Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece İsimler

Korece isimler; bu eğitimde Korecedeki sözcük türleri hakkında bilgi verilip en sık kullanılan 1000 kelime üzerinde durulacaktır. Dilbilgisini öğrenmek için Asialogy Korece Dilbilgisi kitabımızı kullanınız. Eğitimlerimizden verim alabilmek için önce Kore alfabesini öğreniniz. Alfabeyi öğrenmek için Asialogy Kore Alfabesi kitabımızdan faydalanabilirsiniz.

Korece Kelimeler eğitiminin ilk bölümünde Korece sözcük türlerine değineceğiz. İlk dersimizde isimleri kısaca göreceğiz. İleride ilk 1000 kelimeyi ve bunları cümle içinde kullanırken bu bilgilerden faydalanacağız.

İsim türündeki sözcükler Türkçedekinden tekillik ve çoğulluk olarak farklılık gösterir. Türkçede kelimeleri cümle içerisinde tekil veya çoğul halde kullanırız. Korecede de çoğul yapı bulunsa da cümle içerisinde tekillik ve çoğulluk çok önemli değildir. Birçok cümlede isim sözcüklerini tekil halde kullansak da çoğul anlam kazanabilirler.

들 Çoğul eki

들 eki Türkçedeki ler, lar çoğul eki ile aynıdır. Canlı veya cansız fark etmeden bir ismi çoğul yaparken kullanabilirsiniz. Bir isimden sonra getirmeniz yeterlidir.

사과

Sagwadıl

Elmalar

사람

Saramdıl

İnsanlar

Çegdıl

Kitaplar

Kedıl

Köpekler

Kelimeler tekil halde olmalarına rağmen çoğul bir anlama sahip olabilirler.

학생공부해요.

Hagseni kongbuheyo.

Öğrenciler, ders çalışıyor.

Yukarıdaki cümlede 학생 – Öğrenci kelimesi tekil isim olduğu halde çoğul bir anlamı varmış gibi çevrilebilir. Bu bakımdan tekillik ve çoğulluk çok da önemli değildir.

Vurgu yapmak isteseydik 학생들 şeklinde yazardık.

Özne çoğul diye devamının da çoğul olması gerekmez. Bu bakımdan da Türkçeye benzemektedir. Örneğin Türkçede biz öğrencileriz demek yerine biz öğrenciyiz deriz. Biz kelimesi çoğul olduğu halde öğrenci kelimesini tekil kullanırız. Bunu başka bir örnekle gösterelim:

korece kelimeler korece isimler

Cümlenin öznesi olan bu insanlar, çoğul yapıdadır. Fakat devamında gelen 한국 사람 – Hangug saram yapısını tekil halde kullandık.

Eğitimimizde bu şekilde tekil kullanıldığı halde çevirisini çoğul aktardığımız birçok cümle var. Gördüğünüz zaman kafanızın karışmaması için bu bilgiyi verdik.

님, 씨 Saygı ekleri

Yaygın olarak 님 – Nim ve 씨 – Şi saygı ekleri kullanılır. Nim daha çok meslekler ve tanrı için kullanılırken şi insan isimlerinden sonra gelir. Biz de yeri geldiğinde bu ekleri kitabımızda / eğitimimizde kullandık.

요코

Yoko şi

Yoko hanım

알리

Alli şi

Ali bey

선생님

Sonsengnim

Öğretmen

하나님

Hananim

Tanrı

Siz de Kore’ye gittiğiniz zaman insanların adından sonra şi ekleyerek konuşmalısınız.

Kitabımızda / Eğitimimizde kelimelerin okunuşları olabilecek en yakın şekilde yazılmıştır. Örneğin 선생님 kelimesi seonsaengnim olarak yazılır. Fakat okunuşu sonsengnimdir.

Sözcük türleri bölümünde sırası ile sözcük türlerine değineceğiz. Bu derste isimlere kısaca değindik. Sonraki derste Korece edat ve ekler hakkında bilgi edineceğiz.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten