Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 65-72 dersinde sırası ile 변호사, 월, 달, 구두, 신발, 서다, 거울, 떠나다, 헤어지다 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

65. 변호사

İsim

Pyonhosa

Avukat

Örnek cümle:

내일 변호사가 판사를 만날 거예요.

Neil pyonhosaga pansarıl mannal goyeyo.

Yarın avukat, hakimle buluşacak.

66. 월

İsim

Wol

Ay (zaman)

십일월 – Şibirwol – Kasım ayı

Örnek cümle:

여자 친구하고 헤어진 지 2개월 됐어요.

Yoca çinguhago heocin ci igewol düessoyo.

Kız arkadaşım ile ayrılalı 2 ay oldu.

67. 달

İsim

Tal, (Dal)

Ay (Dünya’nın uydusu)

달 bu ay, geçen ay, gelecek ay vs.. derken de kullanılır. 다음 달 – Gelecek ay.

Örnek cümle:

지구의 위성의 이름은 달입니다.

Çigue wisone irımın tarimnida.

Dünyanın uydusunun adı, Ay’dır.

68. 구두

İsim

Kudu

Ayakkabı

68. 신발

İsim

Şinbal

Ayakkabı

Örnek cümle:

바지하고 양말하고 구두 한 켤레에 얼마예요?

Pacihago yangmarhago kudu han kyollee olmayeyo?

Pantolon, çorap ve 1 çift ayakkabı ne kadar?

69. 서다

Fiil

Soda

Ayakta durmak

Örnek cümle:

비행기 표를 사려고 줄을 선 사람이 2명 있습니다.

Pihenggi pyorıl saryogo çurıl son sarami tu myong issımnida.

Uçak bileti almak için sırada ayakta duran 2 kişi var.

70. 거울

İsim

Koul

Ayna

Örnek cümle:

이 거울은 너무 무거워서 혼자 옮길 수 없어요.

İ kourın nomu mugowoso honca omgil su obsoyo.

Bu ayna, çok ağır olduğundan tek başıma taşıyamam.

71. 떠나다

Fiil

Donada

Ayrılmak, kalkmak (bir yerden)

Örnek cümle:

어부인 조카가 내일 바다를 떠날 거예요.

Obuin çokaga neil padarıl donal goyeyo.

Balıkçı olan yeğenim yarın denizden ayrılacak.

72. 헤어지다

Fiil

Heocida

Ayrılmak (ilişkiyi bitirmek)

Örnek cümle:

여자 친구하고 헤어진 지 2개월 됐어요.

Yoca çinguhago heocin ci igewol düessoyo.

Kız arkadaşım ile ayrılalı 2 ay oldu.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten