Dersler
Kanji
Hiragana ve katakanayı öğrendikten sonra kanji öğrenmeye başlayabilirsiniz.
0/34
Japon Alfabesi
Ders İçeriği

Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 8: 古い, 高い, 安い, 多い, 新しい, 少し, 長い, 白い, 分ける, 時

Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 8 ile 10 yeni kanji göreceğiz. Bunlar 古い, 高い, 安い, 多い, 新しい, 少し, 長い, 白い, 分ける, 時 kanjileridir. Şimdi ilk olarak tabloda bunları görelim.

KanjiOkunuşOn yomiKun yomiAnlamı
古いFuruiふるEski
高いTakaiコウたか、だかPahalı, yüksek
安いYasuiアンやすUcuz
多いOoiまさ、おおÇok, birçok
新しいAtarashiiシンあたら、あら、にいYeni
少しSukoshiショウすく、すこBiraz, az
長いNagaiチョウなが、おさUzun
白いShiroiハク、ビャクしろ、しら、はっBeyaz
分けるWakeruブン、フン、ブBölmek
Ji, tokiとき、どきSaat, zaman

Şimdi de örnek kelimeler görelim.

古 (eski) kanjisinin yanına 本 (kitap) kanjisi gelince ikinci el kelimesi oluşur.

ふるほん

İkinci el kitap

高 (uzun) kanjisinin yanına 木 (ağaç) kanjisi gelince uzun ağaç kelimesi oluşur.

こうぼく

Uzun ağaç

安 (uzun) kanjisinin yanına っぽい gelince ucuz görünen, ucuz, önemsiz kelimesi oluşur.

っぽい

やすっぽい

Ucuz, önemsiz

多 (çok) kanjisinin yanına 少 (biraz) gelince biraz, bir dereceye kadar kelimesi oluşur.

しょう

Biraz

新 (yeni) kanjisinin yanına 聞 (duymak) gelince gazete kelimesi oluşur.

しんぶん

Gazete

長 (uzun) kanjisinin yanına 男 (adam, erkek) gelince gazete kelimesi oluşur.

ちょうなん

En büyük erkek çocuk

白 (beyaz) kanjisinin yanına 人 (insan) gelince beyaz adam, beyaz insan kelimesi oluşur.

はくじん

Beyaz adam, beyaz insan

分 (bölmek) kanjisinin yanına 母 (anne) gelince bölen, payda kelimesi oluşur. Bu kelimeyi katakana ile de görebilirsiniz.

ぶん

Bölen, payda

時 (zaman) kanjisinin yanına gelince bazen, zaman zaman kelimesi oluşur. Burada kullanılan 々 ifadesi rendaku için kullanılan ve kanjiyi ikilememizi sağlayan bir ifadedir. Genellikle ifadeyi çoğul yapmak için kullanılır. Fakat her kelimeye eklenmez. Bu tarz kelimeleri gördüğünüzde ezberlemeniz lazım. Örneğin 山 ifadesi dağ demekti, dağlar demek için yamayama deriz. 山々 şeklinde yazılır. 山山 şeklinde yazılamaz. İşte bu olaya rendaku denir. Rendakuda genellikle ikinci tekrarda telaffuz değişir. Mesela aşağıdaki kelime tokitoki olmak yerine tokidoki olmuştur.

ときどき

Bazen, zaman zaman

Sonraki dersimizde Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 9: 間, 週, 年, 今, 先, 前, 午, 半, 店, 外 konusunu göreceğiz.

Japonca Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten