Japonca ていました ve てから ile “-yordum, -den sonra” demek

Bu dersimize Japoncadaki fiilin te çekiminin bazı kullanımlarını göreceğiz.
 

KİTAPLARIMIZ

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar