Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
5/5 - (1 Oy)

Korecede -(으)라고 하다, -자고 하다, -(으)냐고 하다 ve -(느)냐고 하다 ile bir sözü aktarmak

Korecede -(으)라고 하다, -자고 하다, -(으)냐고 하다 ve -(느)냐고 하다 ile bir sözü aktarmak ile Korece söz aktarımını tamamlayacağız. Bu dersimizde bir sözün aktarılması konusunu fiillerin emir, rica, öneri yapıları ve soru halleri üzerinden göreceğiz. Göreceğimiz yapılar aşağıdaki gibidir.

  • (으)라고 하다 – (emir, rica)
  • -자고 하다 – (öneri)
  • -(으)냐고 하다 – (sıfatların soru hali)
  • -(느)냐고 하다 – (fiillerin soru hali)

Dersin sonunda biz sözün aktarılmasının nasıl kısaltıldığını da göreceğiz.

Aşağıdaki linke tıklayarak yazı içinde sıçrayabilir veya okumaya devam ederek sırası geldiğinde öğrenebilirsiniz.

Korece Kelimeler

-(으)라고 하다 – demek

-자고 하다 – demek

-(으)냐고 하다 – demek

-(느)냐고 하다 – demek

Korece Günlük Deyiş

korece dersleri

Korece Kelimeler

중요하다

Çungyohada

Önemli olmak

잠그다

Çamgıda

Kilitlemek

항상

Hangsang

Her zaman

아들

Adıl

Oğul

농부

Nongbu

Çiftçi

귀엽다

Küiyobda

Sevimli olmak

Korece -(으)라고 하다 – demek

Bu yapıyı fiillerin emir, rica gibi çekimleri ile kullanırız.

Kural: Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa 라고 하다 getireceğiz. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa 으라고 하다 getireceğiz.

가라고 하다

Karago hada

Git demek

먹으라고 하다

Mogırago hada

Ye demek

2 örnek cümle yapalım.

나에게 물을 빨리 마시라고 했어요.

Noege murıl balli maşirago hessoyo.

Bana suyu hızlı içmemi söyledi.

나에게 물을 빨리 마시지 말라고 했어요.

Naege murıl balli maşici mallago hessoyo.

Bana suyu hızlı içmememi söyledi.

Korece -자고 하다 – demek

Öneri yapılarında kullanılan çekimi göreceğiz. Fiilin köküne 자고 하다 getirmek yeterlidir. Burada bir öneri, gereklilik de olabilir. Yapman gerekir dedi, yapalım dedi gibi. 2 fiille kullanalım.

먹자고 하다

Mogcago hada

Yapalım demek

만나자고 하다

Mannacago hada

Buluşalım demek

2 basit örnekle görelim.

일찍 같이 떠나자고 합니다.

İlcig kaçi donacago hamnida.

Erkenden beraber ayrılalım diyor.

Öneri yapısının olumsuzu 지 말자고 ile yapılır.

일찍 같이 떠나지 말자고 합니다.

İlcig kaçi donaci malcago hamnida.

Erkenden beraber ayrılmayalım diyor.

Korece -(으)냐고 하다 – demek

Bu yapı sıfatların soru hallerinde kullanılır.

Kural: Sıfat sesli harf ile bitiyorsa 냐고 하다 sessiz harf ile bitiyorsa 으냐고 하다 getireceğiz.

바쁘냐고 하다

Pabbınyago hada

Meşgul mü demek

많으냐고 하다

Manınyago hada

Çok mu demek

Bir örnek yapalım. Aşağıdaki cümlede bir kızın hoş olup olmadığı bize sorulmuş. Biz de onu aktarıyoruz. Yani bir kız gelip bize “hoş mu” diye sormadı. Mesela ben bir arkadaşıma bir kızı gösterdim ve ondan bahsettim. Arkadaşım kızı görmedi ve bana dedi ki “o kız güzel mi?”. Ben de bunu başkasına aktarıyorum. Arkadaşım bana “o kız hoş mu” dedi. İşte aşağıdaki cümle aktarma cümlesi.

그 여자가 예쁘냐고 했어요.

Kı yocaga yebbınyago hessoyo.

O (şu) kız hoş mu dedi / hoş mu diye sordu.

Korece -(느)냐고 하다 – demek

Son bir örnekle de fiillerin soru halini görüp bitirelim. Fiil köküne 느냐고 하다 getireceğiz. Fakat günlük konuşmada genelde sadece 냐고 하다 denir.

먹느냐고 하다

Mongnınyago hada

Yiyor mu demek

읽느냐고 하다

İngnınyago hada

Okuyor mu demek

Son örneklerle dersi bitirelim.

어디에 가느냐고 했어요.

Odie kanınyago hessoyo.

Nereye gidiyorsun diye sordu.

Dilerseniz farklı zaman çekimleri de yapabilirsiniz.

어디에 갔느냐고 했어요.

Odie kannınyago hessoyo.

Nereye gittin diye sordu.

Yukarıda kannınyago diye okuduk. Çünkü t/d sesinden sonra n harfi gelirse t/d sesini de n olarak okuruz. Bu sebeple kadnınyago diye okumadık.

Okunuş Kuralı

Bu ders ve önceki 2 derste gördüğünüz tüm kuralların günlük hayatta kısaltılmış versiyonları vardır. Belki dizilerde denk gelmişsinizdir. Onları da liste halinde görelim. Mesela 다고 해요 gelen yere kısaca 대요 diyebilirsiniz.

-다고 해요-대요
-라고 해요-래요
-냐고 해요-내요
-자고 해요-재요
-거라고 해요-거래요

Şimdi günlük deyişlerle devam edelim.

Korece Günlük Deyiş

Günlük hayatta ne yapıyorsun derken kullanabilirsiniz.

뭐해?

Mwohe?

Ne haber?

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten