Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Zarflar

Korece zarflar; Bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklere zarf diyoruz. Korecede de çok sayıda zarf bulunmaktadır. Bunların bir kısmı da sıfatlardan türetilmiştir. Bu kitapta / eğitimden sıfattan türemiş zarfları vermek yerine en yaygın kullanılanlarını vereceğiz. Aşağıda ise sıfattan zarf oluşturmayı öğreteceğiz. Böylece ilk 1000 kelime arasına gereksiz kelime koymamış olacağız.

Korece zarflar hakkında her şeyi öğrenmek için lütfen ücretsiz Korece Dersleri eğitiminin zarflar kısmına da çalışınız.

게 Zarf oluşturma eki

Sıfatın sonundaki 다 (da) eki yerine 게 (ge) getirerek zarf elde ederiz. Daha önce sıfatlar kısmında 4 adet sıfat görmüştük. Şimdi onları zarf haline getirelim.

(크다 – Kıda – Büyük olmak)

크게

Kıge

Büyükçe

(작다 – Çagda – Küçük olmak)

작게

Çagge

Küçükçe

(쉽다 – Şüibda – Kolay olmak)

쉽게

Şüibge

Kolayca

(예쁘다 – Yebbıda – Güzel olmak)

예쁘게

Yebbıge

Güzelce

Sonraki dersimizde Korece okunuş kuralları hakkında kısa bilgi edineceğiz. Tüm okunuş kurallarını ayrıntılı öğrenmek için lütfen ücretsiz Kore Alfabesi eğitimini tamamlayınız.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten