Japonca Fiiller ve Fiil Grupları

Japonca fiiller ve fiil grupları adlı Japonca dersimizde fiillere giriş yapacak ve Japoncadaki fiilleri temel yönleri ile tanıyacaksınız.

Japonca fiiller ve fiil grupları adlı Japonca dersimizde fiillere giriş yapacak ve Japoncadaki fiilleri temel yönleri ile tanıyacaksınız. Sizlere bu derste fiiller hakkında bilgi vereceğim. Bu dersin amacı Japoncadaki fiilleri tanımak ve bir fiili öğrenirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlamaktır.

Japonca dilinde fiiller 3 gruba ayrılır. 1. grup, 2. grup ve düzensiz fiiller. Bunlara ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Öncesinde bilmeniz gereken bir şey var:

Japoncada fiiller şahsa göre çekimlenmezler.

Japoncada fiiller bulundukları gruba göre çekim eki alırlar. Bu yüzden bir fiilin hangi grupta olduğunu bilmemiz gerekir. Bunun için ben size 2 tane yöntem göstereceğim. Bunlardan biri fiilin yazım kuralı, diğeri ise fiilin kibar çekimidir. Ama bu 2 yöntemi bilseniz bile bir fiilin %100 grubunu bilemeyebilirsiniz. Bu sebeple fiilleri öğrenirken fiile ait şu 3 bilgiyi de öğrenmelisiniz:

1) Fiilin grubunu

2) Fiilin sözlük halini

3) Fiilin masu çekimini

Normalde fiilin grubunu biliyorsanız sözlük halinden masu (kibar) haline ulaşabilirsiniz. Veya masu halinden sözlük haline ulaşabilirsiniz. Öyleyse en önemli şey fiilleri ezberlerken grubunu da bilmemiz gerektiğidir. Japoncada fiillerin son heceleri her zaman hiragana ile yazılır. Fiil çekimlerinde de bu hecede değişiklik yapılır. Bu sebeple fiilleri tam manasıyla kavrayabilmek için Japonca dilbilgisini iyi bilmelisiniz. Derse başlamadan önce derste göreceğimiz tüm Japonca fiilleri bir liste haline görelim, sonra da ayrıntıya inelim.

Japonca Fiiller

買うKauSatın almak
歩くArukuYürümek
待つMatsuBeklemek
遊ぶAsobuOynamak
貸すKasuÖdünç vermek
急ぐİsoguAcele etmek
死ぬShinuÖlmek
読むYomuOkumak
入るHairuGirmek
要るİruGerekmek
知るShiruBilmek
喋るShaberuKonuşmak
走るHashiruKoşmak
切るKiruKesmek
帰るKaeruDönmek
滑るSuberuKaymak
あるAruVar olmak
振るFuruSallamak
配るKubaruDağıtmak
潜るMoguruBatmak
成るNaruOlmak
剃るSoruTraş etmek
塗るNuruBoyamak
乗るNoruBinmek
食べるTaberuYemek yemek
見るMiruBakmak
決めるKimeruKarar vermek
借りるKariruÖdünç almak
するSuruYapmak
来るKuruGelmek
愛するAi suruSevmek
暗記するAnki suruEzberlemek
勉強するBenkyou suruDers çalışmak
ゲームするGe-mu suruOyun oynamak
スポーツするSupo-tsu suruSpor yapmak
挨拶するAisatsu suruSelamlamak
電話するDenwa suruTelefon etmek
空手をするKarate wo suruKarate yapmak
Japonca Fiiller

Japonca 1. Grup Fiiller, Godan Fiilleri

Bu gruptaki fiillerin son hecesi ku, u, tsu, ru, su, gu, mu, bu veya nu hecelerinden birisidir. Bu gruptaki fiiller hareket veya değişim bildiren fiillerdir.

Eğer bir fiil ru hecesinden başka bir hece ile bitiyorsa kesinlikle 1. gruptur.

Aşağıda bazı 1. grup fiiller görüyorsunuz.

Kau

Satın almak

Aruku

Yürümek

Matsu

Beklemek

Asobu

Oynamak

Kasu

Ödünç vermek

İsogu

Acele etmek

Shinu

Ölmek

Yomu

Okumak

Ru ile biten 1. grup fiil yok mu? Elbette var. Fakat 2. grup fiillerin tamamı ru ile bitiyor. Dolayısı ile ru ile biten bir fiil kesin olarak 1. gruptur diyemiyoruz. Aşağıda 1. grupta yer alan ru ile bitmiş fiillere örnekler verdim.

入る

Hairu

Girmek

要る

İru

Gerekmek

知る

Shiru

Bilmek

喋る

Shaberu

Konuşmak

走る

Hashiru

Koşmak

切る

Kiru

Kesmek

帰る

Kaeru

Dönmek

滑る

Suberu

Kaymak

Dikkat ettiyseniz hepsi iru veya eru sesi ile bitiyor. Eğer fiil iru veya eru sesi ile bitmiyorsa kesinlikle 1. gruptur. Yani fiilin okunuşunda ru hecesinden önce a, u, o seslerinden birisi var ise kesinlikle o fiil 1. gruptur. Aşağıda görüyorsunuz. Bu vermiş olduğum fiilleri not alıp ezberleyin lütfen.

ある

Aru

Var olmak

振る

Furu

Sallamak

配る

Kubaru

Dağıtmak

潜る

Moguru

Batmak

成る

Naru

Olmak

剃る

Soru

Traş etmek

塗る

Nuru

Boyamak

乗る

Noru

Binmek

Japonca 2. Grup Fiilleri, İchidan Fiilleri

Bu grubun tamamı ru ile biter. Her ru ile biten 2. grup fiil değildir çünkü 1. grupta da olabilir. Fakat ru ile biten 1. grup fiillerin sayısı çok az ve sınırlıdır. Bu yüzden gördüğünüz ru ile biten fiillerin büyük bir kısmı 2. gruptur. 2. gruptaki fiiller genelde durum bildiren fiillerdir.

食べ

Taberu

Yemek yemek

Miru

Bakmak

決め

Kimeru

Karar vermek

借り

Kariru

Ödünç almak

2. gruptaki tüm fiiller iru veya eru ile biter. Eğer son hece iru veya eru değil ise kesinlikle 1. gruptur. Mesela aru 1. gruptur. Çünkü ru hecesinden önce i veya e harfi gelmiyor. Grupları doğru öğrenmeliyiz. Çünkü fiilin çekimini grubuna göre yapacağız. Bu yüzden doğru grubu bilmeliyiz.

Japonca Düzensiz Fiiller

Bu grupta sadece 2 adet fiil bulunmaktadır.

する

Suru

Yapmak

来る

Kuru

Gelmek

Japonca Suru Fiilleri

Bir isimden sonra suru yani yapmak fiili getirilerek oluşturulan fiillerdir. Bazen isim ile suru arasına wo edatı gelir. Bu edatı daha sonra göreceğiz.

愛する

Ai suru

Sevmek

暗記する

Anki suru

Ezberlemek

勉強する

Benkyou suru

Ders çalışmak

ゲームする

Ge-mu suru

Oyun oynamak

スポーツする

Supo-tsu suru

Spor yapmak

挨拶する

Aisatsu suru

Selamlamak

電話する

Denwa suru

Telefon etmek

空手をする

Karate wo suru

Karate yapmak

Japonca dersleri kursumuzun bu dersinde fiil gruplarını tanımış olduk. Sonraki dersimizde temel fiil çekimlerini göreceğiz. Şimdi günlük deyiş ile Japonca öğrenmeye devam edelim.

Gelelim deyişimize. Evimin altında yakiniku yani ızgara et restoranı vardı. Bir gün Japonya’da berbere gitme ihtiyacı duydum ve o restorana gidip yakınlarda bir berber var mı diye sordum. Dükkan sahibi internetten berberleri buldu. Bir tanesini arayıp adresi netleştirdi. Ardından dükkanın kepengini indirdi. Benimle beraber caddenin başına kadar geldi. Buradan aşağı git sağda göreceksin dedi. Ben tabii ki bu boyutta bir yardım beklemiyordum. 3 kere eğilip teşekkür ettim. Zira çok şaşırdım benim için dükkanını kapatmasına :) Bu adama denecek en güzel şeylerden birisi deyiş olarak aşağıda duruyor. Taihen osewa ni narimashita!

Japonca Günlük Deyiş

たいへんお世話になりました

Taihen osewa ni narimashita

Çok yardımcı oldunuz

Tüm Japonca Kitaplarımız

Kitaplarımızı tüm kitap satan online mağazalardan ve d&r gibi kitapçılardan alabilirsiniz. Fiyatlar satan yere göre değişkenlik gösterebilir.

Japonca Dersi 16 Japonca Fiiller ve Fiil Grupları く, う, つ, る, す, ぐ, む, ぶ, ぬ
Yorumlar
5
Ücretsiz Japonca Ders 5
Paylaş
Yorum yap

Yorum yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir