Japonca fiillerin sözlük, masu ve olumsuz hali る, ない, ます, ません

Japonca fiillerin sözlük, masu ve olumsuz hali dersinde Japoncadaki fiillerin olumsuz çekimlerini ve kibar formlarını öğreneceksiniz.

 

Geçen dersimizde Japoncadaki fiillerin gruplarını tanımıştık. Bu dersimizde ise bu grupların sözlük halinin ve masu kei dediğimiz kibar hallerinin çekimlerini göreceğiz. Bu dersimizde bazı Japonca elektronik eşyalara yer verdim.

japonca kelime kartı elktronik eşyalar

 

FİİLİN SÖZLÜK HALİ


Fiilin sözlük hali demek fiilin hiç bir ek almamış hali demektir. Bir fiili sözlükte ararken bu halde aramanız gerekir. Fiilin en saf halidir. Günlük konuşma dilinde fiilin sözlük hali kullanılır. Kibar konuşma dilinde ise masu çekimi yapılır.

FİİLİN KÖKÜ


1. grup ve 2. grup fiillerin ru, tsu, mu, bu… gibi hecelerle bittiğini görmüştük. İşte bu heceleri çıkardığımızda geriye kalan kısma fiilin kökü denir. Fiil çekimi yapacağımız zaman fiilin köküne ihtiyaç duyarız.

Örnekler:

Taberu fiili 2. grup fiildir dedik. 2. grup olduğu için sonundaki ru hecesini kaldırırız. Fiilin kökü tabe’dir.

1. gruptan da aruku yani yürümek fiilini örnek verelim. Sondaki ku hecesi kalkar . Fiilin kökü aru‘dur.

Suru fiilinin kökü su, kuru fiilinin ise ku’dur.

FİİLİN SÖZLÜK HALİNİN OLUMSUZU


Sonraki derste fiilin sözlük halinin cümle içerisindeki kullanımını göreceğimizden dolayı fiilin olumsuz çekimini görelim. Böylece fiil çekimlerine de giriş yapmış olacağız.

1. grup fiillerin olumsuz çekimi

Tüm Japonca fiiler u sesi ile biter. 1. grup fiillerde u sesini kaldırıp yerine anai getireceğiz. Eğer u sesinden önce sesli harf varsa wanai getireceğiz. Japonlar okunuş kolaylığı olsun diye wa diyorlar.

Aruku

Yürümek


かない

Arukanai

Yürümemek


Kau

Satın almak


わない

Kawanai

Satın almamak


Kasu

Ödünç vermek


さない

Kasanai

Ödünç vermemek


Yukarıdaki kau sözcüğünde u hecesinden önce a olduğu için u yerine wa getirdik. Japoncada tsa diye bir hece bulunmaz. Bu sebeple tsu ile biten bir fiilin olumsuz çekiminde tsa yerine ta hecesi gelir.

Matsu

Beklemek


たない

Matanai

Beklememek


Katsu

Yenmek


たない

Katanai

Yenmemek


Tatsu

Ayakta durmak


たない

Tatanai

Ayakta durmamak


2. grup fiillerin olumsuz çekimi

Bu grubun son hecesi ru’ydu. Ru hecesini kaldırıp yerine nai getiriyoruz.

食べ

Taberu

Yemek


ない

Tabenai

Yememek


起き

Okiru

Uyanmak


起きない

Okinai

Uyanmamak


Miru

Bakmak


ない

Minai

Bakmamak


Düzensiz fiillerin olumsuz çekimi

Bunların olumsuzları da düzensizdir.

する

Suru

Yapmak


しない

Shinai

Yapmamak


来る

Kuru

Gelmek


来ない

Konai

Gelmemek


愛する

Ai suru

Sevmek


愛しない

Ai shinai

Sevmemek


FİİLİN MASU KEİ HALİ


Fiilin masu kei hali demek, kibar hali demektir. Kibar bir konuşma yapmak için bu yapıyı kullanmalısınız.

1. grup fiillerin masu kei’leri

Fiilin sonundaki u sesini kaldırıp yerine imasu (imas) getiririz. Olumsuz ifade için ise imasen getiririz.

ARUKU

きます

Arukimasu

Yürümek


きません

Arukimasen

Yürümemek


KAU

います

Kaimasu

Satın almak


いません

Kaimasen

Satın almamak


KASU

します

Kashimasu

Ödünç vermek


しません

Kashimasen

Ödünç vermemek

Japoncada si hecesi yerine shi hecesi bulunur. Bu yüzden su hecesi ile biten fiillerin sonu shimasu (şimas) olacaktır. Ti hecesi yerine de chi vardır. Bu sebeple tsu ile biten fiillerin sonu chimasu (çimas) olacaktır.

Matsu – Machimasu

Hanasu – Hanashimasu

2. grup fiillerin masu kei’leri

Olumluda ru kalkar masu gelir. Olumsuzda ise masen gelir.

TABERU

食べます

Tabemasu

Yemek


食べません

Tabemasen

Yememek


OKİRU

起きます

Okimasu

Uyanmak


起きません

Okimasen

Uyanmamak


RU

ます

Mimasu

Bakmak


ません

Mimasen

Bakmamak


Bir fiilin masu kei’i emasu ile bitiyorsa o fiil kesinlikle 2. gruptur.

Düzensiz fiillerin masu kei’leri

SURU

します

Shimasu

Yapmak


しません

Shimasen

Yapmamak


KURU

来ます

Kimasu

Gelmek


来ません

Kimasen

Gelmemek


Aİ SURU

愛します

Ai shimasu

Sevmek


愛しません

Ai shimasen

Sevmemek


Masu çekiminden sözlük haline ulaşmak

Tabemasu fiilini inceleyelim. Emasu ile bittiğine göre 2. grup olduğunu anlarız. 2. grup fiillerde ru kalkıp masu geliyordu öyleyse masu yerine ru getirmem yeterli: taberu sözlük haline ulaşırız. Hairimasu fiilini inceleyelim. İmasu ile bittiğine göre hangi grupta olduğunu bilemeyiz. 2. grup muamelesi yapalım. Bu durumda sözlük hali: Hairiru olması lazım. 1. grupta yer aldığını varsayarsak imasu’daki i’yi kaldırıp u getirmemiz yeterli. Bu durumda sözlük hali: Hairu olacaktır. Hangi grupta olduğunu bulamadık. Bu yüzden fiilleri öğrenirken önce grubunu öğrenin.

Gelelim günlük deyişimize. Biz Türkçede düşünürken “şey”deriz. Japonlar eto der. Ano ise etonun kaba tabiridir. Ayrıca affedersiniz demenin kaba bir yoludur. Animelerde bayanlar bile kullanıyor. ” Ano.. watashi wa.. ” gibi cümleler duymanız mümkündür.

GÜNLÜK DEYİŞ


あの…

Ano…

Şey…

 

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar