Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Sıfatlar

Korece sıfatlar; Korecede tüm fiil ve sıfatlar 다 (da) mastar eki ile biter. Bu sebeple bir kelimenin yazılışından onun sıfat mı yoksa fiil mi olduğunu anlayamazsınız. O zaman nasıl anlayacaksınız? Tabii ki ezberleyeceksiniz. Korecede sıfatları Türkçeye çevirirken …olmak olarak çeviririz. Aşağıda birkaç örnek ile görelim.

크다

Kıda

Büyük olmak

예쁘다

Yebbıda

Güzel olmak

작다

Çagda

Küçük olmak

쉽다

Şüibda

Kolay olmak

Sıfatları Korecede bir isimden önce kullanırken sıfatın son harfine göre bir ek getiririz. Bu ek de sıfata bitişik yazılır. Biz de kitabımızda / eğitimimizde sık sık bu şekilde kullanacağız. Şimdi bu ekleri görelim. Korece sıfatların ayrıntılı anlatımını aşağıdaki linkten ücretsiz öğrenebilirsiniz.

Korece sıfatlar 1 ve sıfatların resmi formu

Korece -ㄴ / -은 Tanımlayıcı ekler

Sıfattan 다 (da) kısmını attığınız zaman son kalan harf sesli bir harf ise sıfata ㄴ (n) ekleriz. Son kalan harf sessiz harf ise 은 (ın) ekleriz. Örneğin aşağıdaki 크다 (kıda) sıfatından 다 (da) kısmını atınca geriye 크 (kı) kalır. Bu hecenin de son harfi sesli harf olan ı olduğundan bu heceye ㄴ (n) ekleriz.

(크다 – 큰)

가방

Kın kabang

Büyük çanta

(예쁘다 – 예쁜)

예쁜 여자

Yebbın yoca

Güzel kadın

(작다 – 작은)

작은

Çagın çib

Küçük ev

(쉽다 – 쉬운)

쉬운 시험

Şüiun şihom

Kolay sınav

Her dilde olduğu gibi Korecede de düzensiz yapılar mevcuttur. 쉽다 sıfatı da onlardan birisidir. Bu yüzden onun çekimini farklı yaptık. Bu düzensiz çekimleri dilbilgisi kitabımızdan veya sitemizdeki Korece dersleri eğitiminden öğrenebilirsiniz. Burada sadece sıfat sözcükleri hakkında kısa bir bilgi verdik ki bu kitaptan / eğitimden verim alabilesiniz.

Sonraki dersimizde Korece fiiller hakkında kısa bilgi edineceğiz.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten