Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 193-200

Korece Kelimeler 193-200 dersinde sırası ile 뚫다, 바다, 창고, 지진, 잡지, 깊다, 수업, 공부하다 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

193. 뚫다

Fiil

Dulta

Delmek, açmak

구멍을 뚫다 – Kumonıl dulta – Delik açmak

Örnek cümle:

종이구멍뚫었어요.

Çonie kumonıl durossoyo.

Kağıda delik açtım.

194. 바다

İsim

Pada

Deniz

Örnek cümle:

어부 조카내일 바다를 떠날 거예요.

Obuin çokaga neil padarıl donal goyeyo.

Balıkçı olan yeğenim yarın denizden ayrılacak.

195. 창고

İsim

Çanggo

Depo

196. 지진

İsim

Çicin

Deprem

지진중심부 – Çicincungşimbu – Deprem merkezi

197. 잡지

İsim

Çabci

Dergi

198. 깊다

Sıfat

Kibda

Derin olmak

깊은 잠 – Kipın çam – Derin uyku

199. 수업

İsim

Suob

Ders

200. 공부하다

Fiil

Kongbuhada

Ders çalışmak

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten