Korece Dili

Korece dili, Güney ve Kuzey Kore’nin resmi dilidir. Asya dillerinden olan Korece, Japonca ve Türkçeye oldukça benzer bir dildir. Türklerin öğrenebileceği en kolay dil Korece dilidir. Korece dilini öğrenmek isterseniz ücretsiz Korece Dersleri kursumuzu bitirebilirsiniz.

Korece Dersi 12: Korecede 것 ile “benimki, seninki, onunki” demek

Korecede 것 ile benimki, seninki, onunki demek Korece dersinde Korecede benimki, seninki, onunki gibi şeyleri demeyi öğreneceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 11: Korece 것 ve 무엇 kelimelerinin samimi hali

Korece 것 ve 무엇 kelimelerinin samimi hali Korece dersinde 것 ve 무엇 kelimelerinin kısaltılmış hallerinin günlük hayatta nasıl kullanıldığını göreceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 10: Korece işaret zamirleri 이것, 그것, 저것, 무엇 Kullanımı

Korece işaret zamirleri bu, şu, o, ve ne soru kelimesi Korece dersinde bu nedir ve bu şudur gibi yapıları göreceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 9: Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 Kullanımı

Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 ile bu, şu, o demek Korece dersinde Korecedeki bu kitap, şu kalem, o silgi gibi yapıları öğreneceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 8: Korece 도 ve 만 ile “bile, sadece” demek ve Korece uyruk söyleme

Korece 도 ve 만 ile bile, sadece demek ve uyruk söyleme Korece dersimizde Türkçede ayrı yazılan de, da, dahi, bile anlamındaki 도 - do edatını ve sadece anlamına gelen ve çok sık kullandığımız 만 - man edatını göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 7: Korece iyelik eki 의 ile “benim, senin, onun” demek ve Korece isim sorma, Korece saygı ekleri

Korece iyelik eki 의 ile benim, senin, onun demek ve isim sorma Korece dersinde benim, senin, onun demeyi ve Korece isim sormayı öğreneceksiniz. Bu dersimizde Korece saygı eklerini de göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 6: Korece Renkler

Korece renkler dersimizde bir şeyin Korece rengini sormayı ve söylemeyi öğreneceksiniz. Korece renkler dersimiz son derece basit olup esas amaç kelime haznemizi büyütmektir.

5 / 5

Korece Dersi 5: Korece Şahıs Zamirleri Ben, Sen, O ve 은, 는, 이, 가 Edatlarının Kullanımı

Korece şahıs zamirleri isimli Korece dersinde Korece ben, sen, o, biz, siz, onlar demeyi ayrıntıları ile görüp Korecede bulunan özne ve konulaştırma eklerini de göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 4: Korece İsim Cümlesi ve Korece Soru Yapısı – 이에요 ve 예요 Kullanımı

Korece isim cümlesi 이에요 ve 예요 adlı Korece dersinde Korece yarı resmi yarı samimi konuşma dilindeki 이에요 ve 예요 yapısını ayrıntılarıyla göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 3: Korece Olumsuzluk Eki 안 İle Olumsuz Cümle ve Soru Yapısı

Korece olumsuzluk eki 안 adlı Korece dersimizde Korece olumsuz cümle ve Korece olumsuz soru cümlesi yapısını tüm ayrıntıları ile göreceğiz.

5 / 5