Dersler
Kanji
Hiragana ve katakanayı öğrendikten sonra kanji öğrenmeye başlayabilirsiniz.
0/34
Japon Alfabesi
Ders İçeriği

Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 4: 川, 雨, 本, 目, 口, 耳, 手, 足, 人, 母

Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 4 ile 10 yeni kanji göreceğiz. Bunlar 川, 雨, 本, 目, 口, 耳, 手, 足, 人, 母 kanjileridir. Şimdi ilk olarak tabloda bunları görelim.

KanjiOkunuşOn yomiKun yomiAnlamı
KawaセンかわNehir
Ameあま、あめ、さめYağmur
HonホンもとKitap
Meモク、ボクめ、まGöz
Kuchiコウ、クくちAğız
MimiみみKulak
Teシュ、ズて、たEl
Ashiソクあし、たAyak, bacak
Hitoジン、ニンひと、り、とİnsan, kişi
Hahaはは、もAnne

Şimdi yukarıdaki kanjileri içeren örnek kelimeler yazalım. Kelimeleri yazarken aşağıdaki kanjilerden de faydalanılmıştır. Sonraki derslerimizde bu kanjileri göreceğiz.

KanjiOkunuşOn yomiKun yomiAnlamı
Ueジョウ、ショウ、シャンうえ、うわ、あ、かみ、のぼÜst, yukarı
GoかたKelime, dil

川 (nehir) kanjisinin yanına 上 (üst) kanjisi gelince üst akıntı kelimesi oluşur.

かわかみ

Üst akıntı

雨 (yağmur) kanjisinin yanına 天 (gök, hava) kanjisi gelince yağmurlu hava kelimesi oluşur.

てん

Yağmurlu hava

雨 (yağmur) kanjisinin yanına 天 (gök, hava) kanjisi gelince yağmurlu hava kelimesi oluşur.

ほんごく

Ana vatan

目 (göz) kanjisinin yanına 上 (üst, yukarı) kanjisi gelince üst, amir kelimesi oluşur.

うえ

Üst, birisinin üstündeki amir konumdaki kişi

口 (ağız) kanjisinin yanına 語 (kelime, dil) kanjisi gelince konuşma dili kelimesi oluşur.

こう

Konuşma dili

耳 (kulak) kanjisinin yanına 語 (dil) kanjisi gelince fısıldayan kelimesi oluşur. Bu kelime bir sıfattır.

Fısıldama, fısıldayan

手 (el) kanjisinin yanına 語 (dil) kanjisi gelince işaret dili kelimesi oluşur.

しゅ

İşaret dili

手 (el) kanjisinin yanına 足 (ayak, bacak) kanjisi gelince el ve ayaklar, uzuvlar kelimesi oluşur.

あし

El ve ayaklar, uzuvlar

人 (insan) kanjisinin yanına 口 (ağız) kanjisi gelince nüfus kelimesi oluşur.

じんこう

Nüfus

母 (anne) kanjisinin yanına 語 (dil) kanjisi gelince ana dili kelimesi oluşur.

Anadili

Böylece bu dersi de bitirdik. Sonraki dersimizde Japon Alfabesi JLPT N5 Kanjileri 5: 父, 女, 男, 子, 小さい, 中, 大きい, 上, 下, 何 konusunu göreceğiz.

Japonca Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten