Dersler
Kore Alfabesi 1
Kore alfabesine giriş dersinde Kore alfabesi dediğimiz Hangıl hakkında bilgi edineceğiz. Daha sonra Kore alfabesinde hecelerin nasıl oluştuğunu öğreneceğiz.
0/3
Kore Alfabesi 2
Korece Sesli Harfler ve ㅇ Harfi dersinde 10 adet sesli harf ve 1 adet sessiz harfi göreceğiz.
0/3
Kore Alfabesi 3
Korece Sessiz Harfler ㄱ, ㅋ, ㄴ, ㄷ, ㅌ dersinde 5 adet sessiz harf göreceğiz.
0/3
Kore Alfabesi 4
Korece Sessiz Harfler ㅁ, ㄹ, ㅂ, ㅅ, ㅈ dersinde 5 adet sessiz harf göreceğiz.
0/3
Kore Alfabesi 5
Korece Sessiz Harfler ㅊ, ㅍ, ㅎ dersinde ㅊ, ㅍ, ㅎ harflerini göreceksiniz.
0/3
Kore Alfabesi 6
Korece Alt Ünsüzler 받침 dersinde ㄷ, ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅎ harflerini göreceksiniz. Korece Çift Sessiz Harfler ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ dersinde Korecede bulunan 5 tane çift ünsüz harfi göreceksiniz.
0/4
Kore Alfabesi 7
Korece Yarı Ünlü Harfler dersinde Korecedeki yarı ünlü harfler olan ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ, ㅢ, ㅙ, ㅚ, ㅞ, ㅝ, ㅘ, ㅟ harfleri göreceğiz.
0/3
Kore Alfabesi 8
Korece birleşik sessiz harfler olan ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄻ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㄿ, ㅀ, ㅄ harfleri göreceğiz.
0/3
Kore Alfabesi
Ders İçeriği

Kore Alfabesine Giriş 한글

Kore alfabesi, Asya dilleri arasındaki en basit alfabelerden birisidir. Öğrenmesi eğlenceli ve kolaydır. Kore alfabesine 한글 – hangıl adı verilir. Koreliler Latin alfabesi ile yazarken Hangeul olarak yazarlar. Kore’de bazı tabelalardaki yazıların Latin alfabesi ile yazıldığını görebilirsiniz. Fakat biz Latin yazımını dikkate almayacağız. Neden? Örneğin harfi, I olarak okunur. Fakat Latin alfabesi ile yazılırken EU olarak yazılır. Bu sebeple Latin alfabesi ile yazışmak yerine Hangıl öğrenmek en doğru olandır. Aksi halde I olarak okunması gereken harfi EU olarak okuyup yanlış telaffuz ederiz. Elbette bu şekilde farklı okunan başka harfler de mevcut.

SORU: Harfleri ezberleyeyim mi?

CEVAP: Hayır şuan ezberlemeyin. Şuan sadece okuyup bilgi edinin.

Korece Ünlü Harfler

Kore alfabesinde 10 adet ünlü harf bulunmaktadır:

HarfLatin GösterimiOkunuş
aA
eoaO
oO
uU
euI
yaYA
yeoYaO
yoYO
yuYU
iİ
Korece ünlü harfler

Kore alfabesinde bazı harflerden 2 tane varsa hangisini kullanacağız? Yukarıdaki harflere bakacak olursanız 2 tane O harfi var. Bunlar dikey olan ㅓ ve yatay olan ㅗ‘dur. ㅗ harfi bildiğimiz O harfidir. Fakat sıklıkla O ve U arası bir ses gibi duyulur.ㅓ ise aO veya ıO arası bir sestir. Gene aynı şekilde 2 tane de YO harfi var. Bunlardan da dikey olan YaO, YıO gibi bir sestir. Ben bu O harfleri karışmasın diye ㅓolan harfin önüne küçük a koydum. Zaten bu harfi okurken a diyecekmiş gibi ağzınızı açıp O demelisiniz. Korece öğrenmeye yeni başlayanlar bu sesi her zaman doğru telaffuz edemeyebilirler. Bu yüzden stres olmayınız. Kelimeler öğrendikçe, konuşmaya başladıkça doğru telaffuza ulaşacaksınız.

Kimse sizden daha ilk başta %100 Koreli gibi konuşmanızı beklemiyor. Mesela yabancı insanlar da Türkçedeki gül kelimesini söylerken gul diyorlar. Ama biz ne demek istediklerini anlıyoruz, öyle değil mi?

Türkçede YA, YO ve YU sesli harf değilken Korecede sesli harf olarak kabul edilir. Korecede dikey harfler diğer harflerin sağında, yatay harfler ise altında yazılır. Mesela ㅁ harfi, M harfidir.ㅏ harfi dikey olduğu için ㅁ harfinin sağına yazılmalıdır. ㅜ harfi yatay olduğu için ㅁ harfinin altına yazılmalıdır.

마 – Ma

무 – Mu

Tabloya baktığımızda harflerin Latin gösterimi ve okunuşu görüyoruz. Biz öğrenirken okunuşuna göre öğreneceğiz. Aksi halde yanlış telaffuz ederiz.

SORU: Bazı site ve kitaplarda bu harfleri farklı şekilde vermişler. Neden böyle?

CEVAP: Hangılın her dildeki yazımı farklıdır. Biz Türkçeye en uygun halde verdik. Başka kaynaklarda gördüklerinizi unutunuz. Onlar genelde İngilizce fonetik ile göstermektedir.

Korece Ünsüz Harfler

Kore alfabesinde 14 adet ünsüz harf bulunmaktadır:

HarfOkunuşlar
G, K
N
D, T, C
R, L
M
B, P, M
S, Ş, D
NG, N
C, Ç, D
Ç, D
K, G
T, Ç, D
P, B, M
H, D
Korece ünsüz harfler

T veya D

Korecede ㄷ, ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅎ harfleri bir hecenin altına gelirse T veya D olarak okunurlar. Hangisi ile okunduğu çok da önemli değildir. Çünkü bu 2 harf dışında bir sesle okunmadığı için herkes ne demek istediğinizi anlayacaktır. Zaten çıkan ses hemen hemen aynıdır. Bunu bir örnekle görelim. 꽃 kelimesi Korecede çiçek demektir. Bu kelimeyi got veya god olarak okusanız da karşı taraf sizi anlayacaktır. Çünkü başka bir okunuşu bulunmamaktadır. Ben bu eğitimde bu tür kelimeleri D ile yazacağım. Siz başka bir yerde T ile görürseniz kafanız karışmasın. O da doğrudur. Ünsüz harflere bakınca gözünüz korkmasın. Zira bazı harflerin tek bir sesi yok. Mesela ㅅ harfi S, Ş veya D olarak okunabiliyor. Ne zaman S, ne zaman Ş ve ne zaman D olarak okunacağının kuralları bellidir. Harf derslerinde göreceğiz.

SORU: Bu dersteki harfleri ne zaman öğreneceğiz?

CEVAP: Sonraki derslerde öğreneceksiniz. Şuan sadece Hangıl mantığını anlamaya çalışınız.

Yukarıdaki harflere baktığınızda D olarak okunan bir çok harf görüyorsunuz. Hangisini ne zaman kullanacağız? Cevap basit. Bir kelimeyi öğrenirken hangi harfle yazıldığını da ezberlemelisiniz.

Korecede ünsüz harfler kelimede ve hecede bulundukları yere göre farklı şekillerde okunabilir veya hiç okunmayabilir.

Bunları da sonraki derslerde göreceğiz. Pratik yaptıkça oturacaktır.

Korece Yarı Ünlü Harfler

Kore alfabesinde 11 adet yarı ünlü harf bulunmaktadır:

HarfOkunuş
E
YE
E
YE
Iİ, İ, E
WE, ÜE
WE, ÜE
WE
WO
WA
Wİ, Üİ
Korece yarı ünlü harfler

Korecede E sesi sıklıkla aynı şekilde telaffuz edilir. Fakatㅔ- E biraz uzatılarak söylenir. Korecede 3 tane de WE harfi var. Bir kelimeyi öğrenirken hangisi ile yazıldığını da ezberlemeyi unutmayınız. Yarı ünlü harfler temel 10 ünlü harfin kendi aralarında birleşmesi ile oluşurlar. Örneğin ㅐ harfi ㅏ ve ㅣ harflerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

SORU: Korecede Z, F, Ğ gibi harfler yok mu?

CEVAP: Hayır yok. Yeni bir dil ve alfabe öğreniyorsunuz.

Korece Çift Ünsüz Harfler

Kore alfabesinde 5 adet çift ünsüz harf bulunmaktadır:

HarfOkunuş
GG
DD
BB
SS
CC

Kore alfabesinde çift ünsüz harfler var olan ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ sessiz harflerinin 2 kere yazılması ile oluşur. Bu harflerden bazıları kelimenin başında, ortasında veya sonunda bulunabilir. Örneğin ekmek kelimesi şu şekilde yazılır:

빵 – BBANG

Bu harfler yan yana veya alt alta gelerek heceleri oluştururlar. Sonraki dersimizde heceleri göreceğiz. O dersten sonra ilk hecelerimizi öğrenip kelimeler yazmaya başlayacağız. Korecede temelde 10 adet ünlü ve 14 adet ünsüz harf bulunur. Bunlar kendi aralarında kaynaşarak heceleri oluşturur. Peki harfler heceleri nasıl oluşturuyor? Sonraki ders ile heceleri nasıl yazacağımızı öğrenelim.

Tüm tabloları görsellerde de görelim son kez.

Sonraki dersimizde Kore Alfabesi Heceler 1 konusunu göreceğiz.

Korece ünlü harfler hangileridir?

Kore alfabesinde 10 adet ünlü harf bulunmaktadır:ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅣ.

Korece ünsüz harfler hangileridir?

Kore alfabesinde 14 adet ünsüz harf bulunmaktadır: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ.

Korece yarı ünlü harfler hangileridir?

Kore alfabesinde 11 adet yarı ünlü harf bulunmaktadır:ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ, ㅢ, ㅙ, ㅚ, ㅞ, ㅝ, ㅘ, ㅟ.

Korece çift ünsüz harfler hangileridir?

Kore alfabesinde 5 adet çift ünsüz harf bulunmaktadır: ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
Saliha Yılmaz 5 ay önce
Merhabalar, Daha yeni derslere başladım fakat not etme konusunda kafam karıştı alfabeler de nasıl daha anlaşılır bir şekilde not alabiliriz yardımcı olur musunuz ?
Cevapla
Asialogy 5 ay önce
İleriki derslerde not almanız gereken yerleri göreceksiniz.
Kübra 5 ay önce
yarı ünlüleri nasıl ayırt edeceğiz
Cevapla
Zeynep Sude Yasin 8 ay önce
İlk dersteki harfleri not alarak çalışmalı mıyız?
Cevapla
Asialogy 8 ay önce
Hayır. İleride öğreneceksiniz.
Rukiye Kara 9 ay önce
hece testlerine nasıl girebiliriz ?
Cevapla
Asialogy 9 ay önce
Eğitime başla demeniz yeterli eğitim sayfasından.
rezzan 9 ay önce
alfabeyi nasıl öğrenebiliriz? neler yaparak öğrenebiliriz?
Cevapla
Asialogy 9 ay önce
Dersler devam ettikçe öğreneceksiniz.
Emre Kocaman 10 ay önce
Alfabe dersinin videosu yok mu acaba, var ise ben mi bulamadım?
Cevapla
Berra Çetin 6 ay önce
Çok karmaşık gelmesi normal mi?
Asialogy 10 ay önce
Merhaba, hayır video bulunmuyor.
0% Biten