Kore alfabesi sessiz harfler 2

Kore alfabesi sessiz harfler dersinde 5 adet sessiz harf göreceğiz.

Bu dersimizde temel sessiz harflerden 5 tanesini göreceğiz. Bu dersle beraber tüm harfleri görmüş olacaksınız.

korece sessiz harfler

 

Diğer sessiz harflerde olduğu gibi bu harflerin de okunuşu bulunduğu yere göre değişmektedir.


Her zaman M olarak okunur.

어머니

OMONİ

Anneㄹ harfi kelimenin başında ise R ve L arası bir sesle okunur. Çıkan ses R’ye çok yakın olduğu için ben okunuşunu R olarak yazacağım. Ayrıca 2 tane sesli harfin arasında iken de R olarak okunur. Bir hecenin altında iken L olarak okunur.


ㄹ kelimenin başında: R

라디오

RADİO

Radyo


ㄹ sesli harfler arasında: R

기다리다

KİDARİDA

Beklemek


ㄹ hecenin sonunda: L

MUL

SuKelimenin başında ise B ve P arası bir sesle okunur. Bu ses P’ye yakın olduğu için ben P ile göstereceğim. Hecenin altında veya kelimenin ortasında kullanılırsa B olarak okunur. ㅂ harfinden sonra ㄴ- N harfi gelirse ㅂ harfi ㅁ- M olarak okunur. 입니다 – İMNİDA


ㅂ kelimenin başında: P

PANG

Oda


ㅂ kelimenin ortasında: B

일본

İLBON

Japonya


ㅂ hecenin sonunda: B

KOB

Kupa, fincanS harfinden sonra ㅣ, ㅑ, ㅛ, ㅕ, ㅒ, ㅠ, ㅢ, ㅖ, ㅟ gelirse Ş olarak okunur. Bu sesli harflerden farklı bir sesli harf gelirse S olarak okunur. S’den sonra sessiz harf geliyor veya hecenin sonunda ise T olarak okunur. ㅅ’den sonra S sesi gelirse ㅅ de S olarak okunur.


ㅅ kelimenin başında: S

사람

SARAM

İnsan


ㅅ’den sonra İ gelirse: Ş

시간

ŞİGAN

Zaman


ㅅ hecenin sonunda: T

이것

İGOT

BuKelimenin başında iken C’ye yakın bir sesle okunur. Kelime ortasında ise C olarak okunur. Kelimenin altındayken T olarak okunur.


ㅈ kelimenin başında: C

주스

CUSI

Meyve suyu


ㅈ kelimenin ortasında: C

잡지

CABCİ

Dergi


ㅈ hecenin sonunda: T

NAT

Gündüz


Öğrendiğiniz harfleri ve kelimeleri 5’er defa yazarak pratik ediniz.

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler8

  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • korece-sessiz-harfler-11
 

Tüm Eğitimler

Yorumlar