Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 33-40

Korece Kelimeler 33-40 dersinde sırası ile 아래, 밑, 지하도, 목적, 구급차, 수술, 파인애플, 유치원, 갑자기 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

33. 아래

İsim

Are

Alt (bir şeyin altı)

33. 밑

İsim

Mid

Alt (bir şeyin altı)

구급차 밑 / 아래 – Kugıbça mid / are – Ambulansın altı

Hem are hem de mid alt manasında kullanılmaktadır. İstediğinizi kullanabilirsiniz.

Örnek cümleler:

책상 아래 연필있어요.

Çegsang are yonpiri issoyo.

Çalışma masasının altında kurşun kalem var.

책상 밑에 연필있어요.

Çegsang mite yonpiri issoyo.

Çalışma masasının altında kurşun kalem var.

34. 지하도

İsim

Çihado

Alt geçit

Örnek cümle:

이스탄불다리 지하도 많이 있어요.

İsıtanburın tariwa çihadoga mani issoyo.

İstanbul’da çok köprü ve alt geçit var.

35. 목적

İsim

Mogcog

Amaç, hedef, gaye, maksat

군사적 목적 – Kunsacog mogcog – Askeri amaç, askeri hedef

Örnek cümle:

생산 목적정말 중요해요.

Sengsane mogcogın çongmal çungyoheyo.

Üretimin amacı, gerçekten önemlidir.

36. 구급차

İsim

Kugıbça

Ambulans

Örnek cümle:

환자들구급차 병원까지 이송되었다.

Hwancadırın kugıbçaro pyongwonggaci isongdüeodda.

Hastalar, ambulansla hastaneye kadar gönderildiler.

37. 수술

İsim

Susul

Ameliyat, operasyon

성형 수술 – Songhyong susul – Estetik ameliyat

Örnek cümle:

할머니 수술2시간 걸렸습니다.

Halmonie nun susurın tu şigan gollyossımnida.

Ninemin göz ameliyatı, 2 saat sürdü.

38. 파인애플

İsim

Painepıl

Ananas

Örnek cümle:

손님들 파인애플안 먹습니까?

Sonnimdırın we painepırıl an mogsımnigga?

Misafirler, niçin ananas yemiyor?

39. 유치원

İsim

Yuçiwon

Anaokulu, ana sınıfı

Örnek cümle:

선생님들버스 유치원 다닙니다.

Sonsengnimdırın posıro yuçiwone tanimnida.

Öğretmenler, otobüs ile anaokuluna gidip geliyorlar.

40. 갑자기

Zarf

Kabcagi

Aniden, birden bire

Örnek cümle:

얼음을 밟아서 갑자기 걸음 멈췄습니다.

Orımıl palbaso kabcagi korımıl momçwossımnida.

Buza bastığından aniden adımları durdu.

Sonraki Korece Kelimeler 41-48 dersinde yeni kelimeler göreceksiniz.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten