Japonca Çeviri 5: Pa-ti no hi

Ücretsiz Japonca Kursu

PA-Tİ NO Hİ

Tsuini pa-ti no hi ga kita yo! Pa-ti ni wa takusan hito ga imasu. İroiro na tabemono to nomimono mo arimashita. İma, Akane chan to issho ni onigiri wo tabete imasu. Akane chan wa watashi no kao wo mite, “totemo oishii desu ne” to iimashita. Sorekara, orenji ju-su wo sukoshi nomimashita. Nonde kara ongaku de dansu wo shimashita.

ついにパーティの日がきたよ!パーティにはたくさん人がいます。いろいろな食べ物と飲み物もありました。アカネちゃんといっしょにおにぎりを食べています。アカネちゃんは私の顔を見て、「とてもおいしいですね」と言いました。それからオレンジジュースを少し飲みました。飲んでから、音楽でダンスをしました。

 

PARTİ GÜNÜ

Sonunda parti günü geldi! Partide çok insan var. Çeşit çeşit yiyecek ve içecek de vardı. Şimdi, Akane çan ile beraber onigiri yiyoruz. Akane çan yüzüme bakıp, “çok lezzetli di mi?” dedi. Ondan sonra, biraz portakal suyu içtik. İçtikten sonra müzikle dans ettik.

KELİMELER

Tsuini – Sonunda

Hi – Gün

Tabemono – Yiyecek

Nomimono – İçecek

Onigiri – Pirinç topu

Kao – Yüz, surat

Orenji ju-su – Portakal suyu

Ongaku – Müzik

Dansu – Dans

Dansu wo shimasu – Dans etmek

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar