Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
5/5 - (4 Oy)

Korece yarı resmi yarı samimi form fiil çekimi 어요

Korece yarı resmi yarı samimi form fiil çekimi 어요 dersinde Korece geniş ve şimdiki zaman fiil çekimini farklı bir şekilde göreceksiniz. Geçen derste fiil kökü veya  ile bitiyorsa şartını incelemiştik. Peki ya bitmiyorsa? Fiil kökü ㅏ veya ile bitmiyorsa 어요 getiririz. Bunun da 4 tane kuralı var. Önce kelimeleri görerek başlayalım.

Aşağıdaki linke tıklayarak yazı içinde sıçrayabilir veya okumaya devam ederek sırası geldiğinde öğrenebilirsiniz.

Korece Kelimeler

Korece 어요 (oyo) kuralları

Korece Günlük Deyiş

korece dersleri

Korece Kelimeler

끝내다

Gınneda

Bitirmek

그리다

Kırida

Çizmek

입다

İbda

Giymek

가르치다

Karıçida

Öğretmek

외우다

Weuda

Ezberlemek

꿈꾸다

Gumguda

Rüya görmek

Korece 어요 (oyo) kuralları

Kural 1: Fiil kökü sessiz harfle bitiyorsa 어요 (oyo) getiririz.

Mogda

Yemek

어요

Mogoyo

Yer, yiyor

İgda

Okumak

어요

İlgoyo

Okur, okuyor

Çugda

Ölmek

어요

Çugoyo

Ölür, ölüyor

Kural 2: Fiil kökü ㅓ, ㅕ, ㅐ veya ㅔ ile bitiyorsa sadece 요 (yo) getiririz.

Soda

Ayakta durmak

Soyo

Ayakta durur / duruyor

Geda

Kırmak

Geyo

Kırar, kırıyor

Kyoda

Açmak

켜

Kyoyo

Açar, açıyor

Kural 3: Fiil kökü ㅜ (u) ile bitiyorsa ㅜ ve ㅓ birleşip ㅝ (wo) olacağından fiile ㅝ요 (woyo) ekleriz.

거두

Koduda

Toplamak

거둬요

Kodwoyo

Toplar, topluyor

감추

Kamçuda

Gizlemek

감춰요

Kamçwoyo

Gizler, gizliyor

Kural 4: Fiil köküㅣ(i) ile bitiyorsaㅣveㅓbirleşipㅕ(yo) olur.

마시

Maşida

İçmek

마셔요

Maşyoyo

İçer, içiyor

기다리

Kidarida

Beklemek

기다려요

Kidaryoyo

Bekler, bekliyor

그리

Kırida

Çizmek

그려요

Kıryoyo

Çizer, çiziyor

Korecede fiilin 아요 / 어요 çekimleri bundan ibarettir. Fakat Korecede düzensiz fiiller de mevcuttur. Bunu da 쓰다 (sıda) yazmak fiili üzerinden inceleyelim. Bu fiil bahsettiğimiz hiçbir kurala uymaz. Yarı resmi yarı samimi form çekimi ise 써요 (soyo) olarak yapılır. Düzensiz fiillere ileride değineceğiz.

Şimdi örnek cümleler yapalım.

는 을 안 마셔요.

Nanın surıl an maşyoyo.

Ben, içki içmem.

엄마만 파인애플먹어요.

Ommaman painepırıl mogoyo.

Sadece annemananas yer.

가끔 대학교에 다녀요.

Kaggım tehaggyoe tanyoyo.

Bazen üniversiteye gidip geliyorum.

오빠한테 이메일보내요.

Obbahante imeirıl poneyo.

Abime email gönderiyorum.

언니에게 줘요.

Onniga seege pabıl cwoyo.

Ablam, kuşa yemek veriyor.

에게 선물을 줘요.

Nanın hyonege sonmurıl çwoyo.

Ben, abime hediye veriyorum.

사무실 월요일부터 금요일까지 열어요.

Samuşirın woryoilbuto kımyoilgaci yoroyo.

Ofis, pazartesiden cumaya kadar açık.

전차 뒤에 파란색 차있어요.

Çonça twie paranseg çaga issoyo.

Tankın arkasında mavi bir araba var.

Dersimiz bitti. Aşağıda sizler için 10 adet kelime verdim. Bunları yukarıdaki kurallara göre çekimleyiniz.

가르치다Öğretmek
외우다Ezberlemek
없다Yok olmak
맛있다Lezzetli olmak
입다Giymek
주다Vermek
바꾸다Değiştirmek
그리다Çizmek
꿈꾸다Düşlemek
끝내다Bitirmek

Bir sonraki dersimizde Korece geçmiş zaman fiil çekimini göreceğiz. Günlük deyişimizde iyi geceler demeyi öğreneceksiniz.

Korece Günlük Deyiş

잘자

Çalca

İyi geceler

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten