Japonca şimdiki zaman ve Te çekimi

Japoncada şimdiki zaman yapısını öğrenmeden önce fiilin te çekimini öğrenmeliyiz

 

japonca kelime kartı

 

Yapıyorum, yapıyorsun gibi geçmişte başlamış ve halen devam eden eylemlere şimdiki zaman diyoruz. Fiilin te çekimi diye bilinir. Fiilin te çekimini iyi bilmelisiniz. Çünkü en sık kullanılan çekimlerdendir. Fiilin te çekiminin cümle içindeki çevirisini yapıp – yapalı, gidip – gideli, gelip – geleli gibi yapacağız.

Bu dersi bitirdiğinizde aşağıdaki gibi cümleleri kurabileceksiniz:

İe ni itte kaban wo motte kimasu.

Eve gidip çantamı alıp geleceğim.


Nihon ni kite 3 jikan tatta.

Japonya’ya geleli 3 saat geçti.

Cümlelerine baktığımızda birinci cümlede iku fiilini itte haline getirdik. İkinci cümlede ise kuru fiilini kite haline getirdik. Aslında biz bu çekimi Türkçeye çevirirken geleli, gideli diye çevirmeyiz. Bu yapı aslında -te kara yapısıdır. -te kara: -den sonra demektir.

Nihon ni kite kara 3 jikan tatta.

Japonya’ya geldikten sonra 3 saat geçti.

Fakat günlük konuşmada kara çıkarılabildiği için kite’yi burada geleli diye Türkçeye çevirdim ki anlaşılır olsun. Bu anlatıklarımı şimdi öğrenelim. Bunun için fiillerin te çekimini yapmayı öğrenmeliyiz. Bildiğiniz gibi fiillerin grupları farklıydı. Her grubun te çekimi farklı yapılır.

Fiilin te çekimi Japoncada en sık kullanılan yapılardan biridir. Kesinlikle çok iyi bir şekilde öğrenmelisiniz. Birçok fiil çekimi, te çekimi ile beraber kullanılır.

1. grup fiillerin te çekimi


a) Fiil mu, nu, bu ile bitiyorsa; son ekler düşer ve yerine nde gelir.

Nomu

İçmek


んで

Nonde

İçip, içeli


Asobu

Oynamak


んで

Asonde

Oynayıp, oynayalı


Shinu

Ölmek


死ん

Shinde

Ölüp, öleli


b) Fiil ku veya gu ile bitiyorsa; ku düşer ite, gu düşer ide gelir.

Kaku

Yazmak


いて

Kaite

Yazıp, yazalı


Naku

Ağlamak


いて

Naite

Ağlayıp, ağlayalı


Oyogu

Yüzmek


いで

Oyoide

Yüzüp, yüzeli


Gitmek anlamındaki iku fiilinin te çekimi iite olmaz.
İstisna olarak iku’nun te çekimi itte’dir.

行く – İku – Gideceğim, giderim

行って – İtte – Gidip, gideli

c) Fiil tsu, ru, u ile bitiyorsa; tsu, ru, u düşer tte gelir.

Matsu

Beklemek


って

Matte

Bekleyip, bekleyeli


Hashiru

Koşmak


って

Hashitte

Koşup, koşalı


Harau

Ödemek


って

Haratte

Ödeyip, ödeyeli


d) Fiil su ile bitiyorsa; su düşer shite gelir.

Hanasu

Konuşmak


して

Hanashite

Konuşup, konuşalı


Kakusu

Saklamak


して

Kakushite

Saklayıp, saklayalı


Korosu

Öldürmek


して

Koroshite

Öldürüp, öldüreli


2. grup fiillerin te çekimi


Fiilin sonundaki ru düşer te gelir.

曲げ

Mageru

Eğmek


曲げ

Magete

Eğip, eğeli


見つけ

Mitsukeru

Bulmak


見つけ

Mitsukete

Bulup, bulalı


Miru

Bakmak


Mite

Bakıp, bakalı


Düzensiz fiillerin te çekimi


する

Suru

Yapmak


して
Shite
Yapıp, yapalı


来る

Kuru

Gelmek


来て

Kite

Gelip, geleli

Şimdiki zaman


Fiilin te çekiminden sonra imasu / iru getirirseniz şimdiki zaman çekimini yapmış olursunuz. İmasu getirirseniz kibar konuşma, iru getirirseniz günlük konuşma dili olacaktır. Olumsuz cümlede ise imasen / inai getireceğiz.

しているか。

Nani wo shite iru ka.

Ne yapıyorsun?


読んでいます。

Watashi wa hon wo yonde imasu. 

Ben kitap okuyorum. 


彼女ひらがな書いている。

Kanojo wa hiragana de kaite iru.

O hiragana ile yazıyor.


アキラ話していません

Akira to hanashite imasen.

Akira ile konuşmuyorum.


Günlük deyişimizde genelde içkili mekanlarda duyduğumuz şerefe! anlamındaki kanpai kelimesi var.

GÜNLÜK DEYİŞ


乾杯

Kanpai

Şerefe

 

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar