Ders Konuları

1. BÖLÜM
Koreceye giriş FREE 00:11:00
İlk dersimizde Korece hakkında bilgi edinip, Türkçe ile ufak bir kıyas yapacağız.
Korece isim cümlesi 입니다 ve 입니까 ile “dır, mıdır?” demek FREE 00:17:00
Korece isim cümlesi dersimizde 입니다 ve 입니까? soru yapısını göreceğiz.
Korece Test 1 00:10:00
Korece olumsuzluk eki 안 ile “değildir, değil midir?” demek FREE 00:10:00
Korece olumsuzluk eki dersimizde korece olumsuz cümle ve olumsuz soru cümlesini göreceğiz.
Korece Test 2 00:10:00
Korece isim cümlesi 이에요 ve 예요 FREE 00:10:00
Korece isim cümlesi 이에요 ve 예요 dersinde samimi konuşma dilindeki ieyo ve yeyo yapısını göreceğiz.
Korece Test 3 00:10:00
Korece şahıs zamirleri ben, sen, o ve 은, 는, 이, 가 edatları FREE 00:14:00
Korece şahıs zamirleri ben, sen, o ve 은, 는, 이, 가 edatları dersinde konulaştırma ve özne edatlarını da göreceğiz.
Korece Test 4 00:10:00
2. BÖLÜM
Korece renkler FREE 00:13:00
Korece renkler renkler dersimizde bir şeyin rengini sormayı ve söylemeyi öğreneceksiniz.
Korece Test 5 00:10:00
Korece benim senin onun iyelik eki 의 ve isim sorma FREE 00:15:00
Korece benim senin onun iyelik eki 의 ve isim sorma dersinde benim, senin, onun demeyi ve Korece isim sormayı öğreneceksiniz.
Korece Test 6 00:10:00
Korece 도 ve 만 ile “bile, sadece” demek ve uyruk söyleme FREE 00:15:00
Korece bile, sadece edatları ve uyruk söyleme de, da, dahi, bile kelimesini ve sadece anlamına gelen man kelimesini göreceğiz
Korece Test 7 00:10:00
Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 ile “bu, şu, o” demek FREE 00:13:00
Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 ile "bu, şu, o" demek dersinde Korecedeki bu kitap, şu kalem, o silgi gibi yapıları öğreneceksiniz
Korece Test 8 00:10:00
Korece işaret zamirleri 이것, 그것, 저것 ve 무엇 ile “bu, şu, o, ne? demek FREE 00:11:00
Korece işaret zamirleri bu, şu, o, ve ne soru kelimesi dersinde bu nedir? ve bu şudur gibi yapıları göreceksiniz
Korece Test 9 00:10:00
3. BÖLÜM
Korece 것 ve 무엇 kelimelerinin samimi hali FREE 00:08:00
Korece 것 ve 무엇 kelimelerinin samimi hali dersinden bu kelimelerin kısaltılmış hallerini göreceksiniz
Korece Test 10 00:10:00
Korecede 것 ile benimki, seninki, onunki demek FREE 00:10:00
Korecede 것 ile benimki, seninki, onunki demek dersinde Korecede benimki, seninki demeyi öğreneceğiz.
Korece Test 11 00:10:00
Korece çoğul eki 들 ile “ler, lar” demek FREE 00:12:00
Bu dersimizde Korece çoğul eki 들 konusunu inceleyeceğiz.
Korece Test 12 00:10:00
Korece bağlaçlar 고, 하고, 와, 과 ile “ve” demek FREE 00:15:00
Korece bağlaçlar 고, 하고, 와, 과 ile "ve" demek dersinde Korecede ve anlamına gelen bağlaçlara değineceğiz.
Korece Test 13 00:10:00
Korece bağlaçlar 이나, 아니면 ile “veya” demek FREE 00:10:00
Korece bağlaçlar 이나, 아니면 ile "veya" demek dersinde Korecede veya demeyi öğreneceğiz.
Korece Test 14 00:10:00
4. BÖLÜM
Korece burası, şurası, orası 여기, 거기, 저기 FREE 00:06:00
Bu dersimizde Korecede burası, şurası, orası ve neresi demeyi öğreneceğiz.
Korece Test 15 00:10:00
Korece sayılar 1 Çince kökenli sayılar ile sayı sayma FREE 00:31:00
Korece sayılar 1 Çince kökenli sayılar ile sayı sayma bir sayının sayının okunuşu ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz
Korece Test 16 00:10:00
Korece sayılar 2 Korece kökenli sayılar ile bir şeyin sayısını söyleme FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korece kökenli sayıları ve bir şeyin sayısının söylemeyi öğreneceksiniz.
Korece Test 17 00:10:00
Korece yaşımızı ve saati söylemek FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korecede yaşınızı ve saatleri nasıl söylemeniz gerektiğini basitçe anlatacağız
Korece Test 18 00:10:00
Korece günler, aylar, mevsimler ve tarihi söylemek FREE 00:15:00
Korecede ayları, günleri, mevsimleri ve tarih okumayı öğreneceksiniz
Korece Test 19 00:10:00
5. BÖLÜM
Korece fiiller geniş ve şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 FREE 00:23:00
Bu dersimizde Korece fiiller geniş ve şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 fiil çekimini öğreneceğiz.
Korece Test 20 00:10:00
Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서 FREE 00:28:00
Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서 dersinde Korecedeki ismin halleri konusunu ayrıntılı göreceğiz
Korece Test 21 00:10:00
Korece 에게, 한테, 까지 ve 부터 ile “e, den, e kadar demek” FREE 00:13:00
Korece 에게, 한테, 까지 ve 부터 ile "e, den, e kadar demek" dersinde ismin e halini, zaman sözcükleri için den halini ve -e kadar yapısını göreceksiniz.
Korece Test 22 00:10:00
Korece 로 edatı ile “değişim, olarak, yönelme, sebep, ile” demek FREE 00:20:00
Korece 로 edatı ile "değişim, olarak, yönelme, sebep, ile" demek dersinde çok sık kullanım alanı olan 로 edatını inceleyeceğiz.
Korece 마다, 쯤 ve 밖에 ile her, civarı, dışında demek FREE 00:20:00
Korece 마다, 쯤 ve 밖에 ile her, civarı, dışında demek dersinde çok sık kullanım alanı olan 마다, 쯤 ve 밖에 edatını inceleyeceğiz.
6. BÖLÜM
Korece 처럼, 같이, 함께 ile “gibi, kadar, birlikte” demek FREE 00:15:00
Korece 처럼, 같이, 함께 ile "gibi, kadar, birlikte" demek dersimizde Korece sık kullanılan bazı yapıları göreceğiz.
Korecede 있다 ve 없다 ile “var olmak, bulunmak, sahip olmak” demek FREE 00:15:00
Korecede bir şeyin var olduğunu veya var olmadığını bu fiillerle söyleriz. Bu iki fiil genellikle özne ekleri olan 이 ve 가 ile kullanılırlar.
Korece önünde, arkasında, üstünde, altında, içinde, dışında, yanında, arasında FREE 00:10:00
Bu dersimizde Korece önünde, arkasında, üstünde, altında, içinde, dışında, yanında, arasında demeyi öğreneceğiz
Korece samimi form fiil çekimi 아요 FREE 00:25:00
Korece samimi dilde geniş ve şimdiki zaman fiil çekimini göreceksiniz.
Korece samimi form fiil çekimi 어요 FREE 00:20:00
Bu dersimizde Korece geniş ve şimdiki zaman yapısını 어요 ile yapacağız.
7. BÖLÜM
Korece geçmiş zaman fiil çekimi FREE 00:20:00
Bu dersimizde Korece geçmiş zaman fiil çekimini göreceksiniz.
Korece mişli geçmiş zaman 았었/었었어요 FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korece mişli geçmiş zaman yapısını öğreneceksiniz
Korece “yapmaktayım, yapıyordum” demek FREE 00:15:00
Bu dersimizde şuan yapmakta olduğumuz ve geçmişte yapmakta olduğumuz bir şeyi ifade etmeyi öğreneceğiz.
Korece gelecek zaman fiil çekimi FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korecedeki gelecek zaman yapısı ile, yapacağım ve yapıyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğreneceksiniz.
Korece “kim, niçin, nerede, ne” 누구, 왜, 어디, 무엇 soru kelimeleri FREE 00:20:00
Bu dersimizde Korece "kim, niçin, nerede, ne" 누구, 왜, 어디, 무엇 gibi bazı soru kelimelerini göreceğiz.
8. BÖLÜM
Korece “ne zaman, nasıl, hangi, ne tür ” 언제, 어떻게, 어느 ve 어떤 soru kelimeleri FREE 00:20:00
Bu dersimizde Korece "ne zaman, nasıl, hangi, ne tür" 언제, 어떻게, 어느 ve 어떤 gibi bazı soru kelimelerini göreceğiz.
Korece “kaç, ne, kaç para, ne kadar ” 몇, 무슨, 얼마 ve 얼마나 soru kelimeleri FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korece “kaç, ne, ne kadar, ne kadar süre ” 몇, 무슨, 얼마 ve 얼마나 soru kelimeleri göreceğiz.
Korecede 그리고, 그렇지만, 그래요, 그런데 ile “ve, ama, öyle mi?, bu arada” demek FREE 00:20:00
Bu dersimizde Korecede en sık kullanılan bazı 그 ile başlayan kelimeleri göreceğiz 그리고, 그렇지만, 그래요, 그런데 ile "ve, ama, öyle mi?, bu arada" diyeceğiz.
Korece -ebilmek yeterlilik yapısı (으)ㄹ 수 있다 / 없다, 못 ve 그래서 FREE 00:15:00
Bu Korece dersimizde Korecedeki -ebilmek fiil çekimini ve bu yüzden anlamına gelen 그래서 kelimesini öğreneceğiz.
Korece sıfatlar 1 ve sıfatların resmi formu FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korece sıfatlara giriş yapıp Korecede sıfatların resmi form çekimini öğreneceksiniz.
9. BÖLÜM
Korece sıfatlar 2 sıfatların samimi formu ve geçmiş zaman hali FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korece sıfatlara devam edip, Korece sıfatların samimi form çekimini niteleme hallerini göreceğiz.
Korece kıyaslama cümleleri 더, 보다, 제일, 어느 쪽 FREE 00:15:00
Sıfatları öğrendikten sonra görülmesi gereken konulardan birisi de Korece kıyaslama cümleleridir. Ben daha uzunum, ben senden uzunum, ben en uzunum, gibi kıyaslama cümleleri kuracağız.
Korece zarflar ve 게 ile zarf oluşturma FREE 00:10:00
Korece zarflar konusunda Korecedeki zarfları ve sıfattan zarf oluşturmayı öğreneceksiniz.
Korecede 기 ve 는 것 ile isim oluşturma FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korecede fiilden isim türetmeyi öğreneceğiz. Korecede bir fiilden isim oluşturmak için 기 (gi) veya 는 것 (nın got) kullanılır.
Korecede -는, -(으)ㄹ ve -(으)ㄴ ile bir ismi nitelemek ve eylemin sahipliği FREE 00:30:00
Bu derste Korecede fiil ile ismi nitelemeyi ve bir eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemeyi öğreneceksiniz.
10. BÖLÜM
Korecede -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 ile emir ve rica cümleleri FREE 00:15:00
Bu dersimizde Korecedeki rica ve emir cümlelerini inceleyeceğiz. Bunun için -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 yapılarını kullanacağız.
Korecede -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 ile -er, -den sonra, -meden önce, -erek, -ken demek FREE 00:20:00
Bu dersimizde -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 yapılarını inceleyeceğiz. Özellikle bu yapılar Korecede en sık kullanılan yapılardır.
Korecede -지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서 ve -(으)ㄴ 지 ile -ama, -veya, -mak istemek, -den, li demek FREE 00:20:00
Bu Korece dersimizde-지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서 ve -(으)ㄴ 지 yapılarını inceleyeceğiz.
Korecede -(으)면, -(으)려면, -(으)면 안 되다, -(아/어)도 ile şart ve olasılık yapısı FREE 00:20:00
Bu Korece dersimizde -(으)면, -(으)려면, -(으)면 안 되다, -(아/어)도 되다 ile şart ve olasılık yapılarını inceleyeceğiz.
Korecede -라고 / 하고 하다, -(이)라고 하다 ve -(이)냐고 하다 ile bir sözü aktarmak FREE 00:30:00
Bu Korece dersimizde bir sözün aktarılmasını -라고 / 하고 하다, -(이)라고 하다, -(이)냐고 하다 ile isimler üzerinden göreceğiz
11. BÖLÜM
Korecede -(는)ㄴ다고 하다, -(으)ㄹ 거라고 하다, -(았/었)다고 하다 ve -다고 하다 ile bir sözü aktarmak FREE 00:20:00
Bu Korece dersimizde bir sözün aktarılmasını -(는)ㄴ다고 하다, -(으)ㄹ 거라고 하다, -(았/었)다고 하다 ve -다고 하다 göreceğiz
Korecede -(으)라고 하다, -자고 하다, -(으)냐고 하다 ve -(느)냐고 하다 ile bir sözü aktarmak FREE 00:20:00
Bu Korece dersimizde bir sözün aktarılmasını -(으)라고 하다, -자고 하다, -(으)냐고 하다 ve -(느)냐고 하 göreceğiz
Korecede -이, 히, 리, 기, -어 / 아 지다 ve 되다 ile edilgen fiil çekimi FREE 00:20:00
Bu dersimizde Korecede -이, 히, 리, 기, -어 / 아 지다 ve 되다 ile edilgen fiil çekiminin nasıl yapıldığını göreceğiz.
Korecede -이, 히, 리, 기, 우, 추, -게 하다 / 만들다 ve 시키다 ile ettirgen fiil çekimi FREE 00:25:00
Bu dersimizde Korecede -이, 히, 리, 기, 우, 추, -게 하다 / 만들다 ve 시키다 ile ettirgen fiil çekiminin nasıl yapıldığını göreceğiz.
Korecede -시, -께서, -께서는, -께 ile onursal yapılar FREE 00:20:00
Korece saygılı bir dil olduğu için kendimizden yaşça veya statü olarak daha üstte olan birileri ile konuşurken daha nazik ifadeler kullanmamız gerekir.
12. BÖLÜM
Korece ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ ile biten düzensiz fiil ve sıfatlar FREE 00:30:00
Bu dersimizde Korecedeki ㅡ, ㄷ, ㅂ, ㄹ, 르, ㅎ, ㅅ ile biten düzensiz fiil ve sıfatları inceleyeceğiz.
Korece cümle çalışmaları 1 FREE 00:25:00
Bu dersimizde Korecede öğrendiğimiz konularla ilgili cümle çalışmaları yapacağız.
Korece cümle çalışmaları 2 FREE 00:30:00
Bu dersimizde Korecede öğrendiğimiz konularla ilgili cümle çalışmaları yapacağız.
Korece cümle çalışmaları 3 FREE 00:30:00
Bu dersimizde Korecede öğrendiğimiz konularla ilgili cümle çalışmaları yapacağız.
Korece cümle çalışmaları 4 FREE 00:30:00
Bu dersimizde Korecede öğrendiğimiz konularla ilgili cümle çalışmaları yapacağız.
42044KAYITLI TALEBE

KİTAPLARIMIZ

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar