Japonca Çeviri 6: Eiga

Ücretsiz Japonca Kursu

EİGA

Pa-ti ga owatta! Futari mo totemo tsukaremashita. Pa-ti no ato de, resutoran de takoyaki mo tabemashita. Sorekara, 1000 en de, eiga no chiketto wo 2 mai kaimashita. İma retsu de matte imasu. Wan pi-su wo mimasu!

パーティが終わった!二人もとても疲れました。パーティの後で、レストランでたこ焼きも食べました。それから1000円で映画のチケットを2枚買いました。今、列で待っています。ワンピースを見ます!

 

FİLM

Parti bitti! İkimiz de çok yorulduk. Partiden sonra restoranda takoyaki de yedik. Ondan sonra, 1000 yen ile 2 tane sinema bileti satın aldık. Şimdi sırada bekliyoruz. One piece izleyeceğiz!

KELİMELER

Owari da! – Bitti!

Tsukareru – Yorulmak

Eiga – Film

Chiketto – Bilet

Retsu – Sıra

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar