Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 17-24

Korece Kelimeler 17-24 dersinde sırası ile 주소, 용서하다, 그물, 나무, 무겁다, 울다, 통증, 똑똑하다 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

17. 주소

İsim

Çuso

Adres

이메일 주소 – İmeil çuso – Email adresi

Örnek cümle:

남자 주소뭐예요?

İ namcae çusoga mwoyeyo?

Bu adamın adresi, nedir?

18. 용서하다

Fiil

Yongsohada

Affetmek

Örnek cümle:

국민들전문가들 실수를 용서해 주었다.

Kungmindırın çonmungadıre şilsurıl yongsohe çuodda.

Vatandaşlar, uzmanların hatasını affetti.

19. 그물

İsim

Kımul

Ağ, file (balık ağı vs)

그물을 치다 – Kımurıl çida – Ağ atmak (ㄹ iki sesli harf arasında kalırsa r olarak okunur)

Örnek cümle:

어부들커다란 그물 물고기잡았어요.

Obudırın kodaran kımullo mulgogirıl çabassoyo.

Balıkçılar, büyük bir ağ ile balık tuttular.

20. 나무

İsim

Namu

Ağaç

Örnek cümle:

자동차 옆에 레몬나무 있어요.

Çadongça yope lemonnamuga issoyo.

Arabanın yanında limon ağacı var.

21. 무겁다

Sıfat

Mugobda

Ağır olmak

Örnek cümle:

거울너무 무거워서 혼자 옮길 수 없어요.

İ kourın nomu mugowoso honca omgil su obsoyo.

Bu ayna, çok ağır olduğundan tek başıma taşıyamam.

22. 울다

Fiil

Ulda

Ağlamak

울다 fiili hayvanlar için kişnemek, ötmek, melemek vs için de kullanılır.

Örnek cümle:

작은 아기에서 울어요.

Çagın agiga paneso uroyo.

Küçük bebek, odada ağlıyor.

23. 통증

İsim

Tongcıng

Acı, sızı, ağrı

Örnek cümle:

허리 통증 때문에 병원 갔습니다.

Hori tongcıng demune pyongwone kassımnida.

Bel ağrım sebebiyle hastaneye gittim.

24. 똑똑하다

Sıfat

Dogdokada

Akıllı, zeki olmak

Örnek cümle:

그녀아주 똑똑하고 아주 착합니다.

Kınyonın acu dogdokago acu çakamnida.

O (kız), çok akıllı ve çok iyidir.

Sonraki Korece Kelimeler 25-32 dersinde yeni kelimeler göreceksiniz.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten