Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 121-128

Korece Kelimeler 121-128 dersinde sırası ile 황소, 색칠하다, 고장나다, 곤충, 지역, 오늘, 만나다, 구름 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

121. 황소

İsim

Hwangso

Boğa

122. 색칠하다

Fiil

Segçirhada*

Boyamak

*Genellikle segçilhada olarak okunur

123. 고장나다

Fiil

Kocangnada

Bozulmak, arızalanmak

124. 곤충

İsim

Konçung

Böcek

125. 지역

İsim

Çiyog

Bölge, alan

126. 오늘

İsim

Onıl

Bugün

127. 만나다

Fiil

Mannada

Buluşmak

128. 구름

İsim

Kurım

Bulut

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten