Korece Fiil Çekimi

Korece fiil çekimi çok iyi öğrenilmesi gereken konulardandır. Her dilde olduğu gibi Korecede de çok sayıda fiil çekimi bulunmaktadır. Bunlar genellikle Korece zamanlar dahilinde olan Korece geniş zaman, Korece şimdiki zaman, Korece gelecek zaman gibi konulardır.

Korece Dersi 45: Korecede İsim Nitelemek ve Eylemin Sahipliği -는, -(으)ㄹ ve -(으)ㄴ

Korecede bir ismi nitelemek ve eylemin sahipliği dersinde Korecede fiil ile ismi nitelemeyi ve bir eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemeyi öğreneceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 44: Korece İsim Oluşturma 기, 는 것

Korecede isim oluşturma dersimizde fiilden isim türetmeyi öğreneceğiz. Bir fiilden isim oluşturmak için 기 (gi) veya 는 것 (nın god) kullanılır.

5 / 5

Korece Dersi 39: Korece Yeterlilik, -ebilmek (으)ㄹ 수 있다 / 없다, 못 ve 그래서

Korecede (으)ㄹ 수 있다 / 없다, 못 ile -ebilmek yeterlilik yapısı ve 그래서 adlı Korece dersimizde -ebilmek fiil çekimini ve bu yüzden anlamına gelen 그래서 kelimesini öğreneceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 34: Korece Gelecek Zaman Fiil Çekimi -(으)ㄹ 거

Korece gelecek zaman fiil çekimi -(으)ㄹ 거 adlı Korece dersimizde Korecedeki gelecek zaman yapısı ile, yapacağım ve yapıyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğreneceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 33: Korecede 고 있다 ile “yapmaktayım, yapıyordum” Demek

Korecede 고 있다 ile yapmaktayım, yapıyordum demek adlı Korece dersimizde Korecede şuan yapmakta olduğumuz ve geçmişte yapmakta olduğumuz bir şeyi ifade etmeyi öğreneceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 32: Korece Mişli Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 았었/었었어요

Korece mişli geçmiş zaman fiil çekimi adlı Korece dersimizde Korece mişli geçmiş zaman yapısını öğreneceksiniz. Bu yapı geçmişte yapılmış ama günümüzde olmayan şeyleri ifade ederken kullanılır.

5 / 5

Korece Dersi 31: Korece Geçmiş Zaman Fiil Çekimi 었

Korece geçmiş zaman adlı Korece dersimizde 었 ile Korece geçmiş zaman fiil çekiminin nasıl yapıldığını tüm ayrıntıları ile göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 30: Korece Fiiller 2 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi 어요

Korece fiiller 2 yarı resmi yarı samimi form fiil çekimi 어요 isimli Korece dersinde Korece geniş ve şimdiki zaman fiil çekimini farklı bir şekilde göreceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 29: Korece Fiiller 1 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi 아요

Korece Fiiller 1 Yarı Resmi Yarı Samimi Form Fiil Çekimi adlı Korece dersinde Korece geniş zaman ve Korece şimdiki zaman fiil çekimini samimi formda öğreneceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 21: Korece fiiller Korece geniş ve Korece şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다

Korece fiiller Korece geniş ve Korece şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 isimli Korece dersinde Korece fiil çekimini olumlu, olumsuz ve soru yapısı ile beraber öğreneceğiz.

5 / 5