Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
5/5 - (6 Oy)

Korece soru cümleleri 누구, 왜, 어디, 무엇 ile “kim, niçin, nerede, ne” demek

Korece soru cümleleri 누구, 왜, 어디, 무엇 ile kim, niçin, nerede, ne demek dersinde Korecede çok sık kullanılan bazı soru kelimelerini göreceğiz. Bunlarla da Korece soru cümleleri kuracağız. Korecedeki soru kelimelerinin kullanımları Türkçedekinden biraz farklı olabildiğinden dikkatli okumalısınız.

Aşağıdaki linke tıklayarak yazı içinde sıçrayabilir veya okumaya devam ederek sırası geldiğinde öğrenebilirsiniz.

Korece Kelimeler

Korece soru cümleleri

Korece 누구 – Nugu – Kim?

Korece 왜 – We – Niçin?

Korece 어디 – Odi – Nere?

Korece 무엇 – Muod – Ne?

Korece Günlük Deyiş

korece dersleri

Bugün sizlere doğadan bazı kelimeler verdim. Bu derste kullanmayacağız ama olsun.

Korece Kelimeler

Sub

Orman

San

Dağ

Kang

Nehir

대양

Teyang

Okyanus

쓰나미

Sınami

Tsunami

파도

Pado

Dalga

Korece soru cümleleri

Korece soru cümlesi kurmak için aşağıdaki ve sonraki derslerde göreceğimiz Korece soru kelimelerini kullanabiliriz. Şimdi sırası ile Korece soru kelimelerini incelemeye başlayalım.

Korece 누구 – Nugu – Kim?

Bu kelime sesli harf ile bittiği için 이 ve 가 özne eklerinden 가 ekini hemen ardından getireceğiz. Bu durumda 누구 (nugu) ve 가 birleşerek 누가 (nuga) kelimesini oluştururlar. Aşağıda bazı Korece soru cümlesi olarak bazı kullanımlarını görelim.

누가 옵니까?

Nuga omnigga?

Kim geliyor?

Yukarıdaki yapıda gördüğünüz gibi 누가 kelimesinden sonra direkt fiil getirerek kimin eylemde bulunduğunu sorabilirsiniz. 누가 soru cümlesi olmayan cümlelerde kullanılırsa belgisiz zamir görevindedir. Bu durumda anlamı birisi olur. Yukarıdaki cümleyi olumlu cümle haline getirelim. Sonundaki soru işaretini kaldırmak yeterlidir.

누가 옵니다.

Nuga omnida.

Birisi geliyor.

누가 내일 한국어 공부할 거예요?

Nuga neil hangugorıl kongbuhal goyeyo?

Kim yarın Korece çalışacak?

Yukarıdaki cümle Korece soru cümlelerine güzel bir örnek oldu. Peki ben kimin demek istersem ne diyeceğim? Bu tür yapıları önceki derslerimizde öğretmiştim. Benimki, seninki derken anlattım hatırlarsanız.

이 연필누구의 것입니까?

İ yonpirın nugue goşimnigga?

Bu kalem, kimindir?

Korece 왜 – We – Niçin?

왜 (we) niçin anlamında kullanılan bir kelimedir. Arkasına özne veya konulaştırma eki almaz. Önce tek başına bir fiille kullanımını görelim. Direkt cümlenin başına getirip ardından da bir fiil getirmeniz yeterlidir.

옵니까?

We omnigga?

Niçin geliyor?

Şimdi gene gelecek zaman cümlesi kuralım.

다음 주에 한국에 갈 거예요?

Taım çue hanguge we kal goyeyo?

Gelecek hafta Kore’ye niçin gideceksin?

파란색 옷 안 입어요?

Paranseg osıl we an iboyo?

Mavi elbiseyi niçin giymiyorsun?

Korece 어디 – Odi – Nere?

Bu kelimeyi genelde nereye, nerede ve nereden anlamında kullanırız. Bunun için de bildiğiniz gibi Korecede yer alan ismin e ve de halini kullanmak gerekir. Bu durumda kelimeler şu şekilde olacaktır.

어디OdiNere?
어디에OdieNerede? / Nereye?
어디에서OdiesoNerede? / Nereden?

어디에서 kısaca 어디서 (odiso) olarak da kullanılır. Bildiğiniz üzere ismin yönelme hali için 에 – E kullanıyorduk. Fakat günlük Korecede bu 에 – E olmadan da cümleler kurulabilir. Birkaç örnek cümle ile görelim.

어디에 갈 거예요?

Odie kal goyeyo?

Nereye gideceksin?

에 – E bir yerde bulunma bildirirken de kullanılıyordu.

어디에 있어요?

Sani odie issoyo?

Dağ, nerededir?

에서 – Eso ise bir yerde bulunurken bir eylem yapıyorsak kullanılıyordu. 어디에서 kısaltılıp 어디서 – Odiso olarak da kullanılır.

어디에서 자요?

Odieso çayo?

Nerede uyuyor?

에서 – Eso bir yerden ayrılırken de kullanılıyordu.

어디에서 왔어요?

Odieso wassoyo?

Nereden geldin?

Bunların dışında bir soru cümlesi yerine düz bir cümlede 어디 derseniz bir yer anlamına gelecektir.

어디 가요.

Odi kayo.

Bir yere gidiyorum.

Korece 무엇 – Muod – Ne?

무슨 (musın) ne, hangi, ne tür anlamlarında kullanılabilen bir kelimedir. Bu kelimeden sonra 것 (god) getirdiğimizde ne şey, hangi şey kelimesine ulaşırız. Bu kelimeyi de 무엇 (muod) olarak kısaltırız. 무엇 (muod) kelimesini de günlük konuşma dilinde 뭐 (mwo) şeklinde ifade ederiz.

먹었어요?

Mwo mogossoyo?

Ne yedin?

Bu cümleyi eğer soru cümlesi halinde kurmazsanız kelimesinin anlamı bir şey olacaktır.

먹었어요.

Mwo mogossoyo.

Bir şey yedin.

뭐 kelimesini ismin i haline getirirseniz neyi anlamında olacaktır. Bu durumda 뭐 kelimesine gelecek olan 를 – rıl sözcükle birleşir ve 뭘 – Mwol olur.

오늘 먹을 거예요?

Onıl mwol mogıl goyeyo?

Bugün ne yiyeceğiz?

Gördüğünüz gibi Korece soru cümleleri çok da zor değil. Gelecek derste yeni Korece soru kelimeleri görecek ve Korece soru cümlelerinde biraz daha ilerleyeceğiz.

Korece Günlük Deyiş

Günlük deyişimize gelecek olursak; nasılsın? demenin en basit yolu aşağıda, iyi misin? manasına da gelir :)

잘지내요?

Çalcineyo?

Nasılsın? İyi misin?

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten