Japonca olumsuz isim cümlesi じゃ/では ありません

Japonca olumsuz isim cümlesi じゃ/では ありません dersinde isim cümlesinin olumsuz halini göreceksiniz.

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

Geçen dersimizde;

Hon desu – Kitaptır.

Hon desu ka – Kitap mıdır?

Demeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde bu 2 yapıyı olumsuz yapmayı öğreneceğiz. Yani;

Kitap değildir.

Kitap değil midir?

Yapılarını öğreneceğiz. Japoncada kibar olumsuz cümle kurarken;

じゃ ありません – Ja arimasen

では ありません – Dewa arimasen

kullanılır. Ja arimasen (ca arimasen) ve dewa arimasen (deva arimasen), desu’in olumsuz halidir. Ja arimasen günlük hayatta daha yaygın kullanılır. Dewa arimasen resmi dilde yaygındır. Bu ikisi kibar formdur. Japoncada j harfi c olarak okunduğu için ja, ca olarak okunur. Genel olarak kelimelerin okunuşunu parantez içerisinde veriyorum.

SORU: では – DEHA olarak yazılan bu kelime neden dewa olarak okunuyor?

CEVAP: は – HA hecesi edat olarak kullanılacağı zaman WA olarak okunur.

…じゃ/ではありません (Kibar yapı)


A じゃ / ではありません

A ja / dewa arimasen.

A değildir.

Yukarıdaki formüle göre bir isimden sonra ja arimasen veya dewa arimasen getirerek olumsuz hale sokarız.

japonca kelime kartı 4

 

Şimdi bazı örneklerle olumsuz yapıya sokalım. Aşağıda ja arimasen kullandım. Ja’lı olanlar günlük konuşma dilinde daha yaygındır.

学生じゃありません。

Gakusei ja arimasen.

Öğrenci değil.


じゃありません。

Hon ja arimasen.

Kitap değil.


じゃありません。

Mizu ja arimasen.

Su değil.


Aşağıda ise dewa ile cümleleri kurduk. Bu ise yazı dilinde yaygındır. Fakat konuşurken de kullanabilirsiniz.

学生ではありません。

Gakusei dewa arimasen.

Öğrenci değil.


ではありません。

Hon dewa arimasen.

Kitap değil.


ではありません。

Mizu dewa arimasen.

Su değil.


SORU: Yukarıdaki kelime kartında 2 tane renk var. Onları da bu şekilde olumsuz yapabilir miyim?

CEVAP: Hayır yapamazsınız. Renklerin olumsuz halini renkler konusunda anlatacağız.

Önceki dersimizde Japoncada soru cümlesi yapmak için cümlenin sonuna ka koymak yeterlidir demiştik. Yukarıdaki cümleleri soru haline sokmak için ka getirmek yeterlidir.

学生じゃありませんか。

Gakusei ja arimasen ka.

Öğrenci değil mi?


じゃありませんか。

Hon ja arimasen ka.

Kitap değil mi?


ではありませんか。

Mizu dewa arimasen ka.

Su değil mi?


Gördüğünüz gibi son derece basit. Şimdiye kadar sizlere Japoncadaki kibar yapıyı gösterdim. Sonraki dersimizde bu yapıların günlük konuşma dilindeki halini göstereceğim. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir tane örnek ile özetleyelim:

Gakusei desu.

Öğrencidir.


Gakusei desu ka.

Öğrenci midir?


Gakusei ja / dewa arimasen.

Öğrenci değil.


Gakusei ja / dewa arimasen ka.

Öğrenci değil mi?

Geldik gene günlük deyişe 🙂 Hai kelimesi Japoncada evet, tamam, anlaşıldı anlamlarına gelir. Sou kelimesinin anlamı ise öyle‘dir. Sou kelimesini daha sonra ayrıntılı anlatacağım. Sou desu yapısı Japoncada en sık duyacağınız yapılardandır. Japon bir arkadaşımla bugün bunun konusu açıldı. Sürekli sou desu diyip duruyor. Belki günde 20 kere bu lafı söylüyor. Ben de ona ne kadar çok sou desu, sou desu ka, sou da ne, sou nan desu ka gibi şeyler söylüyorsun diyip takılıyorum 🙂 Sonraki derste görüşmek üzere. Sıkı çalışın! Yorum yapmayı da unutmayın!

GÜNLÜK DEYİŞ


はい,そうです

Hai, sou desu

Evet, öyle

 

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

Ekler1

  • Kayıp dosya eki
 

Tüm Eğitimler

Yorumlar