Japonca ていました ve てから ile “-yordum, -den sonra” demek

Bu dersimize Japoncadaki fiilin te çekiminin bazı kullanımlarını göreceğiz.

Bu dersimize Japoncadaki fiilin te çekiminin bazı kullanımlarını göreceğiz. Bu derste bazı fiilleri kelime kartında verdim. Onları da te çekimi ile kendiniz çekimleyiniz.

japonca kelime kartı fiiller

 

-te imashita – yordum


Şimdiki zaman çekiminde imasu yerine imashita getirirseniz yapıyordum, gidiyordum, söylüyordum şeklindeki zamanı tarif etmiş olursunuz. İru‘nun geçmiş zaman çekimi hatırlarsanız ita, inai‘ın ise inakattaydı. Hatırlamadıysanız geçmiş zaman konusuna tekrar bakın.

-te imashita / ita

-yordum

-te imasen deshita / inakatta

-mıyordum

読んでいました。

Hon wo yonde imashita.

Kitap okuyordum.


アキラさん話していなかった。

Akira san to hanashite inakatta.

Akira Bey ile konuşmuyordum.


Te çekimin cümlenin ortasında kullanımı


Te çekiminin ne zaman gidip, ne zaman gideli gibi anlamlara geleceğini nereden anlayacağız? Şimdi bunu öğrenelim. İlk olarak gidip, yiyip, koşup anlamındaki kullanımına bakalım.

パンを食べて, コーヒーを飲んで, 学校へ行きます。

Asa pan wo tabete, ko-hi- wo nonde, gakkou he ikimasu.

Sabah ekmek yiyip, kahve içip, okula giderim.


図書館に行って, 本を借りて, 家に帰ります。

Toshokan ni itte, hon wo karite, uchi ni kaerimasu.

Kütüphaneye gidip, kitap alıp, eve döneceğim.


てから  

-te kara

 -den sonra

-te kara yapısınını den sonra anlamında kullanırız. Cümleden isterseniz kara kısmını çıkarabilirsiniz.

家に行ってから

İe ni itte kara

Eve gittikten sonra


ご飯食べてから

Gohan wo tabete kara 

Yemek yedikten sonra


読んでから

Hon wo yonde kara

Kitap okuduktan sonra


家に行ってから水を飲みます。

İe ni itte kara mizu wo nomimasu.

Eve gittikten sonra su içeceğim.


ご飯を食べてからゲームをします。

Gohan wo tabete kara ge-mu wo shimasu.

Yemek yedikten sonra oyun oynayacağım.


本を読んでから仕事に行きます。

Hon wo yonde kara shigoto ni ikimasu.

Kitap okuduktan sonra işe gideceğim.


-te vakit tatsu

-lı vakit geçiyor

Geleli, gideli, yapalı, koşalı anlamına sahip olması için te çekiminden sonra bir zaman dilimi koymamız gerekiyor. Bu yapıda bir eylem yaptıktan sonra belli bir sürenin geçtiğini söyleyeceğiz. Dilerseniz bu yapıda -te’den sonra kara getirebilirsiniz. Tatsu geçmek demektir. Tatta ise tatsu’nun geçmiş zaman çekimidir.

この本を書いて4日間経った。

Kono hon wo kaite yokkakan tatta.

Bu kitabı yazalı 4 gün geçti / oldu.


父が死んで1年間経った。

Chichi ga shinde ichinenkan tatta.

Babam öleli 1 yıl oldu.


Günlük deyişimizde hasta olan birisine nasıl geçmiş olsun diyeceğimizi öğreneceğiz.

GÜNLÜK DEYİŞ


おだいじに

Odaiji ni

Geçmiş olsun

 

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

Ekler1

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar