Korece Dili

Korece dili, Güney ve Kuzey Kore’nin resmi dilidir. Asya dillerinden olan Korece, Japonca ve Türkçeye oldukça benzer bir dildir. Türklerin öğrenebileceği en kolay dil Korece dilidir. Korece dilini öğrenmek isterseniz ücretsiz Korece Dersleri kursumuzu bitirebilirsiniz.

Korece Dersi 52: Korece Dolaylı Anlatım, Bir Sözü Aktarmak -(으)라고 하다, -자고 하다, -(으)냐고 하다, -(느)냐고 하다

Korece dolaylı anlatım, bir sözü aktarmak -(으)라고 하다, -자고 하다, -(으)냐고 하다 ve -(느)냐고 하다 ile Korece söz aktarımını tamamlayacağız.

5 / 5

Korece Dersi 51: Korece Dolaylı Anlatım, Bir Sözü Aktarmak -(는)ㄴ다고 하다, -(으)ㄹ 거라고 하다, -(았/었)다고 하다, -다고 하다

Korece dolaylı anlatım, bir sözü aktarmak -(는)ㄴ다고 하다, -(으)ㄹ 거라고 하다, -(았/었)다고 하다 ve -다고 하다 ile Korece söz aktarımına devam edeceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 50: Korece Dolaylı Anlatım, Bir Sözü Aktarmak -라고 / 하고 하다, -(이)라고 하다, -(이)냐고 하다

Korece dolaylı anlatım, bir sözü aktarmak dersimizde bir sözün aktarılmasının Korecede nasıl yapıldığını göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 49: Korece Şart ve Korece Olasılık Yapısı -(으)면, -(으)려면, -(으)면 안 되다, -(아/어)도

Korece şart ve Korece olasılık yapısı dersimizde Korecedeki şart ve olasılık cümlelerini öğreneceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 48: Korecede -ama, -veya, -mak istemek, -den, li -지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서, -(으)ㄴ 지

Korecede -ama, -veya, -mak istemek, -den, li demek adlı Korece dersi ile Korecede biraz daha ilerleyeceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 47: Korece Fiilimsiler -er, -den sonra, -meden önce, -erek, -ken -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서, -(으)ㄹ 때

Korece fiilimsiler dersimizde -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 yapılarını inceleyeceğiz. Özellikle bu yapılar Korecede en sık kullanılan yapılardır. 

5 / 5

Korece Dersi 46: Korece Emir ve Korece Rica Cümleleri -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오

Korece emir ve Korece rica cümleleri dersimizde Korecedeki rica ve emir cümlelerini inceleyeceğiz. Bunun için -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 yapılarını kullanacağız.

5 / 5

Korece Dersi 45: Korecede İsim Nitelemek ve Eylemin Sahipliği -는, -(으)ㄹ ve -(으)ㄴ

Korecede bir ismi nitelemek ve eylemin sahipliği dersinde Korecede fiil ile ismi nitelemeyi ve bir eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemeyi öğreneceksiniz.

5 / 5

Korece Dersi 44: Korece İsim Oluşturma 기, 는 것

Korecede isim oluşturma dersimizde fiilden isim türetmeyi öğreneceğiz. Bir fiilden isim oluşturmak için 기 (gi) veya 는 것 (nın god) kullanılır.

5 / 5

Korece Dersi 43: Korece Zarflar ve 게 ile Korecede Zarf Oluşturma

Korece zarflar ve 게 ile zarf oluşturma konusunda Korecedeki zarfları ve sıfattan zarf oluşturmayı öğreneceksiniz.

5 / 5