayanlar da var. Zaten bu yüzden düzensiz diyoruz. 2 adet düzensiz 2 adet de düzenli olanlardan görelim. Düzensizlerin yanına * yıldız koydum.

짓다 / 지어요

Citda / Cioyo

*Kurmak, inşa etmek


낫다 / 나아요

Natda / Naayo

*Daha iyi olmak


씻다 / 씻어요

Şitda / Şisoyo

Yıkamak


웃다 / 웃어요

Utda / Usoyo

Gülmek


Düzensiz yapıları ezberlemekten başka şansımız yok maalesef. Şimdi günlük deyişle dersi bitirelim.

GÜNLÜK DEYİŞ


빨리빨리

Balli balli

Acele acele.

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar