Kore alfabesi çift sessiz harfler ve ㅎ kuralları

Bu derste korece çift sessiz harfleri ve ㅎ harfine ait özel kuralları göreceğiz

Korecede sadece 5 tane çift ünsüz harf bulunur. Bu harfler ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ harflerinin ikilenmesi ile oluşurlar. Aşağıda görüyorsunuz.

ㄲ – GG


ㄸ – DD


ㅃ – BB


ㅆ – SS


ㅉ – CC


Bu harfler kelimenin başında iken harfe vurgu yapılır. Biz de Türkçede bu şekilde kelimelere sahibiz. Mesela deccal, cübbe, hisse gibi. Fakat kelimenin başında iken ben tek sesle yazacağım. Mesela ddıda yazmak yerine dıda diye yazacağım. Siz okurken d’yi vurgulu okumalısınız. Bu 5 harften sadece ㅆ ve ㄲ harfi bir hecenin altında yazılabilir. Diğerleri hecenin altında yazılmaz. ㅆ harfi hecenin altında iken D olarak okunur. ㄲ ise G veya GG olarak okunur. Şimdi örnek kelimeler görelim.

Çift sessizler iki sesli harfin arasında kalırsa çift olarak okunurlar. Örnek: toggi, obba

Çift sessizler kelimenin başında iken vurgulu bir şekilde tek sesle okunacaktır. Örnek: dıda, sıda, cada

토끼

TOGGİ

Tavşan


뜨다

DIDA

Doğmak


오빠

OBBA

Abi


쓰다

SIDA

Yazmak


짜다

CADA

Tuzlu olmak


Önceki derste bahsettiğimiz bazı kurallar önemli olduğu için burada tekrar edelim.

ㅎ KURALLARI


Sertleşme kuralı


ㅎ harfinden önce veya sonra ㄱ, ㄷ, ㅈ veya ㅂ gelirse okunuşları sertleşip sırası ile ㅋ, ㅌ, ㅊ ve ㅍ olarak okunur. Bu durumda H okunmaz.

북한

PUKAN

Kuzey Kore


좋다

COTA

İyi, güzel


그렇지만

KIROÇİMAN

Ama


대답하다

TEDAPADA

Cevap vermek


Çift s kuralı


ㅎ harfinden sonra ㅅ gelirse ikisi beraber ㅆ olarak okunur. Yani:ㅎ + ㅅ =ㅆ


좋습니다

COSSIMNİDA

İyi, güzel


T kuralı


ㅅ harfinden sonra ㅎ gelirse  ikisi beraber ㅌ olarak okunur. Yani: ㅅ + ㅎ = ㅌ

못하다

MOTADA

Yapamamak


Dikkat ettiyseniz sessiz harflerle ilgili çok fazla kural var. Tüm kuralları burada yazmayacağım. Çünkü Korece konuşmak için gerekli olan kelimelerin çok az bir kısmı düzensiz bir okunuşa sahiptir. Bu yüzden sadece bu kitaptaki kuralları bilmeniz yeterlidir. Bu kurallara uymayan okunuşa sahip bir kelime görürseniz onu da o şekilde ezberleyin.

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler9

  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
  • Kayıp dosya eki
 

Tüm Eğitimler

Yorumlar