AÇIKLAMA

Dinlediğiniz Japonca cümlelerin doğru yazılışını şıklardan seçiniz. Süreniz 20 dakikadır.

Japon alfabesi

Login