Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
4.9/5 - (67 Oy)

Korece isim cümlesi 입니다 ve 입니까 ile “dır, mıdır?” demek

Korece isim cümlesi dersimizde 입니다 ile Korece isim cümlesini ve 입니까 ile Korece soru yapısını görüp Korecedeki en basit yapıyı anlayacağız.

Aşağıdaki linklere tıklayarak bu ders içinde atlama yapabilir veya okumaya devam edebilirsiniz.

Korece Kelimeler

Korece 입니다 (resmi olumlu yapı)

Korece 입니까? (resmi soru yapısı)

Korecede evet, hayır demek

Korece Günlük Deyiş

İlk dersimizde dır, dir takısını ve bu takının soru hali olan mıdır?, midir? yapısını göreceğiz. Aşağıda bununla ilgili 3 tane Türkçe örnek görüyorsunuz.

Öğrencidir. Öğrenci midir?

Mavidir. Mavi midir?

Arabadır. Araba mıdır?

Önceki dersimizde sizlere Korecede resmi ve yarı resmi yarı samimi form olduğunu söylemiştim. Bu sebeple tüm gramer kurallarını hem resmi hem de yarı resmi yarı samimi formda göreceğiz. İlk olarak Korecenin temel fiili olan 이다 (ida) fiilini tam manası ile öğrenerek başlayalım.

korece dersleri

Korecede oluş bildiren fiil 이다 (ida) fiilidir ve kelimeye bitişik yazılır. Olumsuzu ise 아니다 (anida)’dır. İda fiili bir durum bildirir. Örneğin öğrenciyim dediğimizde öğrenci oluşumuzu bildiririz. Aşağıda 학생 (hagseng) öğrenci kelimesi üzerinden inceleyelim.

학생이다.

Hagsenida.

Öğrenciyim, öğrencisin, öğrencidir, öğrenciyiz, öğrencisiniz, öğrencidirler

Korece Kelimeler

축구

Çuggu

Futbol

커피

Kopi

Kahve

무지개

Mucige

Gökkuşağı

Ça

Araba, çay

터키

Toki

Türkiye

머리

Mori

Saç

학생 (hagseng) kelimesinin son harfi ㅇ (ng) harfidir. Bu harften sonra sesli bir harf gelirse g kısmı baskın olarak söylenmez. Bu sebeple yukarıdaki örnekte okunuşu hagsen olarak verilmiştir. Mümkün olduğunca yakın okunuşlarını yazmaya gayret göstereceğim.

Okunuş Kuralı

Yukarıdaki örneklerde yim, sin, dir, yiz, siniz, dirler şahıs eklerini görüyorsunuz. İşte bu eklerin Korecede karşılığı 이다 (ida) fiilidir. Biz Türkçede çok sayıda şahıs eki kullanırken Korecede şahıs eki bulunmaz. Bu sebeple hagsenida dediğimizde kimin öğrenci olduğu belli değildir. Oysaki biz Türkçede öğrenciyim dediğimizde kimin öğrenci olduğu bellidir. Korecede kimin öğrenci olduğunu anlamak için özneyi belirtmemiz gerekir.

Yukarıdaki yapı gramer olarak doğru olsa da günlük hayatta bu şekilde kullanmak yerine resmi veya yarı resmi yarı samimi formda çekimleyerek kullanırız. 이다 (ida) fiilinin resmi form şimdiki zaman çekimi 입니다 (imnida)’dır. Resmi form olumsuz şimdiki zaman çekimi ise 아닙니다 (animnida)’dır. Saygılı bir ifadedir.

입니다 (imnida) İbnida olarak yazılsa da imnida olarak okunur. Çünkü Korecede ㅂ(b) harfinden sonra ㄴ(n) gelirse, ㅂ(b) harfini m olarak okuruz.

Okunuş Kuralı

Korece 입니다 (resmi olumlu yapı)

Bazı kelimeleri imnida ile yazalım. 입니다 (imnida) her zaman kelimeye bitişik yazılır.

축구입니다.

Çugguimnida.

Futboldur.

커피입니다.

Kopiimnida.

Kahvedir.

입니다.

Çegimnida.

Kitaptır.

입니다.

Çaimnida.

Arabadır.

터키입니다.

Tokiimnida.

Türkiye’dir.

Yukarıdaki cümlelerde hep imnida ile bitiriliyor. Genelde yeyo, ieyo gibi şeyler duyuyorum. Onlar ne? dediğinizi duyar gibiyim. İmnida yapısı resmi konuşma dilinde, yo ile biten yapılar ise yarı resmi yarı samimi konuşma dilinde kullanılır. Birkaç ders sonra öğreneceksiniz.

İmnida’nın kelimeye bitişik yazıldığını unutmayınız. Aşağıdaki 1 numaralı yazım yanlıştır. 2 numaralı yazım doğru olandır.

  1. 집 입니다. (yanlış)
  2. 집입니다. (doğru)

이다 (ida) fiilinin resmi kullanımının 입니다 (imnida) olduğunu öğrendik. Olumsuz ve yarı resmi yarı samimi kullanımına geçmeden önce soru halini öğrenelim.

Korece 입니까? (resmi soru yapısı)

입니다 (imnida) fiilinin soru hali 입니까? (imnigga?)‘dır. Dikkat ettiyseniz imnigga kelimesinin hangıl ile yazımı ibnigga şeklindedir. Fakat okunuşu imnigga‘dır. Resmi ve saygılı bir ifadedir ve kelimeye bitişik yazılır. Korecede soru cümlesinin sonuna (?) soru işareti konmalıdır. Türkçeye çevirirken -mı, mıdır, mi, midir gibi çevirebilirsiniz. Vereceği anlam aynıdır. Örneğin kitap mı? veya kitap mıdır? gibi. Bu sebeple yukarıdaki formülde dır, dir kısımlarını parantez içerisine aldım.

학생입니까?

Hagsenimnigga?

Öğrenci midir?

커피입니까?

Kopiimnigga?

Kahve midir?

입니까?

Çegimnigga?

Kitap mıdır?

입니까?

Çaimnigga?

Araba mıdır?

입니까?

Çoimnigga?

Ben miyim?

Korecede evet, hayır demek

Korecede evet demek için 네 (ne) veya 예 (ye) kullanılır. Hayır demek için ise 아니요 (aniyo) veya kısaca 아니 (ani) deriz.

네.

Ne.

Evet

예.

Ye.

Evet.

아니.

Ani.

Hayır.

아니요.

Aniyo.

Hayır.

Gördüğünüz gibi soru hali de son derece basit. Şimdi size ödev vereceğim. Evinizden en az 10 adet eşya bulun. Bunları sözlükten araştırın ve yukarıdaki gibi imnida ve imnigga ile yazın. Ödevinizi bu ünitenin altına yorum olarak yazın. Ayrıca kendi kendinize bir deftere yazın.

Bu dersimizde resmi formdaki dır, dir takısını ve resmi form soru yapısını öğrendik. Sonraki dersimizde olumsuz yapı ve olumsuz soru yapısını göstereceğim. Ondan sonra da bu yapıların yarı resmi yarı samimi formlarını göstereceğim.

Korece Günlük Deyiş

Şimdi gelelim günlük deyişimize. En son teşekkür etmeyi öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Bu dersimizde selam vermeyi öğreneceğiz. Korecede merhaba, selam demenin en kolay ve en yaygın yolu 안녕하세요 (annyeong haseyo) demektir. Normalde bitişik bir kelimedir. Annyeong kısmını annyong diye okuyacaksınız. Samimi olduğunuz kişileri selamlarken 안녕 – annyong demeniz de yeterlidir. Sondaki G harfini baskın söylemeyin. Alfabeyi bilenler nasıl okumasını gerektiğini zaten biliyorlar.

안녕하세요

Annyonghaseyo

İyi günler

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
Hana İlayda 6 gün önce
1. 펜입니다. - 펜입니까? = Kalemdir. - Kalem midir? 2. 시간입니다. - 시간입니까? (Saat) 3. 향수입니다. - 향수입니까? (Parfüm) 4. 유리입니다. - 유리입니까? (Bardak.) 5. 문입니다. - 문입니까? (Kapı) 6. 종이입니다. - 종이입니까? (Kağıt) 7. 덧신입니다. - 덧신입니까? (Terlik) 8. 케이블입니다. - 케이블입니까? (Kablo) 9. 텔레비전입니다. - 텔레비전입니까? (Televizyon) 10. 진공청소기입니다. - 진공청소기입니까? (Elektrikli Süpürge)
Cevapla
Ekrem Kuru 1 ay önce
keompyuteoimnigga keompyuteoimnida jeonhwaimnida jeonhwaimnigga teabeullisimnida teabeullisimnigga
Cevapla
Mustafa Hakan Başıbüyük 3 ay önce
jeonhwaimnida-jeonhwaimnigga penimnida-penimnigga geoulimnida-geoulimnigga taibeulimnida-taibeulimnigga sajeonimnida-sajeonimnigga chimdaeimnida-chimdaeimnigga begaeimnida-begaeimnigga munimnida-munimnigga jeoponimnida-jeoponimnigga peyonjiimnida-pyeonjiimnigga
Cevapla
Mustafa Hakan Başıbüyük 3 ay önce
yanlış yazmışım ieopon olucak.kulaklık anlamında
0% Biten