Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
5/5 - (8 Oy)

Korecede 처럼, 같이, 함께 ile “gibi, kadar, birlikte” demek

Korece 처럼, 같이, 함께 ile “gibi, kadar, birlikte” demek dersimizde Korece sık kullanılan bazı yapıları göreceğiz. Genelde Türkçede ve Korecede gibi, kadar sözcüklerini şu şekilde kullanırız.

Tavşan kadar hızlı.
Ayı gibi güçlü.
Kaplumbağa kadar yavaş.

Yukarıdaki cümlelerdeki gibi ve kadar sözcükleri için Korecede 처럼 (çorom), 같이 (kaçi) kullanılır.

ㅌ (t) harfinden sonra 이 (i) harfi gelirse ㅌ (t) harfini ç olarak okuruz. Bu sebeple 같이 (kati) yerine kaçi olarak okunur. Dikkat edin! 티 olsaydı ti olarak okurduk. Yani ㅌ harfi hecenin altında tek başına durur ve sonrasında 이 gelirse çi olarak okuyacağız.

Okunuş Kuralı!

Aşağıdaki linke tıklayarak yazı içinde sıçrayabilir veya okumaya devam ederek sırası geldiğinde öğrenebilirsiniz.

Korece Kelimeler

Korece 처럼, 같이 ile “gibi, kadar” demek

Korece 함께, 같이 ile “beraber, birlikte” demek

Korece Günlük Deyiş

korece dersleri

Korece Kelimeler

Kom

Ayı

거북이

Kobugi

Kaplumbağa

요리사

Yorisa

Aşçı

잘하다

Çarhada

İyi yapmak

느리다

Nırida

Yavaş olmak

돼지

Tweci, (tüeci)

Domuz

Çarhada kelimesini genelde Çarada olarak duyarsınız. Tweci genellikle tüeci şeklinde söylenir.

Korece 처럼, 같이 ile “gibi, kadar” demek

Bu iki sözcüğün de kullanımı ve anlamı aynı olduğundan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir isimden sonra ve isme bitişik olarak yazılacaklar. Bitişik yazılması sebebi ile 같이 kelimesinin okunuşu kaçi değil, gaçi olarak değişir.

아기처럼

Agiçorom

Bebek kadar / gibi

같이

Komgaçi

Ayı kadar / gibi

거북이처럼

Kobugiçorom

Kaplumbağa kadar / gibi

Genelde bu tür yapılardan sonra sıfat getirmek gerekir. Fakat ben size henüz sıfatları anlatmadığım için örnek cümleleri fiiller üzerinden yapacağım. Şimdi birkaç örnek cümle ile devam edelim. Dilerseniz aşağıdaki cümleleri 같이 yerine 처럼, 처럼 yerine de 같이 kullanabilirsiniz.

어머니요리사처럼 요리를 잘해요.

Omoninın yorisaçorom yorirıl çarheyo.

Annem, bir aşçı gibi iyi yemek yapar.

오늘거북이처럼 느립니다.

Onırın kobugiçorom nırimnida.

Bugün, kaplumbağa gibi yavaşım.

아빠 돼지같이 먹고 있어요.

Abbaga tüecigaçi moggo issoyo.

Babam, domuz gibi yemek yiyor.

Korece 함께, 같이 ile “beraber, birlikte” demek

Daha önce ile anlamında birçok kelime görmüştük.

Annem ile gidiyorum.

Yoko ile konuşurum.

Gibi cümleleri söyleyebilmek için fiilleri bilmeniz lazım demiştim. Şimdi yukarıdakilere benzer cümleler kurabiliriz.

같이’nin farklı bir kullanımını göreceğiz. 같이 ve 함께 (hamge) kelimelerinin birliktelik anlamı vardır. 함께 genelde yazılı metinlerde 같이 ise konuşurken daha sık kullanılır. Yani Korece konuşurken 같이 kullanmak daha yaygındır.

하고 같이 (hago kaçi) ve 하고 함께 (hago hamge) ile beraber demektir. Dilerseniz cümleden 같이 (kaçi) / 함께 (hamge) kısmını çıkarabilirsiniz. Hago yerine diğer ile anlamına gelen 와 / 과 gibi kelimeleri de kullanabilirsiniz. 함께 (hamge) genelde 와 / 과 ile kullanılır.

Basit bir konu olduğu için direkt örneklerle görelim.

요코 씨하고 같이 학교에 갔습니다.

Çonın Yoko şihago kaçi haggyoe kassımnida.

Ben, Yoko ile beraber okula gittim.

Yukarıda 하고 같이 yerine 하고 함께 de getirebilirdik. Dilerseniz bu yapıları tek başına da kullanabilirsiniz.

밥을 함께 먹었습니다.

Pabıl hamge mogossımnida.

Yemeği beraber yedik.

Basit bir konu olduğu için 2 örnek yeterlidir diye düşünüyorum. Sonraki dersimizde var ve yok kavramlarını öğreneceğiz. Gelelim günlük deyişimize.

Korece Günlük Deyiş

몰라요

Mollayo

Bilmiyorum

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten