Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Edatlar ve Korece Ekler

Korece edatlar ve Korece ekler; Korece edatların kullanımı Türkçedekinden farklı olarak genellikle kelimeye bitişik yazılır. Buna rağmen ayrı yazılan çeşitli ekler de bulunmaktadır. Örneğin bir önceki Korece İsimler dersinde gördüğümüz nim saygı eki meslek sözcüklerine bitişik yazılırken şi saygı eki isimlerden ayrı yazılır.

만 Sadece

사람들

Saramdılman

Sadece insanlar

과 İle, ve

당근 오이

Tanggıngwa oi

Havuç ve salatalık

안 Olumsuzluk eki

해요

An heyo

Yapmam

Korecede neredeyse tüm ekler kelimelere bitişik yazılır. Bu sebeple kitabımızda / eğitimimizde birçok edatın bu şekilde kelimelerle birleştiğini göreceksiniz. Fakat yukarıdaki olumsuzluk eki gibi ayrı yazılan ekler de vardır.

Edatların bitişik yazılması sebebi ile bazı kelimeleri okumakta güçlük çekebilirsiniz. Kelimelere alıştıkça ve sık sık Korece yazıp okudukça bu sorun kendiliğinden çözülecektir. Bu yüzden ilk başlarda okumanızdaki yavaşlık son derece normaldir.

Sonraki dersimizde Korece sıfatlar hakkında kısa bilgi edineceğiz.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten