Dersler
Korece Dersleri
Ders İçeriği
4.9/5 - (14 Oy)

Korece fiiller geniş ve şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다

Korece fiiller dersimizde Korece fiiller geniş ve şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 fiil çekimini olumlu, olumsuz ve soru yapısı ile beraber öğreneceğiz. İlk olarak Korecedeki fiil yapısından bahsedelim ki temelimiz oluşsun.

Aşağıdaki linke tıklayarak yazı içinde sıçrayabilir veya okumaya devam ederek sırası geldiğinde öğrenebilirsiniz.

Korece Kelimeler

Korece fiiller

Korece geniş ve şimdiki zaman

Korece resmi olumlu yapı

Korece resmi olumsuz yapı

Korece resmi soru yapısı

Korece bazı zaman sözcükleri

Korece Günlük Deyiş

korece dersleri

Korece Kelimeler

전화를 하다

Çonhwarıl hada

Telefon etmek

자다

Çada

Uyumak

오다

Oda

Gelmek

먹다

Mogda

Yemek yemek

앉다

Anda

Oturmak

살다

Salda

Yaşamak

Korece fiiller

Türkçede fiiller mek ve mak mastar ekleri ile biterler. Örneğin gelmek fiili mek ile, koşmak fiili mak mastar eki ile bitmektedir. Doğal olarak Türkçedeki fiilleri 2 gruba ayırmak mümkündür. Hatta bir isimden sonra fiil getirerek farklı fiiller de oluşturabiliriz. Örneğin resim yapmak fiilinde resim kelimesinden sonra yapmak fiili gelerek yeni bir fiil oluşturmuştur. Golf oynamak fiilinde ise golf kelimesinden sonra oynamak fiili gelerek yeni bir fiil oluşturmuştur. Bunları neden anlattım? Çünkü benzer yapılar
Korece fiillerde de mevcuttur. Önce kendi dilimizi anlamalıyız ki başka dilleri de kolayca öğrenebilelim, öyle değil mi?

Türkçede 2 tane mastar eki (mek, mak) olsa da Korecede sadece 다 (da) mastar eki vardır. Biz Korece fiilleri çekimlerken 다 (da) ekini kaldırıp yerine çekim eki getireceğiz. Korecede de bir isimden sonra fiil getirerek yeni bir fiil oluşturabiliriz. Bu Korece fiil genelde 하다 (hada) olur. Fakat farklı fiiller de mevcuttur. En yaygın olanı ise 하다 (hada) yapmak fiilidir.

Korece fiiller ve Korece sıfatlar 다 (da) mastar eki ile biterler.

Buraya dikkat!

Bu yüzden Korece fiillerin zaman çekimini öğrenmek demek sıfatınkini de öğrenmek demektir. Örneğin Korece fiillerin geçmiş zaman çekimini öğrendiyseniz bilin ki Korece sıfatların da geçmiş zaman yapısını öğrenmiş oldunuz. Bu bakımdan Korece çekimleri öğrenmek size çok kolay gelecektir.

Korecede tüm sıfatlar ve fiiller 다 (da) ile bittiği için bir kelimenin sıfat veya fiil olduğunu yazılışından ayırt edemeyiz. Kelimeyi öğrenirken fiil veya sıfat olduğunu da öğrenmeliyiz.

Önemli!

Korece geniş ve şimdiki zaman

Şimdiki zaman dediğimizde aklımıza, başlamış ve devam eden eylem gelmelidir. Mesela, şimdi yemek yiyorum dediğimde, yemeğe başladım ve halen yiyorum anlamı vardır. Geniş zaman dediğimiz yapı ise hemen her gün yaptığımız şeyleri ifade eder. Mesela, her gün çikolata yerim dediğimde geniş zaman cümlesi kurmuş olurum.

Korece fiillerin mastar hali hem şimdiki zaman hem de geniş zaman anlamını verir. Yani hiçbir çekime uğratmadan direkt sözlük haliyle kullanabilirsiniz.

Korecede bir cümlede sadece özne ve fiil var ise genelde özne ve yüklem arasına 이 / 가 (i / ga) özne eki gelir. Aşağıda bir örnekle görelim:

압둘라흐만먹다.

Abdullahımani mogda.

Abdurrahman, yemek yiyor. (Şimdiki zaman)

Abdurrahman, yemek yer. (Geniş zaman)

Yukarıdaki cümleye dikkat edecek olursanız, özneden sonra 이 (i) geldi ve fiil mastar halinde kullanıldı. Bu şekilde bir kullanımda bir hata yoktur. Cümlenin anlamını ise 2 farklı zamanda yaptık. Çünkü Korecede şimdiki ve geniş zaman fiil çekimi aynıdır.

Peki cümlenin hangi zamanda olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun için cümleye zaman zarfı eklemek uygun olacaktır. Şimdiki zaman zarfı eklersem yiyor anlamını verecektir. Geniş zaman zarfı eklersem yer anlamına gelecektir.

지금 압둘라흐만먹다.

Çigım Abdullahımani mogda.

Şimdi Abdurrahman, yemek yiyor.

매일 압둘라흐만먹다.

Meil Abdullahımani mogda.

Her gün Abdurrahman, yemek yer.

Korece fiillerin resmi ve yarı resmi yarı samimi formları bulunmaktadır. Bu dersimizde resmi formu ve sık kullanılan şimdiki ve geniş zaman sözcüklerini göreceğiz. İlk olarak fiil çekimi ile başlayalım.

Korece resmi olumlu yapı

Biz bu Korece fiiller dersinde sadece fiilli örnekler yapacağız. Sıfatlar ile ilgili örnekleri Korece sıfatlar konusunda yapacağız. Resmi form çekiminde fiilin sonundaki 다 (da) mastar ekini kaldıracağız. Kalan kısma fiilin kökü denir.

Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa -ㅂ니다 (-mnida) getireceğiz. Aşağıdaki Korece fiillere baktığımızda en sondaki ekini kaldırıp yerine ㅂ니다 getirdik. ㅂ니다’nın ㅂ kısmının, fiil kökünün altına gelecek şekilde yazıldığına dikkat ediniz. 이다 oluş bildiren fiilinin nasıl 입니다 olduğunu da böylece öğrenmiş oldunuz.

가다

Kada

Gitmek

갑니다

Kamnida

Gidiyor, gider

오다

Oda

Gelmek

옵니다

Omnida

Geliyor, gelir

자다

Çada

Uyumak

잡니다

Çamnida

Uyuyor, uyur

Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa -습니다 (-sımnida) getireceğiz. 습니다 eki fiil kökünün sağına yazılır.

먹다

Mogda

Yemek

먹습니다

Mogsımnida

Yiyor, yer

앉다

Anda

Oturmak

앉습니다

Ansımnida

Oturuyor, oturur

살다

Salda

Yaşamak

삽니다

Samnida*

Yaşıyor, yaşar

Gördüğünüz gibi Korece fiiller son derece basit. Fiil kökünün hangi harfle bittiğini bilmeniz yeterlidir.

Yukarıda 살다 fiilinin çekiminde bir farklılık gördünüz. Bunun sebebi 살다 fiilinin düzensiz bir fiil olmasıdır. Korecede düzensiz fiiller bulunur ve bunlar mevcut çekim kurallarına uymazlar. Bunları ezberlemeniz gerekir. Ama merak etmeyin en sık kullanılan fiiller arasında düzensiz fiil sayısı oldukça az olduğu için sizi pek zorlamaz. Bu düzensiz fiillere ve çekimlerine eğitimin sonunda yer verdim. Gene de örnek olması için 살다 düzensiz fiili için kuralı aşağıya yazayım.

*Fiil kökü ㄹ harfi ile bitiyorsa ㄹ düşer ㅂ니다 gelir.

Buraya dikkat!

Korece resmi olumsuz yapı

Korecede olumsuz cümle kurmak için farklı yollar olsa da sık kullanılan 2 yapı vardır. Bunlar an ve ci anta yapılarıdır.

안 an olumsuzluk eki

Bir Korece fiili olumsuz yapmak istersek fiilden önce an getirmek yeterlidir.

안 가다

An kada

Gitmiyor, gitmez

안 갑니다

An kamnida

Gitmiyor, gitmez

안 먹다

An mogda

Yemiyor, yemez

안 먹습니다

An mogsımnida

Yemiyor, yemez

안 살다

An salda

Yaşamıyor, yaşamaz

안 삽니다

An samnida

Yaşamıyor, yaşamaz

-지 않다 -ci anta olumsuzluk eki

Bir diğer yöntem ise ci anta yöntemidir. Fiilden atılır ve onun yerine 지 않다 gelir. 지 않다’nın da resmi hali için sonundaki 다 kısmı atılır ve 습니다 eklenir. Yani resmi formda fiilin sonundaki 다 atılacak ve yerine 지 않습니다 (ci ansımnida) gelecek.

가다

Kada

Gitmek

가지 않습니다

Kaci ansımnida

Gitmiyor, gitmez

살다

Salda

Yaşamak

살지 않습니다

Salci ansımnida

Yaşamam, yaşamıyorum

먹다

Mogda

Yemek yemek

먹지 않습니다

Mogci ansımnida

Yemem, yemiyorum

Korece resmi soru yapısı

Korece fiillerin resmi form soru yapısı olumluda da olumsuzda da 니까 (nigga) ile yapılır. Fiilin resmi çekimli halinden 니다 kısmını kaldırıp 니까 (nigga) getirmek yeterlidir. Aşağıda gitmek fiili üzerinden görelim.

갑니까?

Kamnigga?

Gidiyor mu?, gider mi?

안 갑니까?

An kamnigga?

Gitmiyor mu?, gitmez mi?

Bu dersimizde Korece fiillerin şimdiki zaman ve geniş zaman resmi formunun çekimini öğrendiniz. Artık örnek cümleler kurabiliriz. Fakat henüz ismin hallerini öğretmedim. İsmin hallerini fiillerle kullandığımız için önce fiilleri öğretmem gerekti. Bu derste ismin hallerini hiç kullanmadan sadece zarf, isim ve yüklem ile birer tane çok basit cümle kuracağız. Gelecek derste ise ismin hallerini öğreteceğim. İşte o zaman artık Korece basit bir günlük tutacak seviyede Korece bilir hale gelmiş olacaksınız.

Korece bazı zaman sözcükleri

HangılOkunuşAnlamı
오늘OnılBugün
매일MeilHer gün
날마다NalmadaHer gün
자주ÇacuSık sık
가끔KaggımBazen
항상HangsangDaima
보통PotongGenellikle
대개TegeGenelde
NılHer zaman
지금ÇigımŞimdi

Aşağıda fiil çekimlerini cümle içinde kullandık. İsmin halleri konusuna henüz başlamadığımız için aşağıdaki bazı yapıları anlamayabilirsiniz. Sonraki derste hepsine değineceğiz. Bu derste sadece fiil çekimini ve yukarıdaki zaman sözcüklerini öğrenmeniz yeterlidir.

지금 서울에서 안 삽니다.

Çigım soureso an samnida.

Şimdi Seulda yaşamıyorum.

날마다 학교갑니다.

Nalmada haggyoe kamnida.

Her gün okula giderim.

아기 에서 잡니다.

Agiga paneso çamnida.

Bebekodada uyuyor.

Dersimiz bitti. 22. derste ismin halleri konusuna değineceğim ve bir anda Korece cümleler kurabildiğinizi göreceksiniz. Gelelim günlük deyişe.

Korece Günlük Deyiş

Bugünkü günlük deyişimiz hoş geldiniz anlamına gelen oso oseyo. Bazen tabelalarda da görebilirsiniz. Mesela mağaza girişlerinde falan.

어서 오세요

Oso oseyo

Hoş geldiniz

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Korece Kitaplarımız

asialogy-korece-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
The Geologist Traveler 1 ay önce
Özne edatları ın ve nın değil miydi? Hatırladığım kadarıyla i ve ga olumsuz ve soru cümleleri dışında daha özel bir şey açıklarken kullanılıyordu. Özne ve fiil kullanımında ın nın yerine neden i ve ga tercih ettiniz?
Cevapla
The Geologist Traveler 4 hafta önce
저는 yerine 저가 kullanılabilir mi peki ? Arasında bir fark var mı ? Dersi başından beri takip ediyorum. Böyle bir şey görmedim belki de farkına varmadım. Kusura bakmayın merakımdan soruyorum.
Asialogy 4 hafta önce
Özne edatları i ve ga. ın ve nın konulaştırma edatı. i ve ga sadece olumsuz cümlede değil birçok yerde de kullanılır.
StArMo 2 ay önce
안 가다 ve 안 갑니다 arasında bir fark var mı? Hangisini kullanmalıyız
Cevapla
Asialogy 2 ay önce
Merhaba, anlam bakımından ikisi de aynılar fakat 안 갑니다 resmi versiyondur. Konuşurken bunu kullanmanızı öneririz.
0% Biten