Dersler
Kanji
Hiragana ve katakanayı öğrendikten sonra kanji öğrenmeye başlayabilirsiniz.
0/34
Japon Alfabesi
Ders İçeriği

Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 5: 父, 女, 男, 子, 小さい, 中, 大きい, 上, 下, 何

Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 5 ile 10 yeni kanji göreceğiz. Bunlar 父, 女, 男, 子, 小さい, 中, 大きい, 上, 下, 何 kanjileridir. Şimdi ilk olarak tabloda bunları görelim.

KanjiOkunuşOn yomiKun yomiAnlamı
ChichiちちBaba
Onnaニョ、ジョ、ニョウおんな、めKadın
Otokoダン、ナンおとこ、おAdam, erkek
Koシ、ツ、スこ、ねÇocuk
小さいChiisaiショウちい、こ、お、さKüçük
Nakaチュウなか、うち、あたMerkez, iç, içeri
大きいOokiiダイ、タイおお、おBüyük
Ueジョウ、ショウ、シャンうえ、うわ、あ、かみ、のぼÜst, yukarı
Shitaカ、ゲした、しも、もと、さ、くだ、おAlt, aşağı
Nan, naniなに、なんNe?

Şimdi yukarıdaki kanjileri içeren örnek kelimeler yazalım. Kelimeleri yazarken aşağıdaki kanjilerden de faydalanılmıştır. Sonraki derslerimizde bu kanjileri göreceğiz.

KanjiOkunuşOn yomiKun yomiAnlamı
GakuガクまなÖğrenme

父 (baba) kanjisinin yanına 母 (anne) kanjisi gelince baba ve anne kelimesi oluşur.

Fubo

女 (kadın) kanjisinin yanına 中 (iç, merkez) kanjisi gelince hizmetçi kelimesi oluşur.

じょちゅう

Hizmetçi

男 (erkek) kanjisinin yanına 女 (kadın) kanjisi gelince erkek ve kadın kelimesi oluşur.

だんじょ

Erkek ve kadın

子 (çocuk) kanjisinin yanına 女 (kadın) kanjisi gelince oğullar ve kızlar, çocuklar kelimesi oluşur.

じょ

Çocuklar

小 (küçük) kanjisinin yanına 人 (insan) kanjisi gelince cüce kelimesi oluşur.

びと

Cüce

大 (büyük) kanjisinin yanına 学 (öğrenme, öğrenim) kanjisi gelince üniversite kelimesi oluşur.

だいがく

Üniversite

上 (üst) kanjisinin yanına 手 (el) kanjisi gelince yetenekli kelimesi oluşur.

じょう

Yetenekli

下 (alt) kanjisinin yanına 手 (el) kanjisi gelince yeteneksiz, kötü kelimesi oluşur.

Yeteneksiz

Son olarak ne kanjisi ile oluşmuş bir kelime görelim.

Kim?

Böylece bu dersi de bitirdik. Sonraki dersimizde Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 6: 行く, 見る, 言う, 語, 食べる, 飲, 会う, 学, 休む, 買う konusunu göreceğiz.

Japonca Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten