Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 145-152

Korece Kelimeler 145-152 dersinde sırası ile 텐트, 라이터, 부지런하다, 책상, 일하다, 훔치다, 세탁기, 빨래를 하다 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

145. 텐트

İsim

Tentı

Çadır

146. 라이터

İsim

Raito

Çakmak (ateş yakmak için)

147. 부지런하다

Sıfat

Pucironhada

Çalışkan olmak

148. 책상

İsim

Çegsang

Çalışma masası

교실 책상 – Kyoşil çegsang – Okul masası

149. 일하다

Fiil

İrhada (İlhada)

Çalışmak, iş yapmak

일하다 kelimesi genellikle ilhada olarak okunur.

150. 훔치다

Fiil

Humçida

Çalmak, soymak

151. 세탁기

İsim

Setaggi

Çamaşır makinesi

152. 빨래를 하다

Fiil

Ballerıl hada

Çamaşır yıkamak

빨래집게 – Ballecibge – Mandal (çamaşır asmak için)

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten