Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 49-56

Korece Kelimeler 49-56 dersinde sırası ile 연구하다, 벌, 뒤, 친구, 배, 이제, 늘다, 엘리베이터 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

49. 연구하다

Fiil

Yonguhada

Araştırmak, incelemek

Örnek cümle:

다나카 씨한국 현대 정치사연구하는 학생입니다.

Tanaka şinın hangug hyonde çongçisarıl yonguhanın hagsenimnida.

Tanaka, Kore’nin modern siyasi tarihini araştıran bir öğrencidir.

50. 벌

İsim

Pol

Arı

야생 벌 – Yaseng pol – Yaban arısı

Örnek cümle:

우리벌들만들어 준 것에 대해 감사해야 해요.

Urinın poldıri gurıl mandıro çun gose dehe kamsaheya heyo.

Biz, arılar bal yaptığı için teşekkür etmeliyiz.

51. 뒤

İsim

Tüi

Arka (bir şeyin arkası)

차 뒤 – Ça tüi – Arabanın arkası

ㄷ harfi kelimenin başında iken D ve T arası bir sesle okunur. Bu ses T’ye yakın olduğu için kitapta / eğitimde T ile gösterilmiştir.

Örnek cümle:

극장 주차장있어요.

Kıgcang tüie çuçacani issoyo.

Tiyatronun arkasında otopark var.

52. 친구

İsim

Çingu

Arkadaş

Örnek cümle:

친구숙제 하지 않았어요.

çingunın sugcerıl haci anassoyo.

Şu (o) arkadaşım, ödevini yapmadı.

53. 배

İsim

Pe

Armut

Örnek cümle:

사과과일입니다.

Pewa sagwawa kyurın kwairimnida.

Armut, elma ve mandalina meyvedir.

54. 이제

Zarf

İce

Artık, bundan sonra

Örnek cümle:

이제 오후 식당 안 갈 거예요.

İce ohu şigdane an kal goyeyo.

Artık öğleden sonra şu (o) restorana gitmeyeceğim.

55. 늘다

Fiil

Nılda

Çoğalmak, artmak

Örnek cümle:

한글배우는 사람늘고 있어요.

Hangırıl peunın sarami nılgo issoyo.

Kore alfabesini öğrenen insanlar artmakta.

56. 엘리베이터

İsim

Ellibeito

Asansör

Örnek cümle:

건물엘리베이터고장났습니다.

konmure ellibeitoga kocangnassımnida.

Şu (o) binanın asansörü bozuldu.

Sonraki Korece Kelimeler 57-64 dersinde yeni kelimeler göreceksiniz.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten