cowboy bebop

Cowboy Bebop animesi ile uzayda haydut kovalayalım

Cowboy Bebop, 2071 yılından başlayarak gerçekleşen olayları konu alır. Spike Spiegel ve iş ortağı Jet Black güneş sisteminde faaliyet göstermekte olan iki haydut avcısıdır.