Dersler
Japonca Dersleri
Ders İçeriği
5/5 - (2 Oy)

Japonca varlık yokluk ifadeleri います ve あります ile “var, yok” demek

Japonca Dersleri

İmasu ve arimasu

Anlamları aynıdır. Her ikisi de var, var olmak, bulunmak anlamına gelir. Farkları ise;

います – İmasu canlılar için kullanılır.
あります – Arimasu cansız nesneler için kullanılır.

İmasu’ın okuşunu imas, arimasu’ın okunuşu ise arimas’dır. İmasu 2. grup, arimasu ise 1. grup fiildir.

İmasu ve arimasu kibar sözcüklerdir. Normal halleri ise imasu için iru, arimasu için aru’dur. Olumsuz çekimleri ise imasen ve arimasen’dir. Olumsuz çekimlerinin normal hali ise imasu için inai, arimasu için nai’dir. Aşağıdaki tabloda gördüğünüz gibi.

Ayrıca normalde canlı olan ama ölmüş bir canlı için de arimasu kullanılır. Akşam yemeğinde balık var derken arimasu demeniz gerekir.

Var demek

İmasu ve arimasu’ı bir şeyin var olup olmadığını, bulunup bulunmadığını söylemek için kullanırız.

İsim が います / いる (canlılar için)

İsim ga imasu / iru (canlılar için)

İsim が あります / ある (cansızlar için)

İsim ga arimasu / aru (cansızlar için)

います / いる。

Neko ga imasu / iru.

Kedi var.

います / いる。

Uma ga imasu / iru.

At var.

います / いる。

İnu ga imasu / iru.

Köpek var.

あります / ある。

Hon ga arimasu / aru.

Kitap var.

イスあります / ある。

İsu ga arimasu / aru.

Sandalye var.

あります / ある。

Hako ga arimasu / aru.

Kutu var.

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi hayvanlar canlı olduğu için imasu, diğer nesneler cansız olduğu için ise arimasu kullandık.

Yok demek

Şimdi de yok demeyi öğrenelim.

İsim は いません / いない (canlılar için)

İsim wa imasen / inai (canlılar için)

İsim が ありません / ない (cansızlar için)

İsim ga arimasen / nai (cansızlar için)

いません / いない。

Neko wa imasen / inai.

Kedi yok.

いません / いない。

Uma wa imasen / inai.

At yok.

いません / いない。

İnu wa imasen / inai.

Köpek yok.

ありません / ない。

Hon ga arimasen / nai.

Kitap yok.

イスありません / ない。

İsu ga arimasen / nai.

Sandalye yok.

ありません / ない。

Hako ga arimasen / nai.

Kutu yok.

Dikkat ettiyseniz canlı bir varlığın yokluğundan bahsederken wa kullanıyoruz. Cansızlarda ise ga kullandık.

Bir yerde var demek

Japonca’da bulunma edatı olarak yani Türkçe’deki ismin de hali dediğimiz yapıyı Japon’lar 2 farklı edatla yaparlar. Bunlar ni ve de edatlarıdır. Bu dersimizde ni edatını göreceğiz. Tabii ki ni edatının farklı işlevleri de var. Burada sadece bulunma görevini inceleyeceğiz. Japonca’da bir yerde eylem yapmıyorsanız orada bulunduğunuzu ni edatı ile belirtirsiniz.

Okuldayım, kütüphanedeyim, hastanedeyim gibi yapılarda bir eylem yapmıyoruz. Sadece orada bulunuyoruz. Bu durumda bu cümlelerde yer alan de, da bulunma ekleri ni edatıdır.

Okulda koşuyorum, kütüphanede kitap okuyorum, hastanede öksürüyorum cümlelerinde ise bulunduğumuz yerde eylem yapmaktayız. Bu cümlelerde bulunma edatı olarak de edatını kullanmalıyız.

Bu derste eylem yapmayacağımız için şuan ni edatını göreceksiniz. Zaten de edatına da ismin halleri konusunda değinmiştim.

İsim に isim が います / いる

İsim ni isim ga imasu / iru

İsim に isim が あります / ある

İsim ni isim ga arimasu / aru

学校います。

Gakkou ni neko ga imasu.

Okulda kedi var.

公園に子供います。

Kouen ni kodomo ga imasu.

Parkta çocuk var.

病院医者います。

Byouin ni isha ga imasu.

Hastanede doktor var.

部屋あります。

Heya ni hon ga arimasu.

Odada kitap var.

イスあります。

Soto ni isu ga arimasu.

Dışarıda sandalye var.

あります。

İe ni hako ga arimasu.

Evde kutu var.

Dilerseniz yukarıdaki cümlelerde ni edatından sonra wa getirerek nesne veya insanların bulunduğu yere vurgu yapabilirsiniz. Bu yapı daha sık kullanılmaktadır.

学校います。

Watashi wa gakkou ni imasu.

Ben okuldayım.


家族子供が三人います。

Kazoku ni wa kodomo ga sannin imasu.

Ailemizde 3 çocuk var.


テレビアニメあります。

Terebi ni wa anime ga arimasu.

TV’de anime var.

Daha önce sayılar konusunda bir şeyin sayısını söylemenin 3 yolu var demiştik. Yukarıdaki 2. cümleyi aşağıdaki gibi de yazabiliriz. Fakat yukarıdaki yapı en yaygın ve pratik söylemdir.

家族三人の子供います。

Kazoku ni wa sannin no kodomo ga imasu.

Ailemizde 3 çocuk var.

Bir yerde yok demek

İsim に isim は いません / いない

İsim ni isim wa imasen / inai

İsim に isim が ありません / ない

İsim ni isim ga arimasen / nai

学校いません。

Gakkou ni neko wa imasen.

Okulda kedi yok.

公園に子供いません。

Kouen ni kodomo wa imasen.

Parkta çocuk yok.

病院医者はいません。

Byouin ni isha wa imasen.

Hastanede doktor yok.

部屋ありません。

Heya ni hon ga arimasen.

Odada kitap yok.

イスありません。

Soto ni isu ga arimasen.

Dışarıda sandalye yok.

ありません。

İe ni hako ga arimasen.

Evde kutu yok.

Gene yukarıdaki yapıda da ni edatından sonra wa getirip vurgu yapabiliriz. Genel olarak Japonca’da en sık kullanılan yapılardan birisi şu yapıdır.

A wa B ga arimasu / imasu.

A, B’ye shiptir.

A’nın B’si var.

Bu yapıyı çok iyi öğrenmelisiniz. Zira ileride A ve B yerlerine sadece birer kelime değil yan cümlecikler yazacağız.

Ağaçların içinden gelen çocuğun kollarında (wa) hasta görünen yavru bir köpek (ga) var.


Benim (wa) Tokyo’ya gitmişliğim (ga) var.

Gibi cümleleri de gene bu yapıyla söyleyeceğiz. Son resimdeki cümleleri seslendirmedim. Kendiniz sesli bir şekilde okuyunuz.

Eve geldiğimizi haber vermek için kullanacağımız kelime tadaima’dır. Sonraki derste tadaima diyen birisine biz ne diyeceğiz onu öğreneceğiz :)

Günlük Deyiş

ただ今

Tadaima

Merhaba, ben geldim

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Japonca Kitaplarımız

learnihongo-japonca-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.