Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
5/5 - (55 Oy)

Korece iyelik eki 의 ile “benim, senin, onun” demek ve isim sorma

Korece iyelik eki 의 ile “benim, senin, onun” demek ve isim sorma dersinde benim, senin, onun demeyi ve Korece isim sormayı öğreneceksiniz. Bu dersimizde Korece saygı eklerini de göreceğiz.

Aşağıdaki linke tıklayarak yazı içinde sıçrayabilir veya okumaya devam ederek sırası geldiğinde öğrenebilirsiniz.

Korece Kelimeler

Korece iyelik eki 의

Korecede isim sormak

Korece saygı ifadeleri

Korece Günlük Deyiş

korece dersleri

Korece Kelimeler

선생님

Sonsengnim

Öğretmen

책상

Çegsang

Çalışma masası

Kım

Altın

In

Gümüş

트럭

Tırog

Kamyon

사람

Saram

İnsan, kişi

Korece iyelik eki 의

Benim, senin, onun derken kullandığımız im, in, nun… takısına iyelik eki diyoruz. Bu ek Korecede 의 (e) olarak kullanılmaktadır. Yani Korece iyelik eki 의 (e)’dir. Ii, i veya e diye okunabilir. Fakat iyelik eki olarak kullanılacağı zaman e şeklinde okunur.

의 (e) Korece iyelik eki, konuşurken genellikle söylenmez.

Buraya dikkat!

의 (e) Korece iyelik eki bir isimden sonra gelir ve isme bitişik yazılır. İlk olarak şahıs zamirlerinden sonra gelmesi durumunu inceleyelim.

korece-benim-senin-onun-iyelik-eki-의-ve-isim-sorma

Yukarıdaki yapıların hepsi gramer olarak doğru olsa da pratikte bu şekilde kullanmayız. Ben size bunların konuşma dilindeki halini
vereceğim ve eğitimin devamında da hep bu şekilde kullanacağım.

Şahıs zamirlerini anlatırken bazı zamirlerin 가 (ga) ile kullanılırken değişime uğradığından bahsetmiştim. Aynı durum şahıs zamirlerine Korece iyelik eki 의 (e) gelirken de gerçekleşir.

Korecede 나, 너 ve 저 zamirleri Korece iyelik eki 의 ile birleşerek değişime uğrarlar.

Buraya dikkat!

나 + 의 = 내

Ne

Benim

너 + 의 = 네

Ne

Senin

저 + 의 = 제

Çe

Benim

Yukarıda benim ve senin anlamına gelen 내 (ne) ve 네 (ne) kelimelerinin okunuşlarının aynı olduğunu biliyoruz. Konuşma dilinde bu farkı anlamak zor olacağından senin anlamında yerine 니 (ni) daha sık kullanılır.

Buraya dikkat!

우리 (uri) kelimesi hem biz hem de bizim anlamına gelir. 우리의 (urie) şeklinde kullanmak zorunda değilsiniz. Uri kelimesini aile, okul, şirket gibi sosyal bir grup belirten sözcüklerle kullandığımızda benim ailem, benim okulum, benim şirketim manasında kullanırız.

Kural son derece basittir. İki ismin arasına Korece iyelik eki 의 (e) ekini getirmek yeterlidir. Konuşurken Korece iyelik ekini getirmeseniz de olur. Aşağıdaki ikinci örnekte sen manasında kullanılmıştır.

제 

Çe çeg

Benim kitabım

Ni ça

Senin araban

우리 

Uri ton

Bizim paramız

그의 가방

Kıe kabang

Onun çantası

Korece iyelik ekini isimlerin arasında kullandık. Fakat konuşurken kullanmasak da olur. Vermiş olduğumuz bazı örneklerden bu eki çıkaralım. Anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece kısaltma uyguladık. Aşağıdaki örneklerde Korece iyelik eki kullanmadık.

Çeg seg

Kitabın rengi

 

Ça mun

Arabanın kapısı

한국 수도

Hangug sudo

Kore’nin başkenti

제 이름

Çe irım

Benim adım

Gördüğünüz gibi son derece basit. Geçen derste renkleri görmüştük. Şimdi o renkleri ve Korece iyelik ekini kullanarak cümle yazalım.

제 노란색입니다.

Çe çegın noransegimnida.

Benim kitabım, sarıdır.

Şimdi siz de çevrenizdeki nesnelerin kime ait olduğunu ve rengini yukarıdaki örnekteki gibi söyleyin. Örneğin babamın koltuğu gridir cümlesini söylemeyi deneyin. Bu şekilde en az 5 cümle yazın. Başka bir örnek daha yapalım:

한국 수도 서울이에요?

Hangug sudonın sourieyo?

Kore’nin başkenti, Seul mu?

네, 한국 수도 서울이에요.

Ne, hangug sudonın sourieyo.

Evet, Kore’nin başkenti, Seul‘dur.

Korecede isim sormak

Bu vesileyle kendimizi tanıtmayı da öğrenelim. Biri ile tanışırken benim adım şeklinde bir yapı kullanırız öyle değil mi? Önce birisine nasıl adını soracağımızı görelim. Korece saygılı bir dil olduğu için karşınızdaki kişiye direkt sen dememelisiniz. Biliyorsanız mesleği ile veya adına saygı ifadesi ekleyerek hitap etmelisiniz. Hakkında hiçbir bilginiz yoksa saygılı bir ifade ile isim sormanız mümkün. Bunun için adınız, isminiz anlamında 성함 – Songham kelimesi kullanılır. Eğer bu kadar resmi olmanız gerekmiyorsa 이름 – İrım kelimesini kullanabilirsiniz. Mesela bir arkadaşınız kendi arkadaşını sizinle tanıştıracaksa irım kelimesini, hastanede doktora adını soracaksanız songham demeniz uygundur.

이름무엇입니까?

İrımi muoşimnigga?

Adınız, nedir?

제 이름은 요코입니다.

Çe irımın Yokoimnida.

Benim adım, Yokodur.

무엇 – Muod – Ne? demektir. Fakat ardından imnigga geldiği için muoşimnigga olarak okuduk.

Okunuş Kuralı

Korece saygı ifadeleri

Korecede de Türkçedeki gibi bey, hanım anlamında ifadeler mevcut. Bunlar 님 – nim ve 씨 – şi kelimeleridir. Cinsiyetten bağımsız olarak kullanılırlar. 님 – nim kelimesini mesleklerde kullanırız. Mesela hocam derken 선생님 – Sonsengnim deriz. 씨 – şi kelimesini isimlerden sonra kullanırız.

안진우 씨는 선생님입니다.

Ancinu şinın sonsengnimimnida.

Ancinu bey, öğretmendir.

요코 씨 의사가 아닙니다.

Yoko şinın ıisaga animnida.

Yoko hanım, doktor değildir.

Şimdi önceki derslerimizde öğrendiklerimizi de kapsayan 2 örnek cümle daha yaparak dersimizi bitirelim.

요코 씨 는 보라색이 아닙니다.

Yoko şie çanın porasegi animnida.

Yoko hanımın arabası, mor değildir.

이것 제 분홍색 가방입니다.

İgosın çe punhongseg kabanimnida.

Bu, benim pembe çantamdır.

Şimdi aşağıdaki cümleleri nasıl söyleyeceğinizi biliyorsunuz. Siz de kendi aileniz için bu tarz cümleler kurun.

Babamın adı ….. dır.

Babamın işi …. dır.

Korece Günlük Deyiş

Madem biri ile tanıştık, memnun da olalım değil mi :) Bunun için mannaso pangabsımnida demeniz yeterlidir.

만나서 반갑습니다

Mannaso pangabsımnida

Tanıştığımıza memnun oldum

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
Safiye Nur Soybulut 1 hafta önce
제 아버지의 직업의 의사예요 babamızın mesleğini bu şekilde mi söylemeliyiz yoksa 제 아버지의 직업은 의사예요 seklinde mi soylemeliyizz ??
Cevapla
Asialogy 7 gün önce
제 아버지의 직업은 의사예요 böyle iyi.
Firdevs İkbal Sivrikaya 3 ay önce
bir şey sormak istiyorum test 7'de "ni ça" senin araban ifadesindeki ni yanlış değil midir?
Cevapla
0% Biten