Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 89-96

Korece Kelimeler 89-96 dersinde sırası ile 농구, 누르다, 성공하다, 수상, 대통령, 시작하다, 파산하다, 가끔 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

89. 농구

İsim

Nonggu

Basketbol

90. 누르다

Fiil

Nurıda

Basmak

91. 성공하다

Fiil

Songgonghada

Başarmak

실패하다 – Şilpehada – Başaramamak

92. 수상

İsim

Susang

Başbakan

93. 대통령*

İsim

Tetongnyong

Başkan, devlet başkanı

94. 시작하다

Fiil

Şicakada

Başlamak

끝나다 – Gınnada – Bitmek,

끝내다 – Gınneda – Bitirmek

95. 파산하다

Fiil

Pasanhada

Batmak, iflas etmek

96. 가끔

Zarf

Kaggım

Bazen, ara sıra

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten