Kore alfabesi sessiz harfler 2

Kore alfabesi sessiz harfler dersinde 5 adet sessiz harf göreceğiz.

Bu dersimizde temel sessiz harflerden 5 tanesini göreceğiz. Bu dersle beraber tüm harfleri görmüş olacaksınız.

korece sessiz harfler

Diğer sessiz harflerde olduğu gibi bu harflerin de okunuşu bulunduğu yere göre değişmektedir.


Her zaman M olarak okunur.

어머니

OMONİ

Anneㄹ harfi kelimenin başında ise R ve L arası bir sesle okunur. Çıkan ses R’ye çok yakın olduğu için ben okunuşunu R olarak yazacağım. Ayrıca 2 tane sesli harfin arasında iken de R olarak okunur. Bir hecenin altında iken L olarak okunur.


Kelimenin başında: R/L arası

라디오

RADİO

Radyo


Sesli harfler arasında: R

기다리다

KİDARİDA

Beklemek


Kelimenin sonunda: L

MUL

SuKelimenin başında ise B ve P arası bir sesle okunur. Bu ses P’ye yakın olduğu için ben P ile göstereceğim. Hecenin altında veya kelimenin ortasında kullanılırsa B olarak okunur. ㅂ harfinden sonra ㄴ- N harfi gelirse ㅂ harfi ㅁ- M olarak okunur. 입니다 – İMNİDA


Kelimenin başında: B/P arası

PANG

Oda


Kelimenin ortasında: B

일본

İLBON

Japonya


Kelimenin sonunda: B

KOB

Kupa, fincanS harfinden sonra ㅣ, ㅑ, ㅛ, ㅕ, ㅐ, ㅠ, ㅢ, ㅖ, ㅟ, ㅞ gelirse Ş olarak okunur. Bu sesli harflerden farklı bir sesli harf gelirse S olarak okunur. S’den sonra sessiz harf geliyor veya hecenin sonunda ise T olarak okunur.


사람

SARAM

İnsan


시간

ŞİGAN

Zaman


이것

İGOT

BuKelimenin başında iken C’ye yakın bir sesle okunur. Kelime ortasında ise C olarak okunur. Kelimenin altındayken T olarak okunur.


주스

CUSI

Meyve suyu


잡지

CABCİ

Dergi


NAT

Gündüz


Öğrendiğiniz harfleri ve kelimeleri 5’er defa yazarak pratik ediniz.

 

Ekler8

  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • korece-sessiz-harfler-11
HEPSİ Not Ekle
SEN
Yorum Yap
 

Tüm Eğitimler

Yorumlar