Dersler
Japonca Dersleri
Ders İçeriği
4.4/5 - (10 Oy)

Japonca şimdiki zaman ve fiilin て çekimi

Yapıyorum, yapıyorsun gibi geçmişte başlamış ve halen devam eden eylemlere şimdiki zaman diyoruz. Fiilin te çekimi diye bilinir. Fiilin te çekimini iyi bilmelisiniz. Çünkü en sık kullanılan çekimlerdendir. Fiilin te çekiminin cümle içindeki çevirisini yapıp – yapalı, gidip – gideli, gelip – geleli gibi yapacağız.

Japonca Dersleri

Bu dersi bitirdiğinizde aşağıdaki gibi cümleleri kurabileceksiniz:

İe ni itte kaban wo motte kimasu.

Eve gidip çantamı alıp geleceğim.

Nihon ni kite 3 jikan tatta.

Japonya’ya geleli 3 saat geçti.

Cümlelerine baktığımızda birinci cümlede iku fiilini itte haline getirdik. İkinci cümlede ise kuru fiilini kite haline getirdik. Aslında biz bu çekimi Türkçeye çevirirken geleli, gideli diye çevirmeyiz. Bu yapı aslında -te kara yapısıdır. -te kara: -den sonra demektir.

Nihon ni kite kara 3 jikan tatta.

Japonya’ya geldikten sonra 3 saat geçti.

Fakat günlük konuşmada kara çıkarılabildiği için kite’yi burada geleli diye Türkçeye çevirdim ki anlaşılır olsun. Bu anlatıklarımı şimdi öğrenelim. Bunun için fiillerin te çekimini yapmayı öğrenmeliyiz. Bildiğiniz gibi fiillerin grupları farklıydı. Her grubun te çekimi farklı yapılır.

Fiilin te çekimi Japoncada en sık kullanılan yapılardan biridir. Kesinlikle çok iyi bir şekilde öğrenmelisiniz. Birçok fiil çekimi, te çekimi ile beraber kullanılır.

1. grup fiillerin te çekimi

a) Fiil mu, nu, bu ile bitiyorsa; son ekler düşer ve yerine nde gelir.

Nomu

İçmek

んで

Nonde

İçip, içeli

Asobu

Oynamak

んで

Asonde

Oynayıp, oynayalı

Shinu

Ölmek

死ん

Shinde

Ölüp, öleli

b) Fiil ku veya gu ile bitiyorsa; ku düşer ite, gu düşer ide gelir.

Kaku

Yazmak

いて

Kaite

Yazıp, yazalı

Naku

Ağlamak

いて

Naite

Ağlayıp, ağlayalı

Oyogu

Yüzmek

いで

Oyoide

Yüzüp, yüzeli

Gitmek anlamındaki iku fiilinin te çekimi iite olmaz.
İstisna olarak iku’nun te çekimi itte’dir.

行く – İku – Gideceğim, giderim

行って – İtte – Gidip, gideli

c) Fiil tsu, ru, u ile bitiyorsa; tsu, ru, u düşer tte gelir.

Matsu

Beklemek

って

Matte

Bekleyip, bekleyeli

Hashiru

Koşmak

って

Hashitte

Koşup, koşalı

Harau

Ödemek

って

Haratte

Ödeyip, ödeyeli

d) Fiil su ile bitiyorsa; su düşer shite gelir.

Hanasu

Konuşmak

して

Hanashite

Konuşup, konuşalı

Kakusu

Saklamak

して

Kakushite

Saklayıp, saklayalı

Korosu

Öldürmek

して

Koroshite

Öldürüp, öldüreli

2. grup fiillerin te çekimi

Fiilin sonundaki ru düşer te gelir.

曲げ

Mageru

Eğmek

曲げ

Magete

Eğip, eğeli

見つけ

Mitsukeru

Bulmak

見つけ

Mitsukete

Bulup, bulalı

Miru

Bakmak

Mite

Bakıp, bakalı

Düzensiz fiillerin te çekimi

する

Suru

Yapmak

して

Shite

Yapıp, yapalı

来る

Kuru

Gelmek

来て

Kite

Gelip, geleli

Şimdiki zaman

Fiilin te çekiminden sonra imasu / iru getirirseniz şimdiki zaman çekimini yapmış olursunuz. İmasu getirirseniz kibar konuşma, iru getirirseniz günlük konuşma dili olacaktır. Olumsuz cümlede ise imasen / inai getireceğiz.

しているか。

Nani wo shite iru ka.

Ne yapıyorsun?

読んでいます。

Watashi wa hon wo yonde imasu. 

Ben kitap okuyorum. 

彼女ひらがな書いている。

Kanojo wa hiragana de kaite iru.

O hiragana ile yazıyor.

アキラ話していません

Akira to hanashite imasen.

Akira ile konuşmuyorum.

Günlük deyişimizde genelde içkili mekanlarda duyduğumuz şerefe! anlamındaki kanpai kelimesi var.

Günlük Deyiş

乾杯

Kanpai

Şerefe

Derse Ait Sık Sorulan Sorular

Bu dersle ilgili sizlerden gelen sık sorulan soruları bir araya getiriyoruz. Böylece başkalarının sorduğu soruları da görebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Aradığınız cevap aşağıda yoksa yorum yaparak sorunuzu iletiniz. Eğer biliyorsanız başkalarının sorularına da cevap veriniz. Asialogy Topluluğu bizim için çok önemlidir. Katkıda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Eklenmiş bir soru bulunamadı.

Japonca Kitaplarımız

learnihongo-japonca-serisi
Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.