Japonca zarflar

Japonca zarflar dersinde i sıfatından ve na sıfatından zarf oluşturmayı ve bazı zarfları göreceğiz

japonca kelime kartı

 

Eğer sıfatları iyi biliyorsanız bu dersi çok hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Bu derse başlamadan önce zarf ne demek?, zarf ne işe yarar? Sıfat ile zarf arasındaki fark nedir? sorularına cevap arayalım. Daha sonra gramere geçiş yapacağım. Sıfat ile zarfın farkını iyi anlamanız gerekmektedir. Bunu basit bir örnekle açıklayayım:

1. Adam hızlı geldi.

2. Hızlı adam geldi.

Her iki cümlede de hızlı sözcüğü kullanılmıştır. 1. cümlede gelme eyleminin hızlı yapıldığı, 2. cümlede ise gelen adamın hızlı olduğu söylenmektedir. Dikkat ederseniz bir anlam farklılığı var. 1. cümlede biz yapılan eylemle ilgili bir şey söyledik. 2. cümlede ise adamın hızlı olmasına vurgu yaptık. Sıfat bildiğiniz gibi bir ismin önüne gelip o ismi nitelerdi. Adam sözcüğü bir isim olduğuna göre adamdan önceki hızlı sözcüğü bir sıfattır.

Zarf ise fiilin önüne gelen, fiile etki eden kelimedir. Tabii ki her zaman fiilin önüne gelmez. İsmin önüne geldiği de olur ama isme bir özellik eklemez. Asla alkol içmem gibi. Buradaki asla sözcüğü zarftır. 1. cümledeki hızlı sözcüğü gelmek fiilini niteleyen bir zarftır. Ama biz her iki durumda da hızlı sözcüğünü kullandık. Fakat Japoncada sıfat olarak kullanılan hızlı ile zarf olarak kullanılan hızlı sözcüğü farklıdır.

Bunu şu şekilde anlatayım:

Hızlıca geldi (hızlıca – zarf , hızlıca: hızlı bir biçimde demek)

Hızlı adam geldi (hızlı – sıfat)

Sanırım şimdi tam olarak anlaşılmıştır. Biz Türkçede genel olarak zarfın sonundaki ce, ca ekini pek kullanmayız. Zarfın ne olduğunu böylece anlamış olduk. Bu dersimizde Japoncada bir zarfı nasıl oluşturacağımızı örnek cümlelerle göreceğiz.

Zarflar; yer ve yön zarfları, zaman zarfları, hal zarfları, ölçü zarfları, soru zarfları, niteleme zarfları, gösterme zarfları gibi çeşitlere ayrılır.

Japoncada zarf oluşturmak için sıfatlarda değişiklik yaparız.

 

İ’li sıfattan zarf oluşturmak


Sıfatın sonundaki i hecesi kalkar yerine ku hecesi gelir.

Yasui

Ucuz (Sıfat)


Yasuku

Ucuz (Zarf)


Hayai

Hızlı (Sıfat)


Hayaku

Hızlı (Zarf)


Yoi

İyi (Sıfat)


Yoku

İyi (Zarf)


この速く行く。

Kono kuruma wa hayaku iku.

Bu araba, hızlı gider.


 

Araba nasıl gider? Hızlı gider. Hızlı burada zarftır.

家へ遅く帰ります。

Watashi wa ie he osoku kaerimasu.

Beneve geç döneceğim.


 

Nasıl döneceğim? Geç döneceğim. Geç sözcüğü burada zarftır.

先生言葉を大きく書きます。

Sensei wa kotoba wo ookiku kakimasu.

Öğretmen, kelimeyi büyük yazacak.


 

Öğretmen nasıl yazacak? Büyük yazacak.

Na’lı sıfattan zarf oluşturmak


Sıfatın sonundaki na hecesi kalkar yerine ni hecesi gelir.

静か

Shizuka na

Sessiz (Sıfat)


静か

Shizuka ni

Sessizce (Zarf)


簡単

Kantan na

Kolay (Sıfat)


簡単

Kantan ni

Kolay (Zarf)


安全

Anzen na

Güvenli (Sıfat)


安全

Anzen ni

Güvenli (Zarf)


先生漢字を簡単に書く。

Sensei wa kanji wo kantan ni kaku.

Öğretmen, kanjiyi kolayca yazar.


 

Nasıl yazar? Kolayca yazar.

アキラ静かに歩きます。

Akira wa shizuka ni arukimasu.

Akira, sessizce yürür.


 

Nası yürür? Sessizce yürür.

Bazı zarflar


Japoncada her zarf sıfat kökünden gelmez. Bazılarını aşağıda verdim.

Hakkiri – Açıkça


彼とはっきり話します

Kare to hakkiri hanashimasu.

Onunla açıkça konuşacağım.


Zenzen – Asla


全然お酒飲まない。

Zenzen osake wo nomanai.

Asla içki içmem.


Yukkuri – Yavaşça


ゆっくり話してください。

Yukkuri hanashite kudasai.

Yavaşça konuşun lütfen.


Sukoshi – Biraz


あの国少し寒いです。

Ano kuni wa sukoshi samui desu.

O ülke, biraz soğuktur.


Sugu – Hemen


すぐ病院に行きましょう。

Sugu byouin ni ikimashou.

Hemen hastaneye gidelim.


Bir dersi daha bitirdik. Şu ana kadar çok faydalı şeyler öğrendiğinizi söylemeliyim. Japonya’da 2-3 aylık pratik Japonca kursları var. Zamanında ben de o kurslardan birisine Japonların yabancılara nasıl ders anlattığını görmek için gitmiştim. Orada edindiğim tecrübe ile de LearNihongo’yu daha da geliştirme şansım oldu. Böylece size de daha kolay öğretmenin yollarını buldum. Bu eğitim çok samimi söylüyorum benim o gittiğim 2 buçuk aylık kurstan çok daha dolu bir içeriğe sahip 🙂 Üstelik tamamen ücretsiz. Yeter ki iyi çalışın ve bol bol kelime ezberleyin.

Gelelim günlük deyişe. Japonca shiru, bilmek demektir. 1. grup fiildir. Shirimasen kelime bazında bakacak olursak geniş ve gelecek zaman haldedir. Fakat Japonlar bilmiyorum derken shirimasen derler. Buradaki anlam aslında bilmem şeklindedir. Kısacası birisi size bir şey sorduğunda cevabı bilmiyorsanız shirimasen demeniz yeterlidir. Shirimaseni günlük hayatta shiranai olarak kullanırız.

GÜNLÜK DEYİŞ


しりません

Shirimasen

Bilmiyorum

 

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar