Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 97-104

Korece Kelimeler 97-104 dersinde sırası ile 아기, 서투르다, 미혼자, 기다리다, 서류, 나, 저, 닮다, 같이 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

97. 아기

İsim

Agi

Bebek

98. 서투르다

Sıfat

Soturıda

Beceriksiz, acemi olmak

99. 미혼자

İsim

Mihonca

Bekar

100. 기다리다

Fiil

Kidarida

Beklemek

101. 서류

İsim

Soryu

Belge, evrak, doküman

102. 나

Zamir

Na (samimi)

Ben (1. tekil şahıs)

102. 저

Zamir

Ço (resmi)

Ben (1. tekil şahıs)

103. 닮다

Fiil

Tamda

Benzemek

닮은 꼴 – Talmın gol – Benzer şekil

104. 같이

Zarf

Kaçi

Beraber, birlikte

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten