Japonca Harfler

Japonca harfler diye bilinse de aslında Japoncada harf bulunmadığı için Japonca, bir alfabeye sahip değildir. Japoncada heceler bulunur ve kelimeler de bu hecelerden oluşur. İnsanların Japonca harf dedikleri aslında Japoncadaki yazım türleri olan hiragana ve katakana heceleri ile kanji kelimelerden ibarettir. Bu Japonca yazım türlerini öğrenmek için Japon Alfabesi kursumuza çalışabilirsiniz.

Japon Alfabesi Katakana ka, ki, ku, ke, ko heceleri: カ, キ, ク, ケ, コ

Japon Alfabesi Katakana ka, ki, ku, ke, ko heceleri: カ, キ, ク, ケ, コ dersinde ka, ki, ku, ke, ko katakana hecelerini öğrenerek devam edeceğiz.

5 / 5

Japon Alfabesi Katakana a, i, u, e, o heceleri: ア, イ, ウ, エ, オ

Japon Alfabesi Katakana a, i, u, e, o heceleri: ア, イ, ウ, エ, オ dersinde ilk katakana hecelerini öğreneceğiz. ア, イ, ウ, エ, オ heceleri Japoncadaki sesli hecelerdir.

5 / 5

Japon Alfabesi Katakana, Katakana tablosu ve Katakana yazım kuralları

Katakana temelde Japoncaya dışarıdan gelmiş yabancı kökenli kelimeleri yazarken kullanılır.

5 / 5

Japon Alfabesi Hiragana ya, yu, yo, wa, wo, n heceleri: や, ゆ, よ, わ, を, ん

Japon Alfabesi Hiragana ya, yu, yo, wa, wo, n heceleri: や, ゆ, よ, わ, を, ん dersinde ya, yu, yo, wa, wo, n hiragana hecelerini öğrenerek devam edeceğiz.

5 / 5

Japon Alfabesi Hiragana ra, ri, ru, re, ro heceleri: ら, り, る, れ, ろ

Japon Alfabesi Hiragana ra, ri, ru, re, ro heceleri: ら, り, る, れ, ろ dersinde ra, ri, ru, re, ro hiragana hecelerini öğrenerek devam edeceğiz.

5 / 5

Japon Alfabesi Hiragana ma, mi, mu, me, mo heceleri: ま, み, む, め, も

Japon Alfabesi Hiragana ma, mi, mu, me, mo heceleri: ま, み, む, め, も dersinde ma, mi, mu, me, mo hiragana hecelerini öğrenerek devam edeceğiz. 

5 / 5

Japon Alfabesi Hiragana ha, hi, fu, he, ho heceleri: は, ひ, ふ, へ, ほ

Japon Alfabesi Hiragana ha, hi, fu, he, ho heceleri: は, ひ, ふ, へ, ほ dersinde ha, hi, fu, he, ho hiragana hecelerini öğrenerek devam edeceğiz.

5 / 5

Japon Alfabesi Hiragana na, ni, nu, ne, no heceleri: な, に, ぬ, ね, の

Japon Alfabesi Hiragana na, ni, nu, ne, no heceleri: な, に, ぬ, ね, の dersinde na, ni, nu, ne, no hiragana hecelerini öğrenerek devam edeceğiz.

5 / 5

Japon Alfabesi Hiragana ta, chi, tsu, te, to heceleri: た, ち, つ, て, と

Japon Alfabesi Hiragana ta, chi, tsu, te, to heceleri: た, ち, つ, て, と dersinde ta, chi, tsu, te, to hiragana hecelerini öğrenerek devam edeceğiz.

5 / 5

Japon Alfabesi Hiragana sa, shi, su, se, so heceleri: さ, し, す, せ, そ

Japon Alfabesi Hiragana sa, shi, su, se, so heceleri: さ, し, す, せ, そ dersinde sa, shi, su, se, so hiragana hecelerini öğrenerek devam edeceğiz.

5 / 5