Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
5/5 - (3 Oy)

Korecede -지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서 ve -(으)ㄴ 지 ile “-ama, -veya, -mak istemek, -den, li” demek

Korecede -지만, -거나, -고 싶다, -아서 / 어서 ve -(으)ㄴ 지 ile -ama, -veya, -mak istemek, -den, li demek dersi ile Korecede biraz daha ilerleyeceğiz. Bu dersimizde öğreneceklerimizi yapmak fiili üzerinden örnekleyecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır.

  • -지만 ile yaparım ama
  • -거나 ile yaparım veya
  • -고 싶다 ile yapmak isterim
  • -아서 / 어서 ile yaptığımdan dolayı
  • -(으)ㄴ 지 ile yapalı

Yukarıdaki ifadeleri nasıl söyleyeceğimizi sırasıyla öğrenelim.

Aşağıdaki linke tıklayarak yazı içinde sıçrayabilir veya okumaya devam ederek sırası geldiğinde öğrenebilirsiniz.

Korece Kelimeler

-지만 ile -ama demek

-거나 ile -veya demek

-고 싶다 / 싶어 하다 ile -mak istemek demek

-아서 / 어서 ile -den dolayı demek

-(으)ㄴ 지 ile -li demek

Korece Günlük Deyiş

korece dersleri

Korece Kelimeler

우체국

Uçegug

Postane

오후

Ohu

Öğleden sonra

시간

Şigan

Zaman

시내

Şine

Çarşı, şehir merkezi

황새

Hwangse

Leylek

터미널

Tominol

Terminal

Korecede -지만 ile -ama demek

Fiil veya sıfatlara gelen bir ektir. Ama anlamını katar. Fiil veya sıfatın köküne eklemek yeterlidir. 2 fiil ve 2 sıfat üzerinden görelim.

지만

Haciman

Yaparım ama

Yapıyorum ama

지만

İgciman

Okurum ama

Okuyorum ama

지만

ciman

Büyük ama

지만

Saciman

Ucuz ama

2 örnek cümle ile devam edelim.

김치맵지만 맛있습니다.

Kimçinın mebciman maşissımnida.

Kimçi, acı ama lezzetlidir.

아버지키가 크지만 오빠 키가 작아요.

Abocinın kiga kıciman obbanın kiga çagayo.

Babamın, boyu uzun ama abimin boyu kısadır.

Korecede -거나 ile -veya demek

Fiil veya sıfatın köküne 거나 (gona) getirerek veya anlamını katarız. İsimlerde hatırlarsanız 이나 (ina) getirmiştik.

거나

Hagona

Yaparım veya

Yapıyorum veya

거나

İlggona

Okurum veya

Okuyorum veya

거나

gona

Büyük veya

거나

Sagona

Ucuz veya

Örnekler yapalım.

매일 한국 드라마보거나 만화읽습니다.

Çonın meil hangug tıramarıl pogona manhwarıl igsımnida.

Ben, her gün Kore dizisi izlerim veya çizgi roman okurum.

오늘바다에 가거나 집에서 텔레비전봅니다.

Onırın padae kagona çibeso tellebiconıl pomnida.

Bugün, denize giderim veya evde televizyon izlerim.

Korecede -고 싶다 / 싶어 하다 ile -mak istemek demek

고 싶다 (go şibda) kendimiz, 고 싶어 하다 (go şipo hada) başkaları için kullanılır. 고 싶다 (go şibda) başkalarına soru sorarken de kullanılabilir. Kendimiz bir şey yapmak istiyorsak fiilin köküne 고 싶다 (go şibda) getiririz. Başkası için fiilin köküne 고 싶어 하다 (go şipo hada) getiririz.

고 싶다

Hago şibda

Yapmak istiyorum

고 싶어 하다

Hago şipo hada

Yapmak istiyor

2 basit örnekle devam ederim.

한국어 사전하고 사고 싶습니다.

Çonın hangugo saconhago çegıl sago şibsımnida.

Ben, Korece sözlük ve kitap satın almak istiyorum.

요코 씨주말에 영화보고 싶어 합니다.

Yoko şinın çumare yonghwarıl pogo şipo hamnida.

Yoko, hafta sonu film izlemek istiyor.

Korecede -아서 / 어서 ile -den dolayı demek

Bir sürü sebep bildirme yapısı vardır. Bu yapı teklif ve emir cümlelerinde kullanılmaz. Zaman çekimi yapılmış fiile eklenmez. Genel bir sebep bildirir. Selamlama sözcükleri ile kullanılabilir. Fiil veya sıfatın ayo / oyo çekiminden yo atıp 서 (so) getiririz.

Heso

Yaptığımdan

읽어

İlgoso

Okuduğumdan

Koso

Büyük olduğundan

Saso

Ucuz olduğundan

Örneklerle devam edelim.

한국어를 배우고 싶어서 한국에 갈 거예요.

Hangugorıl peugo şiposo hanguge kal goyeyo.

Korece öğrenmek istediğimden dolayı Kore’ye gideceğim.

오늘시험이 있어서 파티에 올 수 없습니다.

Onırın şihomi issoso patie ol su obsımnida.

Bugün, sınavım olduğundan partiye gelemem.

Korecede -(으)ㄴ 지 ile -li demek

Gideli, geleli, yiyeli gibi yapıları söylemek için kullanırız. Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa son heceye eklenir. ile bitiyorsa düşer yerine gelir. Ardından da gelir. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa son heceye eklenir.

한 지

Han ci

Yapalı

판 지

Pan ci

Satalı

읽은 지

İlgın ci

Okuyalı

찾은 지

Çacın ci

Arayalı

Genelde zamanın geçtiğini anlatırken kullanılır.

한국에 온 지 1년 됐어요.

Hanguge on ci illyoni düessoyo.

Kore’ye geleli 1 yıl oldu.

점심을 먹은 지 얼마나 지났어요?

Çomşimıl mogın ci olmana çinassoyo?

Öğle yemeğini yiyeli ne kadar geçti?

Günlük deyişimizde açıktım demeyi öğrenerek dersi bitirelim.

Korece Günlük Deyiş

배고파요

Pegopayo

Acıktım, açım

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten