Japonca isimlerin kıyaslanması より, もっと, ぐらい, ほど, 一番

Japonca kıyaslama cümleleri dersinde iki ismin bir biri ile kıyaslanmasını ve en üstünlük durumunu öğreneceğiz

japonca kelime kartı

 

Bu dersimizde isimleri birbirleriyle kıyaslamayı öğreneceğiz.

Ali Mehmet’ten uzundur,
Ali ailemizdeki en uzun kişidir,

gibi cümleler kuracağız. Dikkat ettiyseniz isimleri kıyaslarken sıfatları kullanıyoruz. Japoncada kıyaslamalarda yori ve ichiban (içiban) kullanılır. Yori’nin manası -e göre’dir. Ali Mehmet’e göre daha uzundur gibi kıyaslamalarda kullanırız. Ama biz Türkçede bu tür cümleler pek kurmayız. Bu yüzden yori’yi şu şekilde de çevirebiliriz: -den. Yani Ali Mehmet’ten uzundur gibi. Diğer kelime ichiban ise en üstünlük durumunu anlatır. Ali en uzun kişidir gibi cümleler kurarken kullanılır.

2 İSMİN KIYASLANMASI


A wa B yori … desu.

A, B’den … dir.

ウサギより遅いです。

Kame wa usagi yori osoi desu.

Kaplumbağa tavşandan yavaştır.


英語日本語より難しいです。

Eigo wa Nihongo yori muzukashii desu.

İngilizce Japoncadan zordur.


Yori edatı -den anlamına gelmektedir ve karşılaştırmada kullanılır. Yori yerine kara edatını kullanamayız. Kara edatı karşılaştırmalarda kullanılmaz. Cümleyi olumsuz yaptığımızda tahmin edebileceğiniz gibi sıfatı olumsuz kullanmalıyız. Soru cümlesi için ise cümlenin sonuna ka getirmek yeterlidir.

アンカライスタンブールより大きくない。

Ankara wa İsutanbu-ru yori ookiku nai.

Ankara İstanbuldan büyük değil.


その本この本より安くないですか。

Sono hon wa kono hon yori yasukunai desu ka.

Şu kitap bu kitaptan ucuz değil mi?


MOTTO – DAHA


A wa motto … desu.

A, daha … dır.

Motto biraz demektir. Cümleye kattığı anlam ise daha gibidir.

このバッグもっと安いです。

Kono baggu wa motto yasui desu.

Bu çanta daha ucuzdur.


Kadar demek


Japoncada kadar demek için 2 yol göstereceğim. Bunlardan to onaji gurai yapısı olumlu cümlede hodo ise olumsuz cümlede kullanılır.

TO ONAJİ GURAİ  / KURAİ – KADAR


A wa B to onaji gurai … desu.

A wa B to onaji kurai … desu.

A, B kadar … dır.

Olumlu karşılaştırmada kullanılır. Kurai yerine gurai de kullanılabilir.

あなたと同じぐらい金持ちです。

Watashi wa anata to onaji gurai kanemochi desu.

Ben senin kadar zenginim.


イスタンブールアンカラと同じくらい大きいです。

İsutanbu-ru wa Ankara to onaji kurai ookii desu.

İstanbul Ankara kadar büyüktür.


HODO – KADAR


A wa B hodo … ja nai / arimasen

A wa B hodo … ku nai / arimasen

A, B kadar … değildir.

Olumsuz karşılaştırma cümlelerinde kullanılır.

あなたほど金持ちじゃない。

Watashi wa anata hodo kanemochi ja nai.

Ben senin kadar zengin değilim.


ドイツ語韓国語ほど面白くない。

Doitsugo wa kankokugo hodo omoshiroku nai.

Almanca, Korece kadar ilginç değil.


En üstünlük durumu


En üstünlük durumunu 2 sözcükle yapacağız. Bunlardan birisi mottomo diğeri ichiban. Her ikisinin de kullanımı aynıdır. En üstünlük durumunu ga edatı ile kullanırız. Bunu zaten wa ve ga edatları ünitesinde de söylemiştim.

İCHİBAN / MOTTOMO – EN


A ga ichiban … desu.

A ga mottomo … desu.

A, en … dir.

Bu yapı her zaman ga edatı ile kullanılır.

東京一番有名なです。

Tokyo ga ichiban yuumei na machi desu.

Tokyo en ünlü şehirdir.


Kıyaslama cümlelerinde şöyle bir cümle yapısı görebilirsiniz:

Kono machi de kono kuruma ga ichiban hayai no desu. 

Bu şehirde bu araba en hızlı olandır.

Yukarıdaki cümlede DE edatını kullandım. De edatını bulunma edatı olarak kullanıyorduk ve bulunduğumuz yerde bir eylem yapmamız lazımdı. Fakat burada bir eylem olmadığı halde niçin DE edatını kullandık? Niçin Nİ edatını kullanmadık? De edatı bu şekilde kullanıldığında bir sınır belirtir. Bu şehirde diyerek sadece o şehri kapsayan bir sınır koyduk. Aşağıda başka örnekler de verdim.

家族でどの人一番背が高いですか。

Kazoku de dono hito ga ichiban sega takai desu ka.

Ailenizde hangi kişi en uzundur?


信濃川日本で最も長い川です。

Shinanogawa ga Nihon de mottomo nagai kawa desu.

Shinanogawa Japonya’da en uzun nehirdir.


Kısa özet


安い

Yasui

Ucuz  


もっと 安い

Motto yasui

Daha ucuz


最も安い

Mottomo yasui

En ucuz


一番安い

İchiban yasui

En ucuz

KIYASLAMANIN SORULMASI


A to B to dochira ga … desu ka.

A ile B’den hangisi … dir?

英語と日本語とどちら難しいですか。

Eigo to Nihongo to dochira ga muzukashii desu ka.

İngilizce ve Japoncadan hangisi zordur?


EN ÜSTÜNLÜĞÜN SORULMASI


A (no naka) de nan B ga ichiban … desu ka.

A içinde hangi B en … dir?

Yukarıdaki yapıdan nan B diyeceğiniz zaman nan kelimesinin anlamı hangi olacaktır. Fakat B yerine bu durumda bir sayaç gelmesi lazım. Aşağıdaki örneklerde ilk cümle buna örnektir. Normalde hangi demek için dono kelimesini kullanırız. Fakat donodan sonra bir isim gelmelidir.

Buradaki parantez içinde bulunan no naka’yı şu şekilde kullanıyoruz: Mesela ailenizde birinden bahsederken kullanabilirsiniz. Çünkü aileniz bir gruptur. Ya da sınıfınızdan bahsederken. Ya da bir yolcu grubu, turist kafilesi. Ailemizdeki en uzun kişi, toplantıdaki en şişman kişi gibi bir mana oluşacaktır. Naka bildiğiniz gibi iç demek. Ailemizin içinde, en uzun manasını katacaktır cümleye.

一年で何月一番暑いですか。

İchinen de nan gatsu ga ichiban atsui desu ka.

Bir yılda hangi ay en sıcaktır?


一年の中でどの一番暑いですか。

İchinen no naka de dono tsuki ga ichiban atsui desu ka.

Bir yılda hangi ay en sıcaktır?


教室でどの人一番背が高いですか。

Kyoushitsu de dono hito ga ichiban sega takai desu ka.

Sınıfta hangi kişi en uzundur?


Bir dersi daha bitirdik. Çok da zor değil gördüğünüz gibi. Sıfatları iyi biliyorsanız kıyaslama cümlesi kurmak gayet kolaydır.

Gelelim yeni günlük deyişimize. En son bilmiyorum demeyi öğrenmiştik. Bu derste de biliyorum demeyi öğrenelim. Size bir şey sorulduğunda cevabı biliyorsanız shitteimasu demeniz yeterlidir. Bunun günlük dildeki hali ise shitteiru‘dur. Biz Türkçede biliyorum ya gibi bir şey deriz değil mi? Bu tür bir şey demek için shitteiru yo diyebilirsiniz. Mesela zaten biliyorum diyecekseniz mou shitteiru yo diyebilirsiniz.

GÜNLÜK DEYİŞ


しっています

Shitteimasu

Biliyorum

 

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar